Kaasava eelarvega rajatakse Harku valda tõukerattapargid (0)
Article title
Maastikutõukerattad on populaarsed nii vanade kui ka noorte hulgas. Foto Sigrid Tilga erakogu

29. novembrist kuni 5. detsembrini said kõik Harku valla elanikud anda oma hääle ühele kolmest Harku valla kaasava eelarve ettepanekust. 393 poolthäälega võitis projekt „Liikuma kutsuv Harku vald – maastiku tõukerattapargid“.

Kokku laekus viis ettepanekut. Komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suuruse ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Viiest esitatud ettepanekust kvalifitseerus konkursile kolm.

Hääletamine toimus 29. novembrist kuni 5. detsembrini veebiplatvormil VOLIS ning hääleõigus oli kõigil vähemalt 16-aastastel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas. Hääletusel anti kokku 606 häält.

Võiduidee eesmärk

„Tõukerattaparkide loomise eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi. Samuti toetada koolide, külaseltside ja noortekeskuste omavahelist koostööd, panustamaks kogukondade liikumisharrastusse,“ ütleb võiduidee autor, Muraste kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja liikumisaktivist Sigrid Tilk.

Tõukerattaparkide idee autor kinnitab, et selline mõte keerles ta peas juba pikemat aega, leidmata väljundit.

„Mäletan hästi, kuidas ma eelmises koolis klassijuhatajana korraldasin klassile Taevaskojas tõukerattamatka. See kogemus oli nii tore ja meeldis kõigile üliväga,“ kõneleb Sigrid Tilk. Kaks aastat tagasi käis ta Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminaril aktiivsete ainetundide töötoas.

„Minul koos rühmaliikmetega tuli maastikutõukeratastel sõidu ajal luuletada ja seada värsse. See tundus nii nüüdisaegne lähenemine õpetamisele ja pakkus palju rõõmu nii õpilastele kui ka õpetajatele,“ meenutab ta häid ja inspireerivaid kokkupuuteid maastikutõukeratastega, mis sobivad kõigile olenemata soost ja vanusest.

Kuhu rattapargid tulevad?

Harku vald on mitmekesise ja kena loodusega. Sõita oleks seal igal pool huvitav. Aga kuhu tulevad tõukerattapargid? „Projekti järgi on asukohtadeks planeeritud Tabasalu, Meriküla, Harkujärve, Vääna ja Muraste piirkond,“ kinnitab Sigrid Tilk. Kuidas aga tegelikkuses saab olema, see selgub mitmest asjaolust.

Esmajoones koolide ja külaseltside koostööst. Projekti järgi on igale piirkonnale planeeritud 30 maastikutõukeratast (25 tk Kickbike Freeride + 5 tk Kickbike cross FIX) koos turvavarustuse ja lisadega. Kokku teeb see 120 suurte ratastega maastikutõukeratast. Kasutamistingimusi, hoiustamist, hooldust ning ka jooksvaid ja vajalikke remondikulusid reguleerib iga piirkonna kool koostöös kogukonna külaseltsidega.

„Tõukerattaparkide loomise eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi.“

Võidutöö on vallavalitsus planeerinud entusiastide abiga ellu viia 2022. aasta jooksul.

Kui palju hakkab maksma tõukerataste kasutamine?

Kas neid tõukse saavad tulevikus kasutada ka inimesed, kes ei ela vallas? Tulevad mulle näiteks sõbrad külla, kas saame teha tõuksimatka?

„Minu idee kohaselt on hetkel kõik vallaelanikud oodatud neid tõukerattaid kasutama. Kuigi iga piirkonna kool vastutab ise oma rattapargi eest ning hakkab ise reguleerima koostööd ja rataste kasutust oma piirkonnas, teen siiski kõigile projektis osalenud koolidele ettepaneku ühiselt head lahendused leida. Isiklikult usun, et Harku vallas elav inimene – kellele näiteks ka sõbrad külla tulevad – saab tulevikus kenasti neid tõukerattaid kasutada, kuid enne seda tuleb leida igal koolil nende väljaandmise või rentimise võimalused. Kõige keerulisem on seda korraldada väljaspool kooliaega. Sellepärast kaasasime projekti eelfaasis kõik valla külaseltsid ning see võiks olla üheks täiendavaks abiks ja lahenduseks rataste kogukondlikus kasutuses,“ kõneleb Sigrid Tilk.

Mis puutub aga rataste rendihinda, siis minimaalne hind kujuneks üksnes juhul, kui on vaja tõukerattaid hooldama hakata, usub projekti eestvedaja. Hetkel pole veel otsustatud, kui suur saab rendihind olema. Esmane eesmärk on, et võimalikult paljud kooli- ja lasteaialapsed ning kollektiivid saaksid neid nii õppetöös kui ka matkadel või üritustel tasuta kasutada ning vabal ajal kasutaksid neid noored, pered, kogukonnad.

Rääkides konkreetselt Muraste piirkonnast, siis kinnitab liikumisaktivist, et tema visioon on luua mobiilne parkimis- ja rentimissüsteem, mis toetaks seiklusturismi ning tooks liikumisrõõmu kõigile. „Hetkel on meil käsil just rattamaja ehitus, kuhu need tõukerattad ilmastikukindlalt paigutame ning kui leiame toetust mobiilse süsteemi arendamisele, siis saame ka sobiliku lahenduse lasta välja töötada. Seega siis võiks tõesti öelda, et oleme Eesti rahvast Liikuma Kutsuv Muraste kool või Liikuma Kutsuv Harku vald,“ ütleb Sigrid Tilk.

Samas teab idee autor üsna kindlalt, et mujal Eesti koolides selliseid maastikutõukeratta parke ei ole. „Seega on tegu üpris ainulaadse ideega, seda enam, et pea igal Harku valla koolil ja piirkonnal avaneb nüüd võimalus sellist parki omada,“ on liikumisaktivist Sigrid Tilk kindel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.