Viimsi volikogu langetas vallavanema palka (0)
Article title
Illar Lemetti. Foto Ülo Russak

Teisipäeval, 14. aprillil otsustas Viimsi vallavolikogu langetada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid, vallavanemal 16, abivallavanematel 12%. Teadaolevalt on need esimesed omavalitsusjuhtide palgad, mida algavas kriisis kärbiti.

Napilt kolm kuud tagasi, 10. jaanuaril kinnitas Viimsi vallavolikogu Illar Lemetti Viimsi vallavanemaks omal soovil lahkunud Laine Randjärve asemel. Ametisse asudes oli vallavanema palk 4317 eurot. Et vallavanema palk on seotud kõrgemate riigiteenistujate palgamääraga, siis toimus indekseerimine 1. aprillil, mil Illar Lemetti palk tõusis 4663 euroni. Nüüd otsustas volikogu palka kärpida 16% ja Lemetti brutopalgaks jäi 3916 eurot.

Illar Lemetti, kas jäite volikogu sellise otsusega nõusse? Kaebate kuskile? Astute tagasi?

Loomulikult olen volikogu otsusega nõus. Oleme nii vallavalitsuses kui ka volikogu liikmetega olukorda analüüsides leidnud, et kokku tuleb hoida nii personali- kui ka majandamiskulude arvelt ja ka investeeringute nimekiri tuleb üle vaadata. Ettepaneku, alustada valitsemiskulude kokkuhoidu vallavanema ja abivallavanemate palkadest, tegime vallavalitsuse poolt. Volikogu esimees Taavi Kotka tegi volikogule ettepaneku konkreetsete kärpenumbrite osas, ettepanekut arutati ja see ka kinnitati.

Rannarahva kombel piltlikult öeldes – kapten oli siis lihtsalt esimene. Kas valda ootavad ees veel suured kärped? Oli sellest volikogus juba juttu?

Konkreetsetest kärpenumbritest sellel volikogu istungil veel juttu ei olnud, aga lähitulevikus seda kindlasti arutatakse. Kindlasti ei pääse me negatiivsest lisaeelarvest ja selle me esitame vallavolikogule kinnitamiseks lähikuudel. Esmalt tahame aga ära oodata konkreetsed majandustulemused, et selle põhjal teha juba vettpidav prognoos tulude laekumise osas ja siis lisaeelarve. Lisaeelarve ei saa tugineda ainult tulevikuprognoosile, see peab põhinema viimaste kuude reaalsetel majandustulemustel.

Millised on teie enda prognoosid lisaeelarveks?

Oleme arvestanud, et inimeste, vallaelanike tulud vähenevad ja seetõttu väheneb ka maksudest vallale laekuv tulu. Esialgsete kokkuhoiuplaanide tegemisel oleme arvestanud, et eelarvetulude maht väheneb 15%. Lähikuud näitavad, milliseks kujuneb tegelik olukord.

Kas on ka valdkondi, mis kärpest puutumata jäävad?

Sotsiaalvaldkonnas me kulusid kindlasti vähendada ei saa, vastupidi, mõnede toetuste osas väljaminekud kasvavad. Haridustöötajate palkade osas ei ole samuti kärpeplaane.

Tulles meie jutu alguse juurde tagasi: kas teie olete Eestis esimene omavalitsusjuht, kelle palka kärbiti?

Ma ei julge väita, et ma olen esimene, aga ega vastupidist ei ole ka kuulnud. Kokkuhoid valitsemiskulude arvelt on aga praeguses olukorras igati loogiline.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.