Valmisid uued kriisiolukorras käitumise juhised (0)

Sellest nädalast jõuavad kõikide Eesti elanike postkasti juhised, mis jagavad näpunäiteid ja soovitusi, kuidas võimalikes kriisiolukordades edukalt hakkama saada.

Kriisi puhul tuleb arvestada sellega, et korraga on abivajajaid palju ja seetõttu jõuab abi hädasolijateni tavapärasest kauem. Seepärast ongi oluline, et iga leibkond oleks tavapärasest erinevas olukorras võimeline mõnda aega ka iseseisvalt toime tulema ning oleks võimalikeks kriisideks elementaarsel tasemel valmis.

Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad ka Eestit – 2019. aasta oktoobris jättis ulatuslik torm Kagu-Eestis elektrita 60 000 majapidamist ning muutis inimeste igapäevaelu tundmatuseni. Tormi mõjud puudutasid kümneid tuhandeid inimesi ning näitasid, et valmisolek kriisiks oli kesine. Valmis tuleb olla ka muutunud julgeolekuolukorrast tulenevateks ootamatusteks ja võimalikeks elektrikatkestusteks, seda nii riigiasutustel, ettevõtetel kui igal inimesel.

Kriisi ei maksa karta

„Kriise ei tasu peljata – kriisideks tuleb valmis olla ja valmistuda. Nutikas ja lähedastest hooliv inimene valmistub koos perega – ta mõtleb läbi, kuidas tavapärasest keerulisemas olukorras toime tulla, hoolitseb selle eest, et kodus oleks piisavad toidu-, joogi- ravimi- ja esmatarbekaupade varu ning mõtleb läbi sellegi, kuidas aidata eakaid lähedasi ja naabreid. Kodudesse jõudev trükis jagabki näpunäiteid, kuidas inimesed peaksid kriisideks valmistuma ning teeb ülevaate, missugused kriisid võivad meie igapäevaelu muuta,“ selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Eksperdi sõnul tuleb kriisi puhul kindlasti arvestada sellega, et katkeda võivad mitmed elutähtsad teenused, aga ka mugavusteenused – meil ei pruugi olla elektrit, kaugkütet või internetiühendust, meil võib olla üleujutus või mingil põhjusel ei ole näiteks teed enam läbitavad, mis omakorda loob vajaduse toidu- ja veevarude ning informatsiooni järele.

Valmisolek on kesine

Uuringud näitavad, et Eesti inimeste valmisolek kriisis toime tulla on võrdlemisi kesine – alla viiendiku elanikkonnast on hinnanud oma valmisolekut kriisiks piisavaks. Võimalikuks hädaolukorraks on kõige paremini valmistunud Lääne- ning Lõuna-Eesti elanikud, kõige halvemini saaksid hädaolukorras hakkama Põhja-Eesti elanikud, muukeelsed Eesti elanikud ning eakad.

Viimaste kriiside järel on elanikkond küll valmisoleku pärast rohkem muretsema hakanud ja varasemast rohkem ka kodustele varudele mõelnud, kuid siiski on ettevalmistus üldiselt madal. Selleks, et valmisoleku põhilised punktid meelde tuletada, saadabki päästeamet elanikkonnale taas kord trükise käitumisjuhistega. Kompaktne trükis on hea abivahend, mis tasub läbi töötada ja hoida käeulatuses.

Uusi juhiseid on täiendatud

Päästeamet saatis Eesti elanike postkastidesse kriisiolukorras käitumise juhised ka 2020. aasta lõpus. Nüüd jõuab elanikkonnani täiendatud eksemplar, kus leiab lisaks juba tuttavatele teemadele juhiseid selle kohta, kuidas tulla kriisiolukorras toime vaimse tervise murede, infosõja olude, sõjaliste ohtude ja veel mitmete teiste probleemidega. Samuti on trükise keskel olemas näitlik kriisivarude nimekiri, mille saba hõlpsasti poodi kaasa võtta, et veenduda, kas kodus on kõik hädavajalik olemas. Sama näidisnimekirja leiab ka veebilehelt olevalmis.ee.

Kriisiolukorras käitumise juhised jõuavad 576 000 leibkonna postkasti järgmise paari kuu jooksul. Juhised on kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles. Kui keegi soovib trükisest lisaeksemplari või soovib muukeelset trükist, sel tasub pöörduda kohaliku omavalitsuse või lähima päästekeskuse poole. 

TASUB TEADA

Kuidas koos perega kriisideks valmistuda?

  • Arvesta alati võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa sa kodust lahkuda, samuti pole kaup poest kättesaadav või ei toimi muud elutähtsad teenused nagu elekter, veevarustus jms.
  • Varu koju piisavalt joogivett, ravimeid ja toitu. Seejuures soeta toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ja mis ei rikne liiga kiiresti ja säilivad ka toatemperatuuril. Osa toitu võiks olla söödav ilma valmistamata.
  • Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada ja kuidas sina saaksid neid vajaduse korral aidata. lepi nendega kokku, kuidas te omavahel ühendust hoiate.
  • Koosta loetelu naabrite ja kogukonna olulisimate inimeste kontaktandmetest.
  • Ole teadlik, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmistuda.
  • Laadi telefoni mobiilirakenduses „Ole valmis!“ ja hangi lisainfot olevalmis.ee.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.