Ühe seadusepügala kohendamine säästaks hoolekandes elusid (0)
Article title
Janno ja Kaspar Kell. Foto erakogu

Loodetavasti sünnib uue Riigikogu abil valitsus, mis paneb Sotsiaalministeeriumi täitma kohustust, mille riik puuetega inimeste eest hoolitsemiseks võttis, kuid täitmata jättis.

Sügava intellektipuudega noortele rajatud Eesti kõige uuemat Liikva Päikesekodu kirjeldatakse meedias justkui „Santa Barbara“ süžeed, mis on aga ebaõiglane. Tegemist pole rikaste ja ilusate suhtedraamaga, vaid projekti algatanud inimeste elu pingutuste juuksekarva otsa riputamisega.

Probleemide algpõhjus peitub erihooldekodude kohtade dramaatilises nappuses ja abi vajavatest inimestest mööda vaatamises.

Liikva Päikesekodu, mis on esimene eraõiguslik erihoolekandeasutus, alustas Euroopa Liidu regionaalfondi toetusmeetme abil tegevust 2021. aastal. Ehkki Euroopa abiraha eelduseks oli eelnevalt valdkonnaga seotud seadusandluse korrastamine, sattus sihtasutus raskustesse, sest riik jättis Sotsiaalhoolekande seaduses ebaõnnestunud sõnastuse tõttu ruumidega seotud kulud katmata.

Seaduse sõnastuse tõttu polnud riikliku teenuse kulude katmise kohustust ei Sotsiaalministeeriumil ega klientide elukohajärgsel omavalitsusel. Juba 2016. aastal osutas õiguskantsler puudusele seadusandluses, mis võib takistada teenuse rahastamist, jättes puuetega inimesed vajaliku hooleta. Sotsiaalministeerium lubas Riigikogu sotsiaalkomisjonile, et leiab probleemile lahenduse, kuid seda ei ole tehtud.

Ligi 4,5 miljonit maksnud projekti rahastamiseks kasutati esmakordselt eraisikute ja riigi koostööd, samuti eurotoetust. Loodud mudel võimaldab peredele, kellel oli võimalik ka ise panustada, saada oma täisealisele erivajadusega lapsele eluks vajalik koht.

Liikva Päikesekodu asutajad ja lapsevanemad seati olukorda, kus ellujäämise nimel tuli hakata leidma lahendusi üksteise arvelt. Kõigi osapoolte kokkuleppe tulemusel sai tegelike kulude katmine läbi renditasude siiski kriisilahendusena võimalikuks. See viis otsuseni jagada keskuse senine tegevus kaheks. Liikva Päikesekodu jäi ruumide haldajaks ja andis rentniku rolli täitva Päikesekodu Teenused kasutusse kõik omavalitsustelt laekuvad tegevustulud.

Kahjuks otsustas klientide pereliikmetest koosnev Päikesekodu Teenused nõukogu ja juhatus jätta kogu tulu endale ja ruumide kasutamise eest, tänaseni 15 kuud, mitte midagi tasuda. Liikva Päikesekodu olemasolu seati kahtluse alla ja loodi võimalus suure kahju tekkimiseks nii Eesti riigile kui ka projekti algatajatele. Nimelt peaks riik Liikva päikesekodu pankrotistumisel maksma Euroopa fondidele tagasi üle miljoni euro projektiraha ja kandma varade müügi korral teist samapalju laenukahju.

Liikva Päikesekodu asutajad, kes on samal ajal ise puuetega laste vanemad, tegid keskuse nimel ülirasked otsused, pantides kodud teenuskohtade loomiseks võetud pangalaenu tagatiseks. Kodud pandi panti, et saada kunagi oma lapsele Liikva Päikesekodus erihoolekande teenuskoht ja seeläbi väärikas koht ühiskonnas.

Keskuse renditulu on Liikva Päikesekodul ainus võimalus tasuda keskuse rajamiseks võetud laene. Paraku ei ole rentnik ruumide kasutamise eest maksnud juba üle aasta, ohustades keskuse ellujäämist. Keskuse asutajad võivad ilma jääda pandiks antud varast – enda ja oma laste kodudest. Teenuskohtadeta jäävad nii puudega inimesed, kelle nimel suur pingutus ette võeti kui ka hoolekande eest vastutav riik.

Päikesekodu loodi eesmärgiga pakkuda elukeskkonda täiskasvanuellu astuvatele noortele, kes ei ole võimelised enda eest seisma ning selleks, et tagada turvalisus eluperioodiks, kui lähedastest hooldajaid enam nende kõrval ei ole. Liikva Päikesekodu saaks pakkuda väärikat elu kokku 40 saatusekaaslasele, kuid olukorra komplitseerituse tõttu saab teenusest osa täna vaid 15 inimest.

Olenemata kõigest on Liikva Päikesekodul õnnestunud senini oma õiguste eest seista ja tasuda laenumakseid, seda tänu projekti algatajate täiendavale isiklike varade pantimisele. Keskuse jätkusuutlikkuse nimel tuleb leida lahendus, mille abil vältida aastaid kestvaid võimalikke kohtuvaidluseid, Eesti riigile miljonitesse eurodesse ulatuva kahju tekkimist ja mis tagaks puuetega inimestele erihoolekandeteenuse jätkumise. Selleks ootame Sotsiaalministeeriumilt hoolivat tähelepanu ja koostööd olukorra lahendamiseks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.