Kinnitati Muugale LNG terminali rajamine (0)
ASi Tallinna Sadam nõukogu kinnitas teisipäevasel koosolekul veeldatud maagaasi (LNG) punkerdamise terminali rajamise Muuga sadamasse

Nõukogu otsusel sõlmitakse Muuga sadama idaossa väikesemahulise LNG vastuvõtu- ja jaotusterminali rajamiseks ASiga Vopak E.O.S. hoonestusõiguse seadmise ja servituudileping ning koostööleping. Rajatav LNG punkerdamise terminal loob võimaluse meritsi saabuva LNG vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ning punkerlaevadele või tsisternveokitele laadimiseks.

“Terminali eeldatavaks ehitusmaksumuseks on kuni 20 miljonit eurot, mille investeerib Tallinna Sadama partner” lausus ASi Tallinna Sadam nõukogu esimees Remo Holsmer. “Ehituse täpne ajakava sõltub koostööst projekti menetleva Jõelähtme vallaga, praeguste kavade kohaselt on terminali valmimine planeeritud 2017. aasta algusesse.”

Parim asukoht

Holsmeri sõnul on aastaringselt jäävabana navigeeritav Muuga sadam asukohana LNG punkerdamise terminalile parimaid võimalikke Eestis. “LNG terminali rajamine parandab märgatavalt Eesti positsiooni Läänemerel, kuna vähestes Läänemere sadamates on olemas LNG punkerdamisvõimalused,“ kirjeldas Holsmer. “Karmistunud keskkonnanõuete tõttu võtavad laevafirmad üha enam LNG-d kasutusse laevakütusena.”
Esimeses etapis on Muuga sadama idaosasse kavas rajada LNG vastuvõtu- ja jaotusterminal kuni 4000-kuupmeetrise mahutipargiga. Kogu territooriumi pindala on ligikaudu 8500 ruutmeetrit. Terminal on esmajoones mõeldud laevade punkerdamiseks ja laevade tankimiseks.

Järgmistes etappides kaalutakse mahutipargi suurendamist ja LNG taasgaasistamist ning ühendustorustiku kaudu maagaasivõrku suunamist.

Ka Paldiskisse terminal

Kas LNG terminali rajamine Muuga sadamasse tähendab, et Paldiskisse terminali ei tule?
Paldiski sadama avalike suhete juht Norbert Kaareste: “Ka Paldiskisse tuleb LNG terminal. Meie nägemuses on Muuga terminal lokaalne, kuhu laevad saavad punkerdada vedelgaasi. Paldiskisse tuleb aga regionaalne terminal, mis rahuldab nii meie kui lähiriikide vajadused gaasi järele.“

Praegu on Kaareste kinnitusel Paldiski LNG terminali ehitusloa taotlemine lõppjärgus, valmistatakse ette rahvusvahelist ehitushanget. Paldiski LNG terminal peaks valmis olema selle kümnendi lõpul.

Mida arvavad Muuga ümbruskonna elanikud terminali rajamisest?

MERIKE METSTAK
Jõelähtme valla avalike suhete juht, Saviranna külavanem

Mõned aastad tagasi Saviranna külaselts seisis tõepoolest aktiivselt terminali rajamise vastu – asi oli isegi kohtus –, aga siis oli sadamal plaanis Muugale rajada suur terminal. Praegu on aga teadaolevail andmeil tegu suhteliselt piiratud mahus ettevõtmisega – pindalaga 8500 ruutmeetrit tähendab kolme-nelja majakrunti hajaasustuspiirkonnas – ja selle vastu pole külaseltsil ega Jõelähtme kogukonnal midagi. Eesti majanduse jaoks üks tähtsamaid ettevõtteid peab ju arenema.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.