Tuula motokrossirada jäi kohtus kaotajaks (0)
Article title
Toomas Kiileri motokrossirada Saue valla Tuula küla Moto kinnistul. Foto Andres Tohver

Saue vallas Tuula külas Moto kinnistul paiknev Toomas Kiileri motokrossirada koges järjekordset tagasilööki, kui Tallinna halduskohus otsustas 11. detsembril tühistada Saue vallavalitsuse 15. juuli korralduse, millega motokrossirada oleks saanud tähtajatu kasutusloa.

Juba aastast 2006 Tuula külas Moto kinnistul motokrossirada pidav Toomas Kiiler sai olulise punktivõidu 2015. aastal, kui Saue vallavalitsus väljastas motokrossirajale nii tähtajalise ehitusloa kui ka kasutusloa kehtivusega viis aastat.

5. juunil 2020 esitas Kiiler Saue vallavalitsusele taotluse motokrossiraja kasutamiseks tähtajatult. Selle vastu protesteeris Moto kinnistu vahetus naabruses Mäe talus elav Piia Varimõis, kes volitas end esindama SA Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Triin Jäädmaa ja Kadi-Kaisa Kaljuveeri.

Vald toetab Kiilerit

14. juulil esitas Jäädmaa Saue vallavalitsusele taotluse Moto kinnistu krossiraja kui ebaseadusliku rajatise sundlammutamiseks.
Päev hiljem ehk 15. juulil väljastas Saue vald abivallavanema Andres Kaarmanni allkirjaga siiski Kiileri motokrossirajale tähtajatu kasutusloa.

“Viie aasta jooksul ei ole laekunud külaelanikelt vallavalitsusele kaebuseid/avaldusi raja kasutamise kohta ja puuduvad andmed, et oleks pöördutud ka politsei poole,” väitis Kaarmann enesekindlalt, ehkki ebatäpselt.

“Moto kinnistul asuv motokrossirada on valmis ehitatud ja ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja täiendavalt teha,” arvas Kaarmann. “Motokrossirajale ehitusloa väljastamine enne kasutusloa väljastamist oleks pelgalt formaalsus, millel puuduks sisuline vajadus.”

Abivallavanem leidis, et kasutusluba taotletakse motokrossirajale, mitte motoringrajale. “Arvestades eeltoodut, ei ole motokrossiraja ehitusprojekti koostamiseks vajalik seaduse mõistes väljastada projekteerimistingimusi.”

“Müra mõju vähendamiseks ümberkaudsete majapidamiste suhtes ja normtaseme saavutamiseks on Moto kinnistule rajatud pinnasevall,” lisas Kaarmann.

11 kinnistut vastu

14. augustil esitasid aga 11 inimest, kelle kinnistud jäävad Kiileri Moto kinnistust 150–800 meetri kaugusele, Tallinna halduskohtule kaebuse Saue vallavalitsuse korralduse tühistamiseks.

Peamise argumendina toodi välja müra modelleerimise tulemused, mis näitavad, et “maksimaalse kasutuskoormusega olukorra puhul jõuab lähimate majapidamisteni müratase vahemikus 60–65 detsibelli, mis ületab lubatud taotlustaset”.

Motokrossiraja vastased rõhutasid ka, et ajutise ehituse saab alalise ehitisena seadustada vaid erandlikult uue ehitusloa alusel ning kasutusloa väljastamisele pidanuks eelnema ka projekteerimistingimuste väljastamine alalisele krossirajale.

Seega on tegemist materiaalselt õigus-vastase kasutusloaga.

“Kasutusluba on formaalselt õigusvastane, sest selle menetluses pole hinnatud keskkonnamõju,” väitsid 11 kinnistu omanikud.

“Üldplaneeringu järgi on Moto kinnistu sihtotstarbeks maatulundusmaa, mitte sotsiaalmaa, mis võimaldaks spordirajatise ehitamist.”

Otsus kaebajate kasuks

Poolt ja vastuargumente kaaludes otsustas Tallinna halduskohtu kohtunik Anu Maria Brenner, et “ei ole vaidlust osas, et motokrossirajast lähtub müra, mis kostub ümbritsevate majapidamisteni.”

Kohtuniku hinnangul tegi Saue vald vaidlusalust kasutusluba andes olulise kaalutlusvea järeldades, et projekteerimistingimuste väljastamiseks vajadus puudub.

“Seega on tegemist materiaalselt õigusvastase kasutusloaga, mistõttu kuulub see tühistamisele,” rõhutas kohtunik Brenner.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.