Korteriühistutele ja omavalitsustele on avanemas uued võimalused (0)
Article title
Elvas rekonstrueeritud kortermaja. Foto KredEx

Korteriühistute riigipoolne toetus käib KredExi-EASi ühendasutuse kaudu, kus on hetkel avatud päikesepaneelide toetus, korterelamu renoveerimislaen ja korterelamulaenu käendus, kohe varsti aga avatakse ka rekonstrueerimistoetus korterelamutele, samuti toetus kohalikele omavalitsustele üürielamu rajamiseks.

„Rekonstrueerimistoetuse tingimused kinnitatakse ministri määrusega ning seda on oodata loodetavasti lähiajal. Eelarveks kujuneb ligikaudu 80 miljonit eurot,“ ütles EASi ja Kredexi ühendasutuse hoonete energiatõhususe projektijuht Kalle Kuusk.

Kokku on korterelamud investeerinud renoveerimisse KredExi rekonstrueerimistoetuse abil alates 2015. aastast 305 miljonit eurot, korda on tehtud üle 700 korterelamu. „Kõige enam on taotlusi Tallinnast, kus on ka kõige enam korterelamuid. Kuid rekonstrueerimine ei ole ainult Tallinna-keskne ja korterelamuid rekonstrueeritakse ka Harjumaa teistes suuremates asulates nagu Saue, Keila, Saku, aga ka väiksemates nagu Aruküla, Loo, Kuusalu,“ ütles Kuusk.

Rekonstrueerimistoetus

Kuuse sõnul on ootab KredEx eelkõige taotlusi, millega võetakse ette korterelamu terviklik rekonstrueerimine. „Kui maja on rekonstrueerimata, siis on see hea võimalus kõik terviklikult korda teha. Ka ühistute juhid üle Eesti on välja toonud, et rekonstrueerimist jupitades on kulu suurem ja tulemus kehvem,“ kõneles Kuusk.

Sindis asuvate edukate ühistute eestvedaja Elis Vahemetsa soovitus on teha kindlasti täisrenoveerimine, mitte hakata jupikaupa parandama katki läinud asju. „Maja amortiseerub järjest kiiremini ning nendele töödele ei tulegi lõppu. Lihtsam ja mugavam on teha korda kõik asjad korraga ja seejärel nautida korras kodus elamist. Teiseks tuleks kindlasti selgitada kõikidele elanikele, mida tähendab kinnisvara väärtuse tõus,“ ütles Vahemets.

Kõige selgem kasu oli tema sõnul küttearvete vähenemine ligi poole võrra, aga ka see, et vahetatud on elektrisüsteemid, kommunikatsioonid ning sissesõiduteed ja parkimiskorraldus on korda tehtud.

Kuuse teine soovitus on toetuda KredExi headele partneritele, maakondlikele arenduskeskustele, kes nõustavad nii KredExi toetuste, laenu kui ka käenduse teemal. „Nõu saab küsida alates sellest, millist teenust valida, kuni tingimuste üksikasjadeni. Vajadusel pakuvad konsultandid abi taotluse täitmisel ja esitamisel. Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistu liikmed saaksid küsida otse eksperdilt,“ selgitas Kuusk. Eelmisel aastal kasutas seda võimalust ligi 900 ühistut üle Eesti.

„Kolmandaks on rekonstrueerimiseks Eestis olemas väga uuenduslik võimalus kasutada tehaselist rekonstrueerimist. Selle puhul toodetakse elamu soojustuselemendid tehases ning tellinguid majale paigaldama ei pea. See võiks oluliselt lühendada rekonstrueerimiseks kuluvat aega, tõsta ehituskvaliteeti, lihtsustada asjaajamist ning on seetõttu ka majaelanikele stressivabam,“ ütles Kuusk. Ka uues korterelamute toetusmeetmes on niisugune rekonstrueerimislahendus on toetatav.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine suurendab selle energiatõhusust ja pikendab eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning parandab sisekliimat. Toetus on mõeldud korteriühistutele (KÜ) ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Päikesepaneelide toetus

Kui aga elamu juba renoveeritud, võib vaadata mullu juulis avatud toetust päikesepaneelide ostuks ja paigalduseks. Selle maht on viis miljonit eurot ja see on avatud kuniks raha jätkub. Praegu veel jätkub. „Kuigi talvel on paneelide tootlikkus väiksem, toodavad need energiat siiski aasta läbi. See on suurepärane võimalus korteriühistutele kommunaalarvetel väiksemaid numbreid näha. Julgustame taotlema, sest eelarves on küllaldaselt vahendeid ja päikesepaneelide toetuse taotlemiseks ei pea korterelamu liituma jaotusvõrguettevõttega,“ ütles Kalle Kuusk.

Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistu liikmed saaksid küsida otse eksperdilt.

Toetuse määr on 30% juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine, 40% juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade. Suurim toetussumma on 150 000 eurot.

Toetatakse energiatootmisseadme, energiat salvestava seadme ja energia tarbimise koormust ühtlustava või jälgiva seadme ostmist ja paigaldamist ning paigaldamisega kaasnevaid töid, samuti nende töödega otseselt seotud elektritöid. Lisaks ka katuse, katuslae ja pööningulae rekonstrueerimist ja soojustamist ning kaasnevaid töid, ehitusprojekti koostamist ja omanikujärelevalve tegemist.

Mida ei toetata, on energiatootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu ja hoone laiendamise, lisakorruse ehitamise või pööningukorruse väljaehitamisega seotud ettevalmistavate tööde kulu.

Korterelamu renoveerimislaen ja selle käendus

See laen on suunatud KÜ-le, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele eitava vastuse või pakkumise, mille tingimused on ebamõistlikud – näiteks intressimäär, mille suurus ületab kahekordselt pankade poolt samaväärsele projektile pakutavat intressimäära, või kui nõutava omafinantseeringu suurus ületab 20%.

Laenu abil on võimalik rahastada renoveerimistöid ja kombineerida laenu rekonstrueerimistoetusega, et anda korterelamule terviklikult uus hingamine. Renoveerimislaen sobib, kui KÜ on krediidivõimeline, laenusaajal on pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja pandi lepingu sõlmimise kohta ning renoveerimistööd on ette nähtud korterelamu majanduskavas. Elamu peab olema kindlustatud tulekahju, veeavarii, loodusõnnetuse ja vandalismi vastu kogu laenuperioodi ajaks.

Esmalt tuleb aga laenu taotleda pangast. Kui aga KÜ soovib kasutada koos laenuga ka KredExi poolt pakutavat korterelamu rekonstrueerimistoetust, tuleb esmalt esitada KredExile taotlus toetuse saamiseks, seejärel peab pöörduma panka laenu saamiseks. Juhul, kui pangast tuleb negatiivne otsus või ebamõistlik pakkumine, saab esitada laenutaotluse KredExile.

Lisaks pakub KredEx ka laenukäendust, mis sobib KÜ-le, kes soovib võtta laenu, aga kelle riski hindab pank tavalisest suuremaks. Selle põhjus võib olla näiteks võlgnike suur osakaal, korterelamu asukoht piirkonnas, kus korterite turuväärtus on madal, või ühefunktsioonilises asulas, või on investeering ruutmeetri kohta märkimisväärselt suurem kui tavaliselt.

Käendus aitab kindlustada makseraskuste riski. Tingimused on sarnased eelmainitud laenu tingimustele. Käendusega saab rahastada töid, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus või millega paranevad selle elanike elamistingimused. Käendussumma on kuni 80% laenusummast ja väheneb proportsionaalselt laenusummaga,käendustasu on 1–1,5% käenduse jäägilt aastas. Käendust tuleb taotleda panga kaudu.

Rekonstrueerimistoetuse taotlemise sammud

1. Tutvu KredExi kodulehel rekonstrueerimistoetuse ja renoveerimislaenu tingimuste ning dokumentidega.
2. Kontrolli, kas korterelamul on olemas energiamärgis, vajaduse korral telli see.
3. Vali sobiv tehniline konsultant.
4. Koosta rekonstrueerimise lähteülesanne ja esialgne eelarve.
5. Kui vajad pangalaenu, küsi pangast esialgsed laenutingimused.
6. Korralda ühistu esimene üldkoosolek. Vajaduse korral kutsu sinna ka maakondliku arenduskeskuse konsultant, kes selgitab rekonstrueerimise toetuse ja laenu tingimusi ning elamu kordategemise vajadust.
7. Kui jõudsite üldkoosolekul rekonstrueerimises pooldavale seisukohale, siis telli ehitusprojekt.
8. Vajaduse korral kutsu kokku ka teine üldkoosolek, et võtta seal vastu otsus elamu rekonstrueerida ning vajaduse korral ka taotleda laenu ja käendust.
9. Esita KredExile toetuse taotluse dokumendid.
10. KredEx korraldab ehitusprojekti ekspertiisi ja edastab tulemused korteriühistule.
11. Korralda ehitaja leidmiseks hanked riigihangete registri kaudu. Korralda omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmise konkurss.
12. Pärast projekti ekspertiisi läbimist esita vajaduse korral pangale laenutaotluse dokumendid.
13. Sõlmi laenu- ja töövõtulepingud.
14. Rahasta ehitust sellises järjekorras: omavahendid, laen ja toetus.
15. Võta lõpetatud rekonstrueerimistööd vastu.

Toetuse maksab KredEx välja pärast kõikide tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide esitamist KredExile.

Kuidas mõjutab EURIBOR laenamist?

Muutuvas majandusolukorras võib tekkida küsimus, kuidas mõjutab EURIBORi tõus KÜ laenu. SEB Panga ärikliendi halduri Ander Allas soovitab KÜdel, kes plaanivad laenu taotleda, arvestada remondifondi kogumisel ka EURIBORi indeksi võimaliku muutusega tulevikus. Allase sõnul on lihtsustatult lahenduseks kaks varianti:

1. KÜ üldkoosolek otsustab koguda remondifondi piisava puhvriga või tuleb olla valmis olukorraks, kus iga-aastaselt või paari aasta tagant tuleb kogutavat remondifondi summat ruutmeetri kohta olukorra põhiselt suurendada,
2. alternatiivne võimalus on intressimäära fikseerimine, mida reeglina tehakse kuni viieks aastaks. Selle võimaluse juures tuleb arvestada, et fikseeritud intress kehtib eraldiseisva määra alusel, mis on mõnevõrra kõrgem hetkel muutuva intressi suhtes. Selle variandi puhul tuleb olla valmis remondifondi tasude suurendamiseks vastavalt olukorrale.

Allikas KredEx

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.