Automaksu toetavad kõige enam valitsuskoalitsiooni erakondade valijad (0)
Article title
Graafik Kantar Emor

Üle poole Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijatest toetab valitsuse kavandatavat automaksu, samas valdav enamus Eesti inimestest on automaksu kehtestamise vastu, selgub Kantar Emori läbi viidud uuringust.

Iga neljas inimene vastas, et toetab kas täielikult või pigem toetab automaksu, 70% inimestest märkis, et pigem ei toeta või ei toeta üldse. Vastajate seas oli 5% ka neid, kes ei osanud vastata.

Kõige enam (59%) on toetajaid Reformierakonna valijate seas, iga kümnes neist vastas, et toetab seda ideed täielikult. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajate seas toetab ideed napilt üle poole (53%) inimestest ning nende seas on kõige enam (21%) neid, kes toetavad ideed täielikult. Eesti 200 valijate seas on toetus juba selgelt alla poole (38%). Riigikogus esindatud erakondadest on toetus automaksule kõige madalam Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valijate seas, moodustades vaid 4%. Isamaa Erakonna valijate seas on toetajaid 5% ja Keskerakonna valijate seas 7%.

Auto on olemas 78% vastajatest ning autoomanike seas on enam neid, kes on automaksu kehtestamise vastu. Sealjuures ühe auto omanikest on vastu 73% inimesi, kahe või enama auto omanikest 79%.

Põhimõttelisi toetajaid, kes vastasid „toetan täielikult“, on kõige enam (16%) noorimas vanusegrupis (15–24). Nii selles kui ka vanusegrupis 25–34 on toetajate osakaal kokku 36%. Toetajaid on keskmisest enam ka kõrgharidusega inimeste ja Tallinna elanike seas.

Kantar Emor viis uuringu läbi perioodil 10.–16. august. Kokku osales veebi teel tehtud uuringus 1152 Eesti elanikku vanuses 15–84 aastat.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.