Kose-Ardu-Võõbu maantee valmib augustis (0)
Article title
25 kilomeetrit maanteed Võõbuni kulgeb läbi inimtühjade alade ning rabade. Foto juulist 2019.

Neli sõidurida Tallinn-Tartu maanteel jõudis Kose lähistele sügisel 2013. Alles neli aastat hiljem võeti ette 2+2 kaasaegse tee jätkamine Võõbuni. Liikluseks avatakse täiesti uuele trassile rajatud veerandsaja kilomeetrine lõik tänavu hilissuvel.

Uus lõik viib Tartu maantee neli rida esimest korda Harjumaalt välja. Täpsemalt saab 2+2 sõidurida otsa Järvamaal, Paide linnas, Võõbu asulas. Trass on ehitatud sirgelt kahe maakonna piirialadele. Vana ning kurviline tee jääb alles ning seda kasutatakse kohaliku liikluse jaoks.

Harju Elu küsimustele hiigelprojekti kohta vastas Maanteeameti Põhja regiooni ehituse juhtivinsener Viktor Kisseljov.

Mis on Kose-Ardu-Võõbu lõigul tänaseks valmis ning mida on jäänud veel ehitada?

Valmis on rajatised ja mulded ning paigaldatud suur osa asfaltkatetest. Veel on jäänud paigaldada osa asfaltkatetest, liikluskorraldusvahendid, haljastus jms.

Millised on olnud suurimad takistused trassil (looduslikud ja inimtekkelised)?

Objekti algfaasis oli turbaaladel tööde tegemine paras väljakutse. 12. juulil 2018. aastal tulid Saarnakõrve külas kopaga kaevates välja inimluud. Tehti kindlaks, et ehitustööde käigus on jõutud keskaegsele ja varauusaegsele kalmistule. Tööd peatusid selles piirkonnas kuni arheoloogiliste uuringute läbiviimiseni. Samuti pidurdusid tööd seoses kaldapääsukeste pesitsemisega objektil.

Millal avatakse Kose-Ardu-Võõbu lõik liikluseks?

Plaanime objekti liiklusele avada augustis.

Mitu viadukti, ristmikku, maha- ja pealesõitu, kogujateed, müraseina ning muid rajatisi trassile ehitati? Milline on ehitatud teede kogupikkus?

Viadukte on viis, ristmikke ei ole ning kogujateid on kuus ja müraseinasid on neli. Põhitee peaaegu 24,2 kilomeetrit pikk ning muid teid (sh sõlmede rambid) on peaaegu 14,6 kilomeetrit.

Üks viiest uuest viaduktist mullu juulis. 
Kas ja kui palju rajati loomatunneleid?

Väikeloomade tunneleid on ehitusel kolm ja konnatruupe on kuus.

Kui suur on Kose-Ardu-Võõbu teelõigu lõplik hind? Kui palju on sellest Eesti riigi raha ja kui palju Euroopa raha?

Kogu lõigu maksumus on umbes 80,6 miljonit eurot. Lõplik hind selgub, kui objekt on valmis. Kogu raha tuleb riigieelarvest. Antud objekti ehitavad: AS TREV-2 Grupp (Kose-Ardu lõik) ja RK Infra AS ja Graniittirakennus Kallio Oy (Ardu-Võõbu lõik).

Mis saab tee-ehitusest Mäo risti suunas edasi ehk millal algab Võõbu-Mäo lõigu ehitus?

Ehitus jätkub Mäo risti suunas. See algab 2020. aastal ning esialgsete andmete kohaselt valmib objekt 2022. aastal. Selle maksumus on umbes 75 miljonit eurot.

Viimased ehitused ning viimstlustööd jõuavad lõpule tänavu suvel. Foto on tehtud mullu juulis. Fotod maanteeamet 
16 kilomeetrit Mäoni

16 kilomeetri pikkuse Võõbu-Mäo lõigu ehituse algus on planeeritud 2020. aasta kevadeks. See algab 64,2 kilomeetrilt ning lõpeb 80,2 kilomeetril.
Uus tee rajatakse lõigu esimeses pooles (Võõbust Annani) praegusest maanteest paremale poole (edela suunas). Lõigu teises pooles (Annast Mäoni) ehitatakse uus tee osaliselt praegusest maanteest vasakule ja osaliselt kattub tee praeguse trassiga, teatas maanteeamet.
Võõbu-Mäo läbimise teekond lüheneb uue teega ligi kaks kilomeetrit. Liiklusohutuse tõstmiseks on ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega lahendatud eritasandiliselt.
Teelõigule on ette nähtud viis suuremat rajatist: Puiatu ökodukt, Anna liiklussõlm, Korba ja Võõbu viaduktid ning Kükita sild. Kavandatud on müratõkkevallid ja -seinad ning parkla Kükitale.
Kogu Kose-Mäo 40-kilomeetrine uus 2+2 rajaga tee lühendab Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed 5,3 kilomeetri võrra. Ajaline võit on võrreldes praegusega kuni üheksa minutit, mis tuleneb nii lühenenud teekonnast, suuremast liikumiskiirusest kui ka tänasest olukorrast, kus tihtipeale tuleb liikuda sõidukite kolonnide tekke tõttu piirkiirusest aeglasemalt, märgiti maanteeametist.
Võõbu-Mäo lõigu projekteerisid Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS. Projekti prognoositav ehitusmaksumus on 73 miljonit eurot.
(ERR/HE)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.