Tallinnas alustab kodanikuhariduse teemaline õpiring (0)
Article title
Tallinna ja Harjumaa kogukonnaringe veab Lille Asumiseltsis aktiivne Karin Sillamaa. Foto erakogu

Tallinna Rahvaülikool käivitab järgmisest nädalast 1,5 kuud kestvad kogukonnaringid, mis keskenduvad erinevatele kodanikuks olemise aspektidele. Tegu on üleriigilise projektiga, kus kogukonnaringide ellukutsumiseks kasutatakse Põhjamaades populaarset õpiringi meetodit.

„Kutsume tallinlasi ja harjumaalaseid arutlema selle üle, mida annab aktiivseks kodanikuks olemine ja mismoodi saavad nemad rääkida kaasa kohaliku elu kujundamisel. Teeme seda Põhjamaades populaarse õpiringi meetodil, mis on üks kaasavamaid aruteluvorme,“ ütleb Tallinna ja Harjumaa kogukonnaringi eestvedaja Karin Sillamaa.

Kogukonnaringid „Kodanikuks olemise ABC“ alustavad Tallinna Rahvaülikoolis järgmisel kolmapäeval, 4. oktoobril kell 18.00. Kodanikuhariduse teemaline õpiring on osalejatele tasuta. Ringi eestvedajaks on Karin Sillamaa, kes ise tegutseb aktiivse kogukonnaliikmena Lille Asumiseltsi juhatuses. Lille asum on miljööväärtuslik piirkond Paldiski mnt, Endla tänava ja Tulika tänava keskel.

Kogukonnaringis õpitakse läbi arutelude, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti. Õpiringis osalejad muutuvad teadlikumaks ka sellest, mis on riigi ja mis omavalitsuse vastutusala ning kuidas kogukondlikele probleemidele ja väljakutsetele lahendusi leida. Õpiringi metoodika on väga levinud Põhjamaades, kus seda kasutatakse demokraatia arengu toetamiseks läbi vaba- ja kodanikuhariduse.

Karin Sillamaa sõnul annab kogukonnaringis osalemine tallinlastele ja harjumaalastele võimaluse tutvuda teiste kogukonnaliikmetega ja omandada oskusi, mis võimaldavad neil julgemalt suhelda oma kohaliku omavalitsusega ning aidata seeläbi kaasa kodukoha arengule. „Ma ise olen seda usku, et ka ühe inimese teod, sõnad ja järjepidevus võib tuua soovitud muutusi riigi toimimisel,“ rõhutab ta.

Kodanikuhariduse teemalised õpiringid toimuvad Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna maja teatrisaalis, aadressil Vene tn 6, Tallinn kuuel korral (04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11 ja 08.11) algusega kell 18.00. Õppekava kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Õpiringides osalejatele väljastatakse soovi korral ka rahvaülikooli tõend.

Sarnaseid kogukonnaringe viiakse 2023. aasta jooksul läbi 15 maakonnas üle Eesti. Need toimuvad Eesti Rahvaülikoolide Liidu projekti „Kodanikuks olemise ABC“ raames. Projekti rahastab Norra Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Projektiga saab lähemalt tutvuda siin.

Info ja registreerimine veebilehel, 5887 7165 või võttes ühendust Katri-Evelin Kontiga (katrievelin.kont@kultuur.ee).

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.