Korteriühistuga tegelemine vajab ka pidevat koolitust (0)
Article title
Angelika Naris koolitamas mullu Rakveres, korteriühistute suveülikoolis. Foto Anu Sarnet

Kuigi toimekad Eesti korteriühistud on eeskujud lähikonnas ning kaugemalgi Euroopas, muutuvad ajas nii õigused, kohustusel kui ka võimalused. Koolitamisega tegeletakse juba aastaid ning ennast saab harida nii igapäevastes tegemistes kui taotleda näiteks ühistu juhi kutset.

Harju Elu küsimustele vastas Eesti korteriühistute liidu koolitusjuht Angelika Naris.

Milline on ühistute juhtide ja teiste ühistutes toimetavate inimeste oskuste tase?

Eesti korteriühistud on tegusad, tublid ning oma renoveerimiskogemusega Euroopas eeskujuks. Meie kogemusest õpivad näiteks paljud endised Ida-Euroopa riigid. Eesti korteriühistute liit (EKÜL) kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus. Selle põhitegevus on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Korteriühistutel on põhjust uhke olla selle üle, mis veerand sajandit kestnud visa tööga saavutatud. Renoveeritud on sadu kortermaju, tuhandete inimeste elukvaliteet on seeläbi tõusnud. Oluline on renoveerimisega saavutatud energiatõhusus, korterite tervislik sisekliima, aga ka kuni poole väiksemad küttearved. Iga-aastasel korteriühistute konkursil antakse lisaks peaauhindadele välja mitmeid eriauhindu, sest silmapaistvaid korteriühistuid ja ühistujuhte oli palju rohkem. Auhinnatud ühistute puhul silma kaasamine ja ühistegevus, paljude töödega majas saadakse hakkama oma jõududega. See näitab suhtumise muutust. Enam ei oodata, et keegi kuskilt tuleks ja teeks. Vaid korteriomanikud saavad aru, et palju asju saab ka ise korda teha ning haaravad härjal sarvist.

EKÜL-is pakume omalt poolt kõikidele soovijatele arenguvõimalust läbi erinevate koolituste ning seminaride. Ja rõõm on tõdeda, et inimesi, kes seda kõike hindavad ning aktiivselt kaasa löövad, tuleb järjest juurde.

Milliseid koolitusi on näiteks viimaste aastate jooksul pakutud? Kas jälgite ka jooksvaid probleeme, näiteks energiahüvitise võimalikkust?

Meie keskus pakub koolitusi,mida ühistute juhid on ise välja toonud, et mida nad vajavad. Me küsime nende arvamust pidevalt ja vastvalt sellele koostamegi oma koolituskavasid. Väga vajalikud on erinevad juriidilised loengud, aga ka raamatupidamise ning suhtlemisega seonduv. Meil on tõepoolest ka nö mitteplaanilisi seminare, mida dikteerib meile elu ise. Püüame olla operatiivsed ja aidata inimesi kohe, kui probleem tekib.

Kes on suuremad huvitundjad ning mis keeles rahvast koolitate?

Õppimisel salevad nii eesti kui ka vene keelt suhtluskeelena kasutavad ühistute eestvedajad. Kuid eestlaste osakaal on suurem. Väga paljud vene keelt koduse keelena kasutavaid liikmeid osalevad eesti keelsetel loengutel, kuna saavad kenasti hakkama mõlemas keeles.

Meie pakume enamus koolituste puhul võimalust osaleda nii eesti kui ka vene keeles. On ka seminare, kus kirjalik tekst on eesti, suuline vene keeles.

Kuidas õpetus välja näeb ja kuidas käib kontroll, et osaleja on kõik pakutu omandanud?

Varem toimusid meie koolitused kohale tulemisega, kuna meil on enda majas korralik koolitusklass. Koroonapandeemia tõi aga kaasa õppimise ka arvuti taga. Meie kasutame Zoomi keskkonda ja ühistujuhid on sellise õppevormi väga hästi omaks võtnud. See on hea võimalus osaleda koolitustel ka väljaspool Harjumaad, kuna aeganõudev kohalesõit jääb ära. Tänu sellele on meie veebiseminaride osalus tõusnud viis korda. Valdavalt on meie koolitused reaalajas koos lektoriga, kus saab esitada oma küsimusi ning teistega koos asju arutada. Otseselt eksamit nendel koolitustel ja seminaridel ei ole.

Eraldi koolitussuund on meil ettevalmistus korteriühistu juhi kutse taotlemiseks. See kannab nimetust korteriühistu juhi täiendkoolitus ja koosneb baas- ja põhikursusest. Mõlemad kursused on ülesehitatud e-õppena Tartu ülikooli Moodle keskkonnas.

„Meie keskus pakub koolitusi, mida ühistute juhid on ise välja toonud.“

E-õpet kasutatakse enamasti selleks, et pakkuda õpilastele paindlikke õppimisvõimalusi, vähendada auditoorse töö osakaalu ning suurendada iseseisva töö osakaalu. E-õppes on info- ja õppematerjalid õpilastele paremini kättesaadavad ning erinevaid tehnoloogilisi vahendeid kasutades õppetöö ka mitmekesisem. Õppurid saavad valida endale sobiva aja materjali läbitöötamiseks, kodutööde tegemiseks ning lektoriga suhtlemiseks.

See on ka hea võimalus inimestel üle Eesti korteriühistute spetsiifikast lähtuvaid koolitusi läbida. Kõik kursusele registreerunud saavad endale Moodle’i konto, mille abil nad pääsevad ligi kogu kursuse materjalidele. Igal osalejal on parool ning kogu õppeperioodi vältel on kursusele ligipääs olemas. Õppija vajab vaid arvutit või nutitelefoni ning internetti. Aja, millal õppida, valib igaüks ise.

Vaata lisa www.ekyl.ee.

Ühistu juhiks läbi arvuti

Hetkel on võimalik e-õppena läbida 120 tunnine korteriühistu juhi koolitus täismahus või siis kursustena. E-õppe kursused on erineva raskusastmega. Esimene osa on baasteadmistest, kuhu on oodatud ka alles uued korteriühistu juhid ning teine osa on nö põhikursus, kus vaagitakse teemasid juba sügavamalt. Väga kasulik on läbida mõlemad kursused ning oma kalenderplaani olemegi nad sättinud järjestikku, et huvi korral saab mõlemad osad läbida.

Ühistu juhid, kes tahavad ennast veelgi kõrgemale tasemele viia, saavad pärast mõlema e-kursuse läbimist võtta ette lõputöö kirjutamise. Kõik see kokku annab talle võimaluse öelda, et ta on läbinud korteriühistu juhi 120 tunnise täiendkoolituse, mis omakorda annab võimaluse juba uute teadmistega minna taotlema korteriühistu neljanda taseme kutset. Oleme mõlgutanud ka mõtteid sarnase e-kursuse väljatöötamiseks ka mõnel muul olulisel teemal. Sel reedel ehk 4.veebruaril alustabki meil 30 uut korteriühistu juhti baaskoolituse läbimist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.