Tuludeklaratsiooni esitamine: mida teada? (0)
Article title
Maksuvaba tulu arvutamine on keskmise palga puhul praegu keeruline. Foto Towfiqu Barbhuiya, unsplash.com

Tuludeklaratsiooni saab sel aastal Maksu- ja Tolliametile esitada 15. veebruarist kuni 30. aprillini. Enammakstud tulumaks tagastatakse alates 5. märtsist.

Inimese kogutulust on lubatud maha arvata üldine maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused ning täiendava kogumispensioni sissemaksed.

Kui suur on maksuvaba tulu?

Maksuvaba tulu määr sõltub sissetulekust. Inimestele, kes ei ole veel vanaduspensioni eas ning kelle aastatulu on kuni 14 400 eurot, rakendub maksuvaba tulu 7848 eurot aastas. Kui aastatulu jääb vahemikku 14 400–25 200 eurot, on tulumaksuvaba tulu väljaarvutamine keerulisem, sest maksuvaba tulu väheneb vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui aastane sissetulek ületab 25 200 eurot, siis maksuvaba tulu puudub.

Viimast korda kehtib maksusoodustus eluasemelaenu intressidel, andmed tuleb maksuametile saata enne, kui asutakse deklaratsiooni esitama. Tulust saab maha arvata ainult ühe eluasemelaenu intressid. Kui tasutud laenuintress ületab isiku maksustatavat tulu või 300 euro piiri, siis võib isik tulust maha arvamata intressi jäägi oma abikaasale üle anda. Maksusoodustuse saaja peab olema nii laenusaaja, kinnisvara omanik kui ka elanik.

Tulu deklareerimine oma kodu müügi puhul

Tulumaksu tuleb tasuda ka kinnisvaraga teenitud tulult ehk ostu- ja müügihinna vahelt. Näiteks, kui inimene ostis kinnisvara 20 000 euroga ja müüs 50 000 euroga, siis tuleb 20% tulumaksu tasuda 30 000-euroselt tulult. „Kui müüja suudab tšekkide alusel tõendada kinnisvara parendamiseks tehtud investeeringuid, näiteks vahetati majal katus või osteti korterisse uus köögimööbel, siis need kulud saab tulust maha arvestada,“ ütles Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova.

Kinnisvara müümisel pole tarvis tulumaksu tasuda juhul, kui müüakse oma eluruum ning seda võib tulumaksuvabalt teha iga kahe aasta tagant. Kui müüakse eluasemelaenuga ostetud kodu, siis laenuintresse saab tulust maha arvata kuni müügitehinguni, st kuni vara võõrandamiseni ehk kuupäevani, millal omand läks üle teisele isikule.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.