Tallinna värav ootab meretrammi (0)
Article title
Tallinna uus kruiisiterminal. Fotod Kaupo Kalda

Äsja kuulutati välja 2021. aasta parim betoonehitis – Salto AB ja Stuudio Tallinna projekteeritud Tallinna Sadama kruiisiterminal.

Stuudio Tallinna juhi Villem Tomiste selgitusel laius 2014. aastal kruiisiterminali kavandamist alustades loodemuulil ühest servast teiseni ääretu asfaltväli, mida kõike oli vaja säilitada laevade teenindamiseks. „Liiklusmaad ja parkimist sai varasemast oluliselt kompaktsemaks joonistatud, mille tulemusel vabanes maa rannapromenaadile,“ ütles Tomiste.

Ehitise suurima osa moodustab kahel tasandil kulgev 850 meetri pikkune mereäärne linnapark, mille linnapoolses otsas asub mitmeotstarbeline saalehitis. Igal pool, nii fassaadidel kui ka interjööris on materjalina kasutatud puitu ja betooni, täienduseks terasest detailid.

Kas tõesti meretramm?

Tänu sellele projektile on Tallinna kesklinnas nüüdseks olemas kilomeetri jagu otse mere ääres asuvat promenaadi. Kruiisiterminal sirutub Logi tänavalt muuli tippu ja on segu promenaadist ja saalehitisest.

Tomiste arusaam piirkonna arengust ei piirdu aga promenaadiga. „Kui loodemuuli tipust Reidi teele panna käima regulaarselt liikuv meretramm, mis võiks kuuluda linna ühistranspordivõrku, siis oleks Tallinna rannapromenaad juba peaaegu valmis. Muuli tipust Kadriorgu on üle sadama suudme ju vaid paarsada meetrit,“ osundas Tomiste. Kui kujutlus teostub, peaks tulevikus promenaadi tipust iga mõne minuti tagant liinilaevaga otse Kadriorgu pääsema.

Suurimaks proovikiviks oli Tomiste arvates ääretult kitsal alal sadama transpordimaa ja merepiiri vahele kokku sobitada üldsusele avatud ja suletud ruumid ja liikumisteed, mille piir on omakorda ajas pidevalt muutuv sõltuvalt sellest, kas on kruiisihooaeg või millise eraldatusvajadusega laev sadamas just randuma satub.

Kui rääkida sellest, kui palju pidid arhitektid vaeva nägema, et leida tasakaal funktsionaalsuse ja esteetika vahel, kuidas toimus valik kasutusmugavuse ja ilu vahel, selgitas arhitekt, et kruiisiterminal on justkui põhjarannikule omane maastikuvorm, millel elutsev taimestik on tuttav Soome lahe lõunakaldalt.

„Kui loodemuuli tipust Reidi teele panna käima regulaarselt liikuv meretramm, mis võiks kuuluda linna ühistranspordivõrku, siis oleks Tallinna rannapromenaad juba peaaegu valmis.“ Villem Tomiste

„Siinsed tuuled puhuvad sügiseti sama jäiselt kui merel seilaval laeval. On ju promenaad kahelt küljelt veega ääristatud ning õhku tõstetud justkui laevatekk,“ ütles Tomiste. Seetõttu on arhitektid maapinda murdnud ja kortsutanud, et tekiks suuremad ja väiksemad tuulevarjud ning trepistikud, millel istuda ja sumedal suveööl kaugusse vaadata.

Kaks otstarvet

Kasutuse järgi jaguneb kompleks kaheks – alumises tasapinnas paikneb kruiisituristile suunatud ja ürituste korraldamiseks mõeldud ala ja selle peal linnarahvale avatud ala. Sinna on kavandatud kergliiklusteega promenaad, mille ääres on restoran, merevaatega tribüünid, mänguväljak, eri tuulesuunda varjestavad pingid ja väikesed platsid.

Alumiselt tasandilt põimuvad promenaadiga rohealad, kuhu moodustub tulevikus vabaõhuterminal kavandatavale kolmandale kruiisikaile ja vihmavari terminali ümber liikuvatele turistidele.
Tähtis on see, et ootealasid saab kasutada näituste, messide või kontsertide korraldamiseks. Siseruum tuleb kaldkatusega, et sellele oleks ligipääs ja vaatluskoht ka promenaadilt. Loodemuulil paikneb ka ajalooline müür, mis on restaureeritud ja mille pealispind on kasutusel promenaadina. Kogu ajaloolise väärtusega müüri pind on eksponeeritud.

Katsumus kõigile

Osalised ütlevad, et terminali projekteerimine ja ehitamine oli proovikivi kõigile. „Ainuüksi seatud eesmärk – ehitada valmis aasta ringi kasutatav esinduslik, mitmeotstarbeline ja energiasäästlik kruiisiterminali hoone ja muuta Vanasadama kinnine ala osaliselt avalikuks linnaruumiks nii, et sadama toimivus oleks tagatud – on juba olemuselt vastuoluline ja ambitsioonikas,“ seisab arhitektide projekti selgituses. Salto arhitektuuribüroo ja Stuudio Tallinna arhitektid pakkusid julge lahenduse, mis paigutas avaliku linnapromenaadi terminali katusele ja pikendas seda kuni loodemuuli tipuni.

Tallinna Sadama seisukohalt oli oluline, et hooajaliselt toimiva kruiisiturismi vajaduste kõrval saaks terminali hoonet kasutada ürituste jaoks ka kruiisihooaja välisel ajal. „Nagu elu on näidanud, siis on see keeruline ülesanne kruiisiterminali puhul väga hästi lahendatud. Sama oluline on praegusel ajal ka tehniliste lahenduste energiatõhusus ja keskkonnasõbralikkus,“ kirjutab AS-i Tallinna Sadam arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal projekti selgituses.

Terminal kui riigi värav

Hoone säästlikkuse eesmärgil kasutati päikesepaneele, merekütet ja -jahutust, kuid veelgi olulisem on lisaväärtus, mille loob kohalikus kasutuses toimiv avalik linnaruum kui riigi värav.

Esile saab siin tuua uuendusliku mereveepõhiselt toimiva kütte- ja jahutussüsteemi, mille südameks on ainulaadse tehnilise lahendusega raudbetoonkonstruktsioonis plaatsoojusvaheti. Ka on suurepäraselt lahendatud soov tuua seni peamiselt asfaldiga sillutatud sadamaalale palju rohelust. Haljastust on kavandatud nii promenaadi katusele, maapinnale mitmete reljeefse kõrghaljastusega pinnavormidena kui ka terminali hoonesse.

Aasta betoonehitise žürii sõnade järgi pälviti auhind silmapaistva multifunktsionaalse hoone projekteerimise eest, kus on suurepäraselt näha betooni mitmekülgsed kasutusvõimalused; ning mis avab Tallinnas uues kvaliteedis mereäärse linnaruumi. Tuleb nõustuda žürii esimehe Aadu Kana sõnadega: „Tallinna Sadam on teinud väärt teo, avades sada aastat linnakodanikele suletud olnud Tallinna ranna-ala atraktiivsel moel nii linlastele kui ka meie külalistele.“

Aasta betoonehitis: Tallinna kruiisiterminal

• Arhitektuur – OÜ Salto AB (Maarja Kask, Ralf Lõoke, Ragnar Põllukivi, Marja Viltrop, Margus Tamm) ja OÜ Stuudio Tallinn (Villem Tomiste)
• Tellija: AS Tallinna Sadam
• Konstruktor: AS Sweco Projekt
• Ehituse peatöövõtja: AS YIT Eesti
• Betoonitööd: OÜ Azelta Projekt, OÜ Savekate, OÜ Ideia
• Betoon: AS Framm, AS Betoonimeister, AS Rudus
• Betoontooted: AS Narva-Bark, AS VMT Betoon, AS Muuga Betoonelement, OÜ Mammut Element
• Raketis: AS Ramirent Baltic

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.