Kinnistuomanik kaotas Pudisoo küla teevaidluse (0)
Article title
Rätsepa kinnistut läbiv Kaldaaluse tee lõik.
21. detsembril otsustas Harju maakohus rahuldada Kuusalu valla hagi Pudisoo küla Rätsepa kinnistu omaniku Kaili-Helina Koltsi vastu Kaldaaluse tee küsimuses.

Vastavalt Harju maakohtu otsusele peab Kolts oma Rätsepa kinnistut läbivalt Kaldaaluse teelt kõrvaldama mistahes takistused nagu ketid, sõidukid jms, mis takistavad kasutamast Kaldaaluse teed sõidukitega ja jalgsi liiklemiseks.

Ühtlasi mõistis Harju maakohus Koltsilt Kuusalu valla kasuks välja menetluskuludena 8095 eurot.

Aastane protsess

Kaili-Helina Kolts sulges mullu 1. veebruaril oma Rätsepa kinnistut läbiva Kaldaaluse tee 77-meetrise lõigu kettidega ning parkis liikluse takistamiseks teele ka auto.

Kuusalu valla väitel tekitas Kaldaaluse tee sulgemine Rätsepa kinnistu piires aga olukorra, millega ümberkaudsete kinnistute omanikel kadus seni kasutatud ainus avalik läbipääs Kuusalu-Leesi teele.
“Praegusel juhul puudub Kaldaaluse tee kaudu juurdepääs enda kinnistule üle 10 kinnistu omanikul, sealhulgas seitse nendest on elamukohtadega kinnistud,” seisab Kuusalu valla põhjenduses Harju maakohtule.

Seetõttu oli Kuusalu vallavolikogu juba 4. detsembril 2013 otsusega “Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine” arvanud Kaldaaluse tee selgelt kohalike teede hulka.

Kaili-Helina Kolts seevastu leidis, et 2. jaanuaril 2013 Kuusalu vallaga sõlmitud Kaldaaluse tee kui eratee avaliku kasutamise leping lõppes juba 31. detsembril 2016. Eelnevalt ehk 21. novembril 2016 oli naine esitanud Kuusalu vallavalitsusele eratee avaliku kasutamise ülesütlemise avalduse.

Koltsi väitel oli Kaldaaluse tee olnud ajalooliselt Miiliaugu kinnistul, aga mitte tema Rätsepa (ehk varasema nimega Kaasiku) kinnistul. Koltsi kinnitusel rajas ta uue metsatee oma kinnistu ümber ning lisaks on kohalike elanike alternatiiviks veel kaks teed, mis viivad välja Pudisoo-Hara-Loksa teele.

Teeseaduse paragrahv

Miks siis Harju maakohus otsustas 21. detsembril ikkagi Kuusalu valla kasuks?

Alates 1. jaanuarist 2008 sätestab teeseaduse § 5 esimene lause, et kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee, kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ja sama seaduse § 4 lõigus 3 sätestatud korras valla- või linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Selle sätte järgi on kõik kohalikud teed avalikult kasutatavad.

Harju maakohus leidis, et kuna Kaldaaluse tee on vastavalt kehtivale vallavolikogu otsusele kohalik tee, ei ole asja lahendamisel tähtsust, kas antud tee osas on Kolts lepingu üles öelnud või mitte. Koltsi väiteid, et Pudisoo elanikel on oma kinnistutele pääsemiseks ka muid võimalusi mööda metsateed ja raba äärt, ei pidanud maakohus asjakohaseks.

Mis puutub aga 8095 eurosse, mis Kaili-Helina Koltsil nüüd Harju maakohtule menetluskuludena tasuda tuleb, siis maakohus leidis, et Kolts ise oli põhjustanud Kuusalu valla poolse sedavõrd hulgalise menetlustoimingute teostamise, esitades menetluses korduvalt põhjendamatuid taotlusi, mida pole kehtiva õiguse kohaselt võimalik rahuldada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.