Veskitammi liiklussõlm tehakse täiesti uueks (0)
Tänavu kevadel algavad suuremad ehitustööd Laagris Tallinna piirist kuni Jälgimäe ristmikuni ulatuval Pärnu maantee lõigul. Ristmike, erinevate teede, tunnelite, bussipeatuste ning muu taristu ehitus maksab 6,8 miljonit, kogu lõik on uuendatud järgmise aasta sügiseks.

Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuhi Ksenia Haavistu sõnul algavad tööd 2018. aasta kevadel. Täpselt kuupäeva ei saa veel öelda. Ehitustöödega viiakse Pärnu maantee lõik kilomeetritel 13,0-13,7 vastavusse I klassi maanteele kehtestatud nõuetega. Lõik algab Tallinna piiril asuvate väravate juurest ning lõpeb Jälgimäe tee ristmikul.

“Renoveeritakse maantee kate linnast väljuval suunal ning 600 meetril linna siseneval suunal, rajatakse kaks jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunnelit, kaks kogujateed ning jalgratta- ja jalgteed,” ütles Haavistu.

Tunnelid ja peatused

Liikluse hõlbustamiseks ja ohutuse taseme tõstmiseks ehitatakse ümber olemasolevad Veskitammi, Nõlvaku–Vanasilla, Seljaku ja Jälgimäe ristmikud. Tööde käigus ehitatakse kogujateed, kolm jalakäijate tunnelit ja müratõkkeseinad. Autoliiklusele jääb ristmik siiski ühetasandiliseks.

Rajatakse ka kolm tunnelit jalg- ja jalgrattateede jaoks. Need on Pärnu maantee all ning Veskitammi tänava all. Lisaks ehitab Saue vald Veskitammi liiklussõlme raudteealuse jalgratta- ja jalgtee tunneli koos jalgratta- ja jalgteede võrgustikuga. Raudteeülesõit jääb alles.

“Lõigul on ette nähtud kaks bussipeatust. Üks neist – vasakpoolne – jääb olemasolevasse asukohta, teine viiakse maantee äärest Veskitammi tänava pikenduse äärde,” lisas Haavistu. Et tegemist on asula liikluskorraldusega, on nende puhul kasutatud erilahendust. Ette on nähtud uued platvormid ning ootekojad mõlemasse bussipeatusse. Vanad ootekojad lammutatakse.

Töid teeb Nordecon AS ning objekti maksumus on 6 837 900 eurot. Sellest 85 protsenti tuleb ELi ühtekuuluvusfondist. Kõik tööd on valmis järgmise aasta sügisel.

Jääb liiklusele lahti

Kuidas on liiklus ehituslõigul korraldatud? “Töövõtja peab lepingu järgi tagama Tallinna-Pärnu maanteel ehituse ajal aastaringselt tööpäeviti liikluseks vähemalt kolm asfalteeritud 3,5-meetrise laiusega sõidurada (2+1). Vajadusel saab kasutada foore või liiklusreguleerijaid. Objekt peab olema aastaringselt läbitav 10 minuti jooksul. 2+2 lahenduse juures tuleb arvestada, et sõidusuunad peavad olema eraldatud ning ühe suuna rajad peavad olema kõrvuti ja samatasandilise kattega ühendatud,” vastas Haavistu.

Liiklejaid teavitatakse liikluskorralduse muudatustest regulaarselt. Operatiivset infot liikluskorralduse kohta ja ülevaateid tööde seisust saab www.mnt.ee.

TEAVE: Suured teetööd Harjus

• Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna juhataja Viktor Kisseljov ütleb, et lähiajal ehitatakse Kernu ümbersõit ja rajatakse Kernu tankla ning Haiba liiklussõlm. “Uue lõigu pikkus on 5,5 kilomeetrit ja see on 2+1 lahendusega. Kernu tankla liiklussõlme juures ühendatakse kõrvalmaantee ehk Ääsmäe-Kernu tee, Kernu mõisa tee ja olemasolev Tallinna-Pärnu maantee kogujateedega. Ehituse eeldatav maksumus on kuni 13 500 000 eurot ning ehitustööd on kavandatud aastatele 2018-2019,” seletas Kisseljov.
• Harjumaal jätkuvad tööd veel Tallinna ringteel Väo-Lagedi objektil, Kose-Ardu teelõigu ehitusel ja Lagedi-Karla teelõigu ehitusel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.