Turba raudtee muldkeha on juuniks valmis (0)
Article title
iisipere-Turba raudtee ehitus märtsi keskel. Droonifoto: Eerik Tamm

Aasta alguses alustas AS Eesti Raudtee Riisipere-Turba raudteelõigu ehitustöid. Ligi kaheksa miljonit eurot maksev Riisipere-Turba lõigu raudteelõigu taastamine on raudtee ehitaja OÜ Go Track projektijuhi Andrei Kletsuni sõnul graafikus. Esimesed rööpad loodetakse maha panna juunis ning tee valmib sügiseks.

Ehitatava rööbastee pikkus on 6,1 kilomeetrit. “Minu ülesanne on korraldada raudtee rajamine: mullatööde teostamine, pealisehitise ehk liiprite, rööbaste ja ballasti hankimine ja paigaldamine ning kogu raudtee ehituse lõpule viimine,” ütles projektijuht Andrei Kletsun. “Rajatakse kaks torusilda, üks truup ning remonditakse raudteeviadukt Veetõusme teel. Liinil hakkavad paiknema kaks ülesõidukohta Nissi teel ja Kivitammi teel,” selgitas ta.

Peale Go Tracki on AS Eesti Raudtee sõlminud veel lepingud kontaktvõrgu ehituseks ühispakkuja Winco OY/ GRK Infra AS-ga summas 1,42 mln eurot, kontaktvõrgu veoalajaama väljaehitamiseks Elektrizace železnic Praha-ga summas 2,1 mln eurot ning Turba peatuskohta platvormi ja parkla rajamiseks GRK Infra AS-ga summas 0,34 mln eurot.

Milline on olukord märtsi viimasel nädalal, kui tööde algusest on möödas peaaegu kaks kuud?
“Eelmisel nädalal algasid suuremahulised pinnase kaevetööd ning teetammi ehitus. Tööde käigus saame maha lammutada vanad ohtlikud rajatised ja asendada need kaasaegsete terasest torusildadega. Ühtlasi puhastame kraavid ja parendame olemasolevat maaparandussüsteemi,“ rääkis Andrei Kletsun. „Eelmisel nädalal ei olnud veel probleemi veega, nüüd on seda rohkem, kuid õnneks ei sega vesi töid.”

Vana tamm on kitsas

Mees lisas, et enne mullatööde algust tuli vana raudteetamm ja selle ümbrus puhastada. “Puid ja võsa tuli võtta maha 4000 kantmeetrit. Kogu puit sai peenestatud ning veeti ehituselt minema,” selgitas Kletsun.
Mis seisus on üle 110 aasta tagasi ehitatud raudteetamm?

Projektijuhi sõnul ehitatakse Riisipere-Turba vahele täiesti uus muldkeha. Vana raudteetamm sisaldab külmumisohtlikku pinnast ja on lihtsalt uute rongide jaoks liiga kitsas. Samuti tuleb ajada kurvid sirgemaks. “Rongide projektkiirus on lõigul kuni 140 kilomeetrit tunnis. Kurvid ei tohi olla kuigi järsud,” selgitab Kletsun.

Kogu muldkeha valmib mai lõpuks. Kokku tuleb teha mitmesuguseid mullatöid 73 000 kuupmeetrit. Rööbastee ehitus algab lõigul juunikuus. Projektijuhi sõnul valmistatakse vajalikud betoonliiprid Rakveres, rööpad aga tuuakse Eestisse Hispaaniast. “Rööpad on 50 meetrit pikad ja need saabuvad Tallinnasse laevaga,” seletas Andrei Kletsun. „Rööbastest ja liipritest koosnevad sõrestikud koostatakse Vasalemma jaamas ning seejärel paigaldatakse raudteekraanaga Riisipere-Turba lõigule. Tööd teostame raudtee paigalduskraanaga UK 25. Valmis rööbastee keevitame kokku ja neutraliseerime.“

Raudtee valmimine on planeeritud novembri lõpuks

OÜ Go Track´i esindaja kinnitusel valmib uus rööbastee sügisel. „Edasi järgnevad tee ja muu taristu testimine, EL vastavushindamine ja kasutuslubade väljastamine. Rongiliiklus Riisipere-Turba lõigul peaks taastuma 2019. aasta lõpuks, kommenteeris AS-i Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Raudtee Turbani saab tänavu taastatud. Kas ja kuidas peaks minema Haapsalu raudtee ehitusega edasi?
„Tegemist on suuremahuliste investeeringutega, mis vajavad valitsuse poolset heakskiitu, kuid kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab meile sellise korralduse ehitada edasi Haapsaluni, siis meie oleme valmis omalt poolt alustama ettevalmistavate tegevustega,” sõnas Riho Vjatkin.

Teave
Turba peatuskoht saab uueks
• Eesti Raudtee on sõlminud lepingud ka kontaktvõrgu ehituseks, kontaktvõrgu veoalajaama väljaehitamiseks ning Turba peatuskohta platvormi ja parkla rajamiseks. Maanteeamet koostöös Saue vallaga rekonstrueerib Riisiperes Nissi tee (riigimaantee 11162) ning rajab maantee kõrvale uue kergliiklustee.
• Turba peatuskohta rajatakse 138-meetrine reisijate ooteplatvorm, mis hakkab asetsema endisest Turba jaamahoonest kagu poole. Selle kõrvale rajab Saue vald parkla ja bussipeatuse.
• Valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks möödunud aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse kogumaksumusena on kavandatud kaheksa miljonit eurot.
Arvamus
Juhan Särgava,
Saidafarm OÜ juht:

Oleme muutumas mõningasest “ääremaast” eeslinnaks Eesti elukeskmele,Tallinnale. Side kõrvuti olevate asumitega annab nende elanikele võimaluse sobitada oma eriala, oskusi paremini ettevõtluse- ja avaliku sektori poolt pakutavate tegevuste- ja ametitega. Elavdub kunagise ansambli Consilium mõte: “Ühe mehe vana võib olla teise mehe uus”.
Kahtlematult elavdub majandus ja tihenevad noorte haridusteed erinevate huvihariduste võimalused. Paljud saavad jätta oma autod jaamadesse ja kasutada rongi, mis on mugavam, võimaldab puhata, internetti kasutada, kohvi juua. Vähem liiklusriske, milliseid vahest juhtus ka 6 tk libeda teega teel Turbast Tallinasse. See on siuline regionaalpoliitiline nihe meie piirkonna jaoks.
Tegelikulkt kinnisvara väärtus on juba tasapisi tõusuteel. Turbas on meil kool, laste muusikakool, raamatuikogu, kultuurimaja, lasteaed, hambaarst, arstipunkt. Kaasaegne ühendus elavdab mõndagi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.