Lapsi õpetatakse jäätmeteket vähendama (0)

Käesoleval õppeaastal alustatakse Tallinna koolides ja lasteaedades õppeprogrammiga, mis selgitab lasteaia- ja koolilastele kordus- ning taaskasutust ja aitab luua harjumust jäätmete sorteerimiseks.

Õppeprogrammi sihtrühmaks on viie- kuni seitsmeaastased lasteaialapsed ja esimese kuni kolmanda klassi õpilased. Erinevad programmid, mida korraldatakse kõikidele sihtrühmadele eraldi, aitavad luua uusi harjumusi ning lapsed annavad ka kodudes oma teadmisi edasi.

Programmi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust laste seas, õpetades neile eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete sorteerimist, ja selgitada ringmajanduse põhitõdesid. Seejuures tutvustatakse lastele mereprügi probleemi ning selgitatakse selle vältimise ja vähendamise võimalusi. Õppeprogramm on üks osa Euroopa rohelise pealinna aasta programmist ning aitab kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

Oktoobri algusest kuni 2024. aasta 14. juunini viiakse Tallinna linna haridusasutustes ja avalikel üritustel läbi 1290 õppetundi. Programmist võtab osa 125 Tallinna lasteaeda ja 55 kooli, osalejateks on nii eesti- kui ka venekeelsed lasteaiad ja koolid. Õppeprogramm on väga hästi vastu võetud ja selle aasta lõpuni on tunnid juba kavandatud. Alustati Nõmme linnaosa lasteaedadest.

Keskkonnahariduslikku õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“ viib Tallinna haridusasutustes läbi Tallinna strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna eestvedamisel OÜ Üritusturundus.

Juba alates 2001. aastast on Tallinna linn läbi viinud keskkonnasäästliku tarbimise ja jäätmete liigiti kogumise teemalist teavitustööd, keskendutud on eelkõige keskkonnateadlikkuse tõstmisele laste seas. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.