Aruküla alevikus valmis kaasaegne veetorustik (0)
Article title
Trassid jõuavad ka keskusest üle raudtee asuvatesse elamukvartalitesse. FOTOD: Allar Viivik
Oktoobri lõpuks valmis Raasiku valla, Aruküla aleviku ühisveevärk ning kanalisatsioon. Kokku maksab kogu projekt 4,5 miljonit eurot, millest valla omaosalus on veidi alla poole miljoni.

“Lepingu mahu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) osa on valmis. Teha on veel paar ühendust, mis seotud veekatkestustega. Neid on lükanud edasi vajadused koolis ja lasteaias,” ütles Harju Elule OÜ Raven juhatuse liige Sergei Kivi.

Aruküla aleviku tänavatest olid varem ÜVK-ga kaetud umbes veerand. Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti raames kaetakse aga Kivi sõnul enamus asulast. “Aleviku lõuna ja põhja servast jäid mõned majapidamised projektist välja, sest puudusid ÜVK ala registriandmed ,” ütles Kivi. Täpsemalt ei jõudnud ehitus seekord Talve tee ja Tallinna maantee vahelistesse kvartalitesse. Samuti Laane ja Kivimäe tee elamuteni. Kokku ootab järgmist projekti ligi 70 liitumispunkti.

Abi Euroopast

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti rahastuseks kasutati Euroopa ÜF toetust. Täpsemalt on kogu projekti hind 4,5 miljonit eurot. Omavalitsus katab sellest 450 000 eurot, OÜ Raven 300 000 ning ÜF 3,75 miljonit eurot.
Torustike ja muu vajaliku projekteerimine algas mullu septembris. Ehitaja leiti riigihankega ning välja valiti YIT. “Reaalne ehitus algas tänavu jaanuaris. Rajatud on 20 kilomeetrit vee ja samapalju kanalisatsiooni torusid ning 457 liitumispunkti. Liitumistasu ühinemisele liitujatele puudub,” seletas Sergei Kivi. Joogivesi on Aruküla alevikus hea, sest seda ammutatakse kahest saja meetri sügavusest puurkaevust ordoviitsium-kambriumi veekihist.

Järgmisena Raasiku

Tööde lõpu aeg oli lepingu järgi 15. oktoober. Ehitus sai valmis oktoobri lõpus, sest juurde tulid veel lisatööd. Täpsemalt oli lisa üle 40 liitumispunkti ehitus, mis lepingu mahus puudus.
Aruküla alevikus on kaevatud üles palju teid ja tänavaid. Kas ja millal need uue katte saavad? “Enamus teid saavad korda oktoobri lõpuks. Mõned väikesed teelõigud jäävad kevadeks, sest ilmastikutingimused on halvenenud,” vastas Kivi. Viimased kaevamised tehti Arukülas Sügise tänaval.
Kui 2130 elanikuga Arukülas on tööd lõppemas, siis järgmisena võetakse need ette Raasikul. Täpsemalt on planeeritud torustik tervele 1350 elanikuga alevikule.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.