Kiisa rahvas korraldab aleviku turgu (0)
MTÜ Kodukoht Kiisa sai veebruaris enda valdusse aleviku Laulu tänaval asuva krundi ning sellel asuva lihamüügikioski. Tänavu kevadel korrastatakse turuplats, tuleval aastal plaanitakse aga rajada katusealune müügipind.

Aastaid on Kiisa aleviku turg olnud väga populaarne koht nii kohalike inimeste kui
ka kaugemalt saabunute seas. Kahjuks ei näe turuplats väga turu moodi välja. MTÜ Kodukoht Kiisa juhatus tegi 2017. aasta kevadel üldkoosolekul liikmetele ettepaneku võtta turu haldamine oma kogukonna kätesse ehk MTÜ hallata ja arendada.

Tänaseks on vastavad lepingud sõlmitud ning kogukond haldab turgu. “22. veebruaril sõlmiti valla ja MTÜ Kodukoht Kiisa vahel,Laulu tänav 2 kinnistu ja kinnistul paikneva hoonele kasutusvalduse leping. Seda kuni 8. jaanuarini 2033,” ütles Irja Tiri MTÜst.

Vald toetab

Kinnistu suurus on 1140 ruutmeetrit. Krundil paiknevat hoonet kasutab Laane Kaubandus osaühing ehk vana hea lihamüügi kiosk. Turgu haldab ja organiseerib müügipindade müüki turul MTÜ Kodukoht Kiisa juhatus ise. “Saku vald toetab turu projekti 30 000 euroga. See on sihtfinantseering Leader projekti taotluse omafinantseeringu katteks,” lisas Tiri.

Alates eelmise nädala kolmapäevast on krundil langetatud puid ning töö lõppes teisipäeval. Seejärel koristatakse plats okstest. “Puid langetati kokku umbes 30. Neist raieloaga 23 ja valla aedniku palvel samas piirkonnas paiknevad mõned haiged puud,” lisas Tiri.

Kuidas hakkab uuendatud turg välja nägema? “Lõpptulemusena on platsil uuendatud teekate ja ehitatud välja 135 ruutmeetrit katusesealust müügipinda. Katuse alla mahub kakskümmend kahe meetri pikkust müügikohta. Võimalusel uuendatakse ka lihamüügi kioskit,” selgitas Tiri. Katusealune müügipind ehitatakse välja tuleval aastal.

Kaup olgu kohalik

Senimaani peetakse turgu edasi nagu ikka. Tiri sõnul kogukond traditsioone me ei muuda, sest sissetöötanud rada on neile sobinud.

Küll on tingimused pakutavale kaubale. “Kiisa turul müüdav kaup peab olema kohalikku päritolu. Kiisa turule kauplema on oodatud kõik kohalikud kui ka lähipiirkonna väiketootjad nii aia- kui metsasaadustega. Soovime kujundada sellest maaturgu,” ütles Tiri.

Kindlasti ei soovi kogukond näha riietega kauplejaid. “Riidekaupadega kaupleb end vanas rahvamajas sisse seadnud teise käe riideäri. Sama katuse all on meie kohalik apteek ja Siiri keraamikatuba,” selgitas Tiri.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.