Maardu uus biogaasitehas toidab Tallinna gaasibusse (0)
Article title
Maardu biogaasi tehas, mis töötab juba aasta, loodab peagi täisvõimsuseni jõuda.

Maardu uue biogaasitehase toodangut kasutatakse kütusena Tallinna Linnatranspordi (TLT) gaasibussides. Aastas saab Maardu gaasitehase toodanguga sõita esialgu poolsada gaasibussi. Samuti läheb tehases toodetud gaas Maardu linna kütteks.

„Algselt oli meil idee käidelda biojäätmeid kompostina,“ meenutab EKT Ecobio OÜ arendusjuht Kalle Grens. Aga see idee ei müünud. Siis hakati koos Tallinna Tehnikaülikooli inimestega otsima teisi võimalusi biojäätmete ärakasutamiseks. Biojäätmetest gaasi tööstusliku tootmise tehnoloogia oli sel ajal, kümmekond aastat tagasi, olemas Rootsis, Soomes, Saksamaal.

„Käisime Saksamaal vaatamas, leidsime sellise tehnoloogiapakkuja, kel oli kogemus erinevate riikide tehnoloogiast. Seda oli ka KIK nõus rahastama. Kokku läks tehase rajamiseks vaja 13 miljonit eurot,“ ütleb Kalle Grens. Tehase ehitus algas 2021. aastal. Biogaasijaama tehases kasutades gaasi tootmiseks kodumajapidamisest pärit biolagunevaid jäätmeid.

Jäätmed liiguvad tehases suletud süsteemis, temperatuur käärituse seadmetes on 37–40 kraadi vahel.

Maardu tehasesse jõuavad Harjumaa ja Tartumaa valdade, Viljandi linna ja maakonna, Raplamaa, Võru linna ja maakonna, Põlvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa köögi- ja sööklajäätmed. Jäätmed liiguvad tehases suletud süsteemis, temperatuur käärituse seadmetes on 37–40 kraadi vahel. Protsessi käigus lagundavad bakterid biomassi väikesteks osadeks ning hilisemas tootmisprotsessis tekitavad bakterid biogaasi, milles on keskmiselt 50–60% metaani.

Kalle Grens. 

Selline toorgaas puhastatakse ning saadakse biometaan, mis on oma omadustelt ja kütteväärtuselt samaväärne maagaasiga. EKT Ecobio Maardu jaamas hakkab tulevikus ööpäeva jooksul valmima umbes 5000– 6000 kuupmeetrit biometaani. Köögi- ja sööklajäätmed, aga ka rohelised haljastusjäätmed saab kääritada tehases biometaaniks.

Tehase täisvõimsusel tööle hakkamisel suudab see toota ligikaudu kaks miljonit kuupmeetrit biometaani aastas – see on märkimisväärne kogus, arvestades, et ühe tunni Maardu tehase toodanguga saab üks linnaliinibuss sõita 450 kilomeetrit. Maardu biogaasitehase toodangut kasutatakse kütusena TLT gaasibussides – aastas saab Maardu gaasitehase toodanguga sõita umbes 50 Tallinna gaasibussi.

EKT Ecobio biometaani vahendab TLT bussidesse Bioforce Infra, kes transpordib Maardu tehase gaasi TLT tanklatesse. Umbes 15 000 tonni sertifitseeritud orgaanilise vedelväetisega saab asendada 360 tonni puhast mineraalset lämmastikväetist.

Fotod erakogu 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.