Harjumaa Ühinenud Meedia privaatsuspoliitika

Vastu võetud Harjumaa Ühinenud Meedia OÜ
juhatuse otsusega 24.05.18.

Harjumaa Ühinenud Meedia osaühing, (edaspidi: HÜM), on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida HÜM kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. lugejaregister)
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel telefonitsi, e-poes või Omniva kaudu isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (HÜM võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta veebisaidil ja lugejauuringutes. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime lugejatele ja reklaamitellijatele edastada kasulikumat teavet ning saaksime teada, millised veebisaidi ja ajalehe ajakirjanduslikud lood on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente HÜM-i uutest artiklitest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka paberlehe kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib HÜM avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab HÜMi teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on meie partner (näiteks Eesti Post) , kelle ülesanneteks on ajalehe kojukanne.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meiega ühendust võttes.
E-maili (Harju Elu veebisaidi kasutajatunnuse) muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

Isikuandmete kaitse

HÜM rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki HÜMi veebilehe külastamise käigus ja paberlehe tellimisel ning lugejauuringute läbiviimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või ajalehte tellides on lugeja/klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@harjuelu.ee.