Aruküla peatänav tehakse korda 1,5 miljoni euroga (0)
Article title
Käimasolev teeremont Aruküla alevikus. Foto Andres Tohver

Augustis alustas Nordecon AS Aruküla-Kostivere tee 2,6-kilomeetrise lõigu rekonstrueerimist. Sõltuvalt ilmastikuoludest jõutakse töödega ühele poole kas detsembris või uue aasta alguses. 1 499 400 eurot maksvat projekti rahastab 93 protsendi ulatuses Maanteeamet, ülejäänud seitse protsenti tuleb Raasiku vallalt.

Aruküla-Kostivere tee on kokku 9,2 kilomeetrit pikk. Rekonstrueeritakse selle 2,6-kilomeetrine lõik, mis saab alguse Lagedi-Aruküla-Peningi tee 12 kilomeetril ehk Aruküla aleviku lõunaserval. Teelõik läbib lõunast põhja sisuliselt kogu aleviku, olles nõnda Aruküla peatänavaks.

Millal nimetatud teelõiku varasemalt renoveeriti? “Suuremad tööd tehti 1988. aastal. Lõiguti on parandustöid tehtud ka aastatel 2009–2013. Pindamistöid tehti 2013–2014,” selgitab Maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

Sellegipoolest ei olnud teelõigu olukord rahuldav. “Kindlasti vajas lõik terviklähenemist liiklusohutuse aspektist. Teel esinesid kandevõime puudujäägid ning kate oli defektne. Valdavaks defektiks olid kitsad pikipraod, kuid esines ka katte serva defekte ja võrkpragunemist,” täpsustab Tükk.

Liiklusohutuse parandamine

“Projekti eesmärgiks on Aruküla-Kostivere teelõigu kilomeetrite 0–2,6 liiklusohutuse parandamine, sõidumugavuse tõstmine, katendi ümberehitus kandevõime tõstmiseks ja seisukorra parandamiseks,” lisab Tükk.

Renoveerimist teostav Nordecon AS alustas ettevalmistustöödega augusti keskpaigas. Tõsisemate ehitustöödega alustati septembri keskpaigas. Raasiku vallavanema Andre Sepa sõnul on ehitustöödeks ette nähtud 140 päeva, kuid Tüki sõnul sõltub palju ilmast. “Tööd on kavas lõpetada detsembris, aga kui ilmaolud seda ei soosi, siis lükkub tööde lõpp järgmisse aastasse,” arvab Maanteeameti osakonnajuhataja.

Mida siis konkreetselt ära tehakse? Teelõigu alguses ehitatakse ümber ristumine Lagedi-Aruküla-Peningi teega, mida tuntakse ka kui riigimaanteed 11300. “Ristmiku geograafiat on korrigeeritud nii, et seda ei saaks läbida suurel kiirusel,” täpsustab Tükk.

Samuti remonditakse teelõigu mahasõidud, lahendatakse sademevee ärajuhtimine ning ehitatakse puuduolevatesse lõikudesse jalg- ja jalgrattatee. Uuendatakse kogu katend, rajatakse ja uuendatakse välisvalgustust ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Aruküla mõisa teenindamiseks rajatakse bussiootetasku.

Tööde kogumaksumus koos käibemaksuga on 1 499 400 eurot. Sellest 1 392 300 eurot on Maanteeameti panus, ülejäänud osa rahastab Raasiku vallavalitsus.

Valla panus ehk 107 100 eurot piirdub kõnnitee rajamisega. “Osaliselt oli kõnnitee enne olemas, osaliselt rajatakse nüüd,” selgitab vallavanem Sepp.

Mis saab edasi?

Järgmisel aastal on Maanteeametil kavas Raasiku valla aladel remontida Aruvalla-Jägala maantee kilomeetrid 11,6–17,8 ja Lagedi-Aruküla-Peningi tee kilomeetrid 11,4–16,4. “Vald osaleb projektis bussiootepaviljonidega,” täpsustab Sepp.

“Raasiku vallavolikogu kinnitas äsja valla uue teehoiukava, kust nähtuvad järgmised investeeringud. 2021. aastal on valla põhirõhk Aruküla keskalevikul korrusmajade piirkonnas. Projekteeritakse ka Aruküla-Kalesi kergliikustee maantee äärde. Rajatakse Raasikul Paju tänava-Kostivere tee kergliikustee kuni Heina tänavani,” lubab Sepp.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.