Tallinna vangla projekteerimisele kulus peaaegu kaks aastat (0)
Rae valda Soodevahe külla rajatava Tallinna vangla projekti on koostanud Amhold AS. Tellija ehk Riigi Kinnisvara AS (RKAS) otsib praegu ettevalmistustööde tegijat. Veel tänavu kevadel kuulutatakse välja ehitushange, et alustada ehitusega 2016. aasta alguses.

Planeeringu algusest projekti valmimiseni on kulunud ligi neli aastat. Rae volikogu algatas detailplaneeringu 8. juulil 2012, see kehtestati järgmise aasta 19. juunil. 2013. aasta alguses kuulutas RKAS välja projekteerimishanke, 5. augustil sõlmiti Amhold AS-iga Tallinna vangla ja arestimaja-kinnipidamiskeskuse põhiprojekti koostamise leping. Nüüdseks on projekt valmis ja Amhold AS-i projektijuht Raino Kloren vastas Harju Elu küsimustele.

Kas vangla projekteerimine oli firmale esmakordne? Kes projekteerisid eelmised uued vanglad Eestis ehk Tartu ja Viru vangla?

Amhold AS-i poolt projekteeritud Tartu avavangla on momendil ehitamisel ja valmib käesoleval kuul. Ka kohtu- ja politseihoonetes on kinnipidamiskambrid, millised on projekteeritud Amhold AS-i poolt. Vanemast ajast oleme projekteerinud ja teinud ehitustööde järelevalvet Tallinna arestimajale. Meie töötajad on osa võtnud Rummu vangla eluhoonete projekteerimisest ja andnud ehitushinnanguid Viljandi vanglakompleksile. Viru vangla on projekteerinud AS ETP Grupp.

Millised parameetrid olid projekti koostamisel ette antud? Kas arhitektidel-konstruktoritel oli võimalik asjadele loominguliselt läheneda?

Töö oli erialaliselt huvitav. Seda nii hoonekompleksi funktsionaalse mitmekesisuse kui ka töömahu poolest. Ette oli antud kinnipeetavate arv ja üldised põhimõtted ehk kõrge turvalisus, eri liiki kinnipeetavate grupid pidid olema eraldatud. Kõik lahendused sündisid tellija ehk RKAS-i, justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi töötajatega ühiste nõupidamiste ning arutelude tulemusena. Projekteerimismeeskonnas oli üle kümne inimese.

Kui palju on vanglas asju, millest avalikult ei räägita?

Turvasüsteemid ja -küsimused on rangelt ametkondlikuks kasutamiseks.

Kas on midagi sellist, mida Eesti vanglates ei ole varem planeeritud ega ehitatud?

Eluosakondade paigutus kolmes suunas on Eestis esmakordne.

Millistest lähiriikide ja Eesti vanglatest võtsite eeskuju?

Esimese tegevusena tutvus tellija, kasutajate ja projekteerijate meeskond Soome, Hollandi ja Suurbritannia vanglatega kohapeal. Samuti Tartu ja Viru vanglaga.

Millised on firma Amhold senised suurimad planeeritud hooned?

AS-i Lindab tootmis- ja logistikakompleks Jõelähtme vallas, Narva piiripunkti hoonete ja rajatiste kompleks, Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli, tehnikakõrgkooli ja maaülikooli linnaku hooned. Samuti Stockholmi raudteeterminal (üldpinnaga 20 750 ruutmeetrit), Göteborgis Torslanda ligi 0-energiaga koolihoone. Meie tehtud on ka Afganistani Kabuli rahvusvahelise lennujaama tulekustutussüsteemi laienduse projekteerimistööd.

 

MARIA-ELISA TUULIK
justiitsministeeriumi pressiesindaja

Uus Tallinna vangla on hädavajalik, kuna praegune laagertüüpi vangla Magasini tänav 35 kinnistul on tegelike vajaduste jaoks liiga väike. Kogu hoonestus koos rajatistega on täielikult amortiseerunud.
Kompleksi puhul nähakse ette tänapäevased ruumilahendused, millega on võimalik täita vangistusele esitatud nõudeid. Kambris on 4 ruutmeetrit põrandapinda kinnipeetava kohta.
Vangla on kambervangla. Plaanitud on 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdimõistetud ja vahistatud isikute jaoks. Eluosakondades on lisaks sellele 16 kartserit meeskinnipeetavatele ja neli naiskinnipeetavatele. Kohti on kokku kuni 1208 kinnipeetavale.
Samuti rajatakse ligikaudu 256-kohaline arestimaja-kinnipidamiskeskus. Kogu kompleks peaks valmima 2018. aasta lõpuks.
Uue kompleksi valmimisel suletakse vanglad Tallinnas ja Maardus Vana-Narva mnt 17, Harkus asuvad Harku ja Murru vangla ning kinnipidamiskeskus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.