Kernu tee saab esimesena kolm rada (0)
Eelmisel nädalal sõlmitud lepingute järgi koostab Leedu firma UAB Kelprojektas Ääsmäe-Kernu tee 2+1-rajaliseks ning Kose-Võõbu lõigu neljarajaliseks ümberehitamise kavandid.

Maanteeamet kirjutas lepingud alla neljapäeval, 6. märtsil. Ääsmäe-Kernu lõigu projekteerimistööd maksavad 210 727 eurot ja peavad olema valmis eelolevaks talveks. Leedu firma UAB Kelprojektas valiti välja riigihanke avalikul konkursil.

Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu sõnul on firmal on esindajad Eestis. Töökoosolekudki peetakse siin. “Samuti peavad võtmeisikud lepingu järgi osalema maanteeametis toimuvatel koosolekutel. N-ö kontoritöö koha valib töövõtja, kuid välitööd toimuvad loomulikult objektil,” seletab Kasesalu. See tähendab, et kogu trassi ulatuses tehakse mõõdistustööd ja geoloogilised uuringud. Lisaks sellele on ette nähtud vähemalt üks avalikustamine Kernu vallavalitsuses.

Esimene 2+1 lõik

Kui projekt valmis, läheb ehituseks. Esimese osa rajamine algab praeguste plaanide järgi tuleval aastal. Esimene, 9-kilomeetrine lõik algab Ääsmäe ristmikust (Tallinna-Pärnu maantee 28. kilomeeter) ja ulatub 37. kilomeetrini. “Siit jääb Kohila-Hageri ristmikuni veel umbes 1,5 kilomeetrit. Praegune trass omandab täiesti uue ilme,” ütleb Kasesalu.

Kavandamisel on mitme möödasõidualaga ehk suures osas kolmerealine maantee. Kusjuures lisasõidurada eraldatakse vastassuunast põrkepiirdega. Selle algus ja lõpp on tähistatud eraldi markeeringute ja liiklusmärkidega. Eestis pole varem midagi sellist ehitatud ning seega on Ääsmäe-Kernu lõik meie esimene 2+1 rajaline tee.

Teise etapina rajatakse 5-kilomeetrine Kernu ümbersõit. See algab 37. kilomeetrilt ja saab olemasoleva maanteega kokku 42. kilomeetril. Lõpuks remonditakse ka praegune maantee. Looduskaitsealune Kernu kadakas ohus ei ole, sest trassi vaid korrastatakse.

Ehitus Koselt edasi

Samal päeval sai allkirjad ka leping Tallinna-Tartu maantee Kose-Võõbu teelõigu projekteerimiseks, millega tegeleb sama Leedu firma. 25-kilomeetrise, neljarajalise ja suuremalt jaolt uuele trassile viidava teelõigu projekteerimine läheb maksma 750 784 eurot.

“Esimene, Kose ja Ardu vahelise teelõigu (km 40,0–55,0) projekt valmib järgmisel suvel ja praktiliselt kohe peame me alustama ka selle lõigu ehitushankega, sest vastavalt kehtivale teehoiukavale peab ehitus algama juba ülejärgmisel aastal,“ rääkis maanteeameti ehitusosakonna juht Aivo Salum. Ehitus peaks algama aastal 2016.
Ardu-Võõbu lõigu ehk kilomeetrite 55-68 tehniline projekt valmib Salumi sõnul sama lepingu raames kevadel 2016. Ehitamise aega pole veel kokku lepitud.

ENN KARU
Kernu vallavanem

Teavet on esialgu vähevõitu. Loomulikult on tore, et projekteerimine ja hiljem ka ehitus lõpuks käima lähevad. Tööde algusest on räägitud, et need algavad kohe või kaugemas tulevikus. Samuti on pakutud välja mitmeid trassivariante.

Nüüd tuuakse Ääsmäe-Kernu lõigu rajamine ajaliselt ettepoole. Varem räägiti aastast 2030. Praegu plaanitakse esimeste töödega alustada juba tuleval aastal.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.