Sädeinimene Bärbel, kes nime ei vahetanudki (0)
Article title
Abivallavanem Bärbel Salumäe oma töölaua taga. Foto Ülo Russak

Inimeste teadlikkus on kasvanud, teatakse oma õigusi, tahetakse igapäevaelu korraldamises rohkem kaasa rääkida. Nii see peabki olema, mina kiidan seda. Aga eks eriarvamused tekita ka probleeme. Mida rohkem arvamusi, seda enam.

Nii arutleb novembris Harjumaa sädeinimese 2022 tiitli pälvinud Bärbel Salumäe. Erinevaid tiitleid jagati harjumaalastele sel tunnustamise õhtul kokku üheksa, Rae valda läksid neist neli, peaaegu pooled. Seega – raekad pidasid Viimsis pidu. Nii otseses kui kaudses mõttes.

„Ennekõike selle pärast me nii palju tunnustust pälvisimegi, et meil on aktiivsed inimesed,“ arvab Rae valla abivallavanema ametit pidav Salumäe. Sädeinimesena julgeb ta seda kinnitada, sest veel aasta tagasi, enne abivallavanema koha vastuvõtmist juhtis ta põhitöö kõrvalt Lagedi eluolu, oli alevikurahva eestvedajaks, korraldas üritusi, algatas mõttetalguid, kutsudes teisigi kodukandi elus rohkem kaasa lööma. Küllap ta sealt silma jäigi.

Rae valla inimeste aktiivsuse aluseks peab sädeinimene aga suuresti seda, et vallas tegutseb alevike ja külavanemate selts, mille liige ta isegi on. Seltsile panid 20 aastat tagasi aluse Rae valla toonased külavanemad Anu Roop, Vigo Kumari ja Taivo Laherand. Tänavu pidas selts 22. aprillil Estonia teatris väärikalt oma sünnipäeva. Praegu juhib seltsi, kuhu kuulub poolsada inimest, Kurna tunnustatud külavanem Aivar Aasamäe.

„Kõikides valdades või külaseltsidel peaks olema selline katusorganisatsioon,“ arvab Bärbel Salumäe. See on hea koht kogemuste vahetamiseks, üksteise ergutamiseks, ühistegevusele aluse panemiseks. Ka oli Salumäe Rae vallavolikogu liikmena ühtlasi sillaks kogukonna ja vallamaja vahel. „Olin volikogus eelmises koosseisus tervise- ja sotsiaalkomisjoni,“ meenutab Salumäe.

Eks Lagedi elanikud ta kõige selle eest sädeinimese kandidaadiks esitasidki. Kes täpselt esitas, seda Salumäe ei tea. „Uuris üks inimene natuke, küsis teine midagi, aga kes lõpuks esitas, jääb hetkel veel teadmata, aga tänusõnad on saanud kõik aleviku tegusad inimesed, tiitel kuulub kogu seltsile ja kogukonnale,“ arvab väljavalitu.

Eriti oluliseks peab ta asjaolu, et omad inimesed usaldasid. „Eks see muidugi väike üllatus oli, olen ma ju aasta juba kogukonna toimetamistest eemal,“ ütleb Bärbel. Aga sädeinimese tiitel antagi mitme aasta töö eest. Kõik külavanema ja alevikuvanema töö tehakse tasuta, omast vabast ajast, töö- ja pereelu kõrvalt. Ju siis Lagedi inimesed mäletasid neid töötunde.

Abivallavanem Bärbel Salumäe

Alevikuvanema kohustest tagandas Salumäe end siis, kui ta kinnitati Rae abivallavanemaks. „Kui räägime vabatahtlikust tegevusest läbi külaseltside kui mittetulundusühingute, siis neid rahastab vallavalitsus läbi RVAKSi. Kuna see on nüüd minu koordineeritav valdkond, siis pidin tagasi astuma, Vastasel korral oleks huvide konflikt tekkinud,“ kõneleb abivallavanem, miks ta enam kogukonna eestvedajaks ei saa olla.

Nüüd juhib Salumäe abivallavanemana Rae vallas haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning sotsiaalvaldkonda. „Minu koordineerida on valdkond sünnist surmani,“ muheleb ta.

Hariduselus pälvis Jüri gümnaasium detsembris samuti tõsise tunnustuse – peresõbralikuma tööandja kuldmärgise. „Selle eest peab kiitma ennekõike kooli enda juhtkonda,“ ütleb abivallavanem, kelle arvates on valla osaks olnud koolis õpitingimuste loomine, sisuline töö on tehtud ikka koolikollektiivi enda poolt.

Enne vallavalitsusse tööle asumist oli Bärbel Salumäe ametis Tallinna Ülikoolis õppespetsialistina ja veel enne seda Tallinna malevas noorteinstruktor. „Hakkasin kodutütreks juba viiendas klassis,“ meenutab Bärbel Salumäe. See oli 1999. aastal.

Isamaalist tegevust ei jätnud Bärbel ka kodulinnast Türilt Tallinna õppima asudes. Ka Tallinna Ülikoolis õppides tegi ta kaitseliidu juures oma noorsootöö praktika. Värskelt diplomeeritud noorsootöö spetsialistina asuski ta pärast ülikooli tööle kaitseliitu, olles samal ajal naiskodukaitse tegevliige. Viimasest organisatsioonist on ta teinud hetkel pausi.

„Olen kaitseliidus koos vaheaegadega töötanud kümme aastat,“ kõneleb Salumäe. Kaks aastat tagasi, 2020. aastal, pälvis ta rahvastikuminister Riina Solmanilt kodanikupäeva aumärgi. Praegust abivallavanema tööd peab ta kõigi eelneva otseseks jätkuks. Viie erineva valdkonna eest vastutava abivallavanema ees on alati probleemid püsti. Nüüd on lisandunud ukraina sõjapõgenike abistamine. Rae vallas elab veidi üle 120 ukraina peret.

„See arv ei ole väga suur, koolis käib üle 30 lapse. Ukrainlased on väga töökas rahvas, abivalmid ja aktiivsed. Käivad hea meelega eesti keele kursustel, nende jaoks on oluline hakkama saada selles ühiskonnas võrdselt kodanikega, kuigi enamik neist tahab koju tagasi,” arvab Bärbel Salumäe ukraina sõjapõgenikest.

Bärbel – see kõlab eripäraselt

Bärbel Salumäe ei eitagi, et ta eripäraselt kõlav eesnimi on talle elus aeg-ajalt ikka sekeldusi tekitanud. „Tegelesin koolis kõvasti spordiga ja siis juhtus nii mõnigi kord, et leidsin oma nime poiste nimekirjast, Et mu perekonnanimi oli Albert, siis kõlas see palju loogilisema eesnimena kui Bärbel,” naerab neid äpardusi nüüdki veel tagantjärele.

Tegelikult ei ole selles nimes midagi erakordset, Bärbel on tavaline saksa nimi, ainult sakslased ütlevad „ä” asemel „e”, teab nime omanik. Kunagi oli ta väga veendunud, et kui jõuab sellesse ikka, et saab nime ära vahetada, siis ta seda ka teeb. Nimi on aga vahetamata ja omanik on täna sellega väga rahul. Aga oma kahele tütrele pani ehtsad eesti nimed, Lisette ja Loore. „Siis on kindel, et keegi midagi segamini ei saa ajada, lastel endal lihtsam toimetada,“ naerab alati särasilmne Bärbel.

Kommentaar: Suurepärane meeskonnakaaslane
Anna Õuekallas, Rae abivallavanem

Bärbel ei jää kellelgi märkamatuks. Tema enesekindlus, teotahe ja julgus paistavad kaugele. Tegemist on inimesega, kes ainult ei räägi, vaid viib ka oma sõnad ellu ning selle tõestuseks on tal aastatepikkune edukas resümee ette näidata. Tema isikuomadustest annab sõbrana palju jõudu pidev naer ja nali, mis Bärbeliga kaasneb ning hoiak, et mis ka ei juhtuks, pea püsti ja edasi. Ma hindan väga siiraid inimesi, kelle motiivid ja põhimõtted on teisi austavad ning ka see teeb Bärbelist minu jaoks suurepärase meeskonnakaaslase.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.