Saku valla kaasava eelarve hääletuse võitis Tuisu tee valgustus (0)
Article title
Tuisu tee. Foto Victoria Parmas

Saku valla 2020. aasta kaasava eelarve hääletuseks laekus kokku 12 ettepanekut, millest hääletamisele pandi seitse. 10. veebruarist 1. märtsini kestva hääletamise käigus anti kokku 317 häält. Enim toetust pälvis Üksnurme küla Tuisu tee valgustus 88 häälega.

2020. aasta kaasava eelarve maht Saku vallas on 20 000 eurot. Ettepanekuid, mida selle raha eest teha, sai esitada 31. detsembrini. Kokku laekus 12 ettepanekut.

Nii näiteks sooviti bussipeatust Nurme ja Oja tänava nurgale, rulaparki Kiisa või Kurtna piirkonda, Saku õpilaste liikumisteede uuringut, Tuisu tee valgustuse 1. etappi (Krookuse teest kuni Tõdva tee 40-ni), Saku koerteparki, Saku rattapargi 1. etappi, Saku kiriku välisvalgustust, jalakäijate silla taastamist üle Vääna jõe (kaks ettepanekut), avalikku korvpalliväljakut Sakku (kaks ettepanekut), mõisapargis oleva paekivist müüri korrastamist.

Päris kõiki ettepanekuid siiski hääletusele ei pandud. Nii näiteks jäeti välja jalakäijate silla taastamine üle Vääna jõe, avalik korvpalliväljak Sakku ja mõisapargis oleva paekivist müüri korrastamine.

“Nende ettepanekute puhul läks prognoositud maksumus üle lubatud 20 000 piiri,” selgitab Saku vallavanem Marti Rehemaa.

Kui hääletamine 1. märtsil lõppes, siis selgus, et Tuisu tee valgustuse 1. etapp oli saanud 88 vallaelaniku toetuse. Üksnurme külas elava Tiiu Velleste hinnangul tuli võit eeskätt külaelanike häältega. “Muidugi on seal pime ja lapsed käivad ju koolis.”

“Üllatav on see, et ettepanekud, kus eeldatavalt võiks olla suur huvigrupp taga nagu Saku koertepark või Saku bikepark, ei saanud sugugi nii palju hääli. Heaoluühiskonnas inimesed ei suuda ennast mobiliseerida nii palju, et teha mingisugune äge asi, mis on kõige kasutatavam. Seal, kus king pigistab, näiteks tänavalõik on pime, seal suudetakse terve elurajooni hääled kokku koguda küll. Niimoodi nad võitsidki,” arvab vallavolikogu endine esimees Tanel Ots.

Vallavanem Rehemaa lubab, et võitnud ettepanek teostatakse käesoleva aasta jooksul. Tuisu tee valgustamise maksumus Krookuse teest kuni Tõdva tee 40-ni jääb kaasava eelarvega lubatud 20 000 euro raamesse. “Sellel küsitud lõigul on see summa piisav,” arvab ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.