Päris enda õnnelikud kanad ja nende munad (0)

Lindude pidamine on üha populaarsem ja sugugi mitte enam ainult maaelu juurde käiv osa. Väikesed kanakarjad linnades eramajade hoovides on üpriski tõusev trend, on ju rõõmsate kanade munad poes ülikõrgete hindadega ja ise pidades saab kaagutavate daamide seltskonda boonuseks pidada. 

Nii nagu iga koduloomaga, käivad ka kanade pidamisega kaasas suur pühendumus ja kindlad nõuded.

Kodulindudena peetakse näiteks vutte, faasaneid, hanesid või parte, kuid kõige populaarsemad on eranditult siiski kanad. Enne kanade majapidamisse toomist tuleks selgeks teha, kus nad elama hakkavad, valmistada ette aedikud ja siseruumid, osta valmis toidunõud ja toit, aluspanu ning muu vajalik. Lisaks oleks vaja välja mõelda, kas on soov munad inkubeerida, kasvatada kanad ise tibudest suureks või soetada juba munevad linnud. 

Millised kanad võtta?

Kanade tõuge ja nende ristandeid on julgelt üle saja ja kõigepealt tulekski endale selgeks teha, millist või milliseid tõugusid eelistada. Kanade tõud liigituvad järgnevalt: muna, liha-muna, liha, võistluskanad ja dekoratiivkanad. Näiteks on olemas imepehmed siidikanad, rohkete ja ilusate sulgedega braamad, uhkete soengutega paduaanid ja rohke munatoodanguga leghornid. Igal kanatõul on oma erinev väljanägemine ja iseloom. Kõikide erinevate valikute kohta leiab internetist väga kergelt kirjeldused ja soovitused.

Mõelda tuleks oma võimalustest lähtuvalt – mida lindudele pakkuda suudetakse, lindude külmataluvuse vajadusele, muna värvuse eelistusele ja munade rohkuse vajadusele. Kanade puhul on tõukirjelduses ka umbkaudne aastane munade kogus välja toodud. Kõikide nende detailide läbimõtlemine aitab sobiva tõu välja valida.

Mitu kana võtta?

Selle numbri saab umbkaudu kokku arvutada, kui mõelda välja oma pere tarbimisharjumused. Arvestama peab, et kana ei pruugi iga päev muneda, vaid võib ka mõnikord puhkepäeva nautida ning talvisel ajal on üldjuhul ka munemises väike paus. Esialgu võib alustada u viie kanaga ja ajapikku linde juurde soetada. Tänapäeval on kõik vaid internetikliki kaugusel… Kogenenumad räägivad, et esialgse viiepealise karja juurde enamasti keegi ei jää ja uued kaagutajad on peagi platsis.

Ühes kanakarjas ei pea tingimata kukke olema. Kui naabrid on väga lähedal ja kanapidamise eesmärk on vaid mune saada, siis võib heaga selle kireja kanakarja kõrvale võtmata jätta. Küll aga aitab kukk kanu ohjes ja karja koos hoida. On räägitud, et kanad võivad olla pisut rõõmsamad, kui kukk neid pidevalt ahistamas ei ole. Teised jälle väidavad vastupidist.

Kus kanu pidada?

Siseruum peaks kanade pidamiseks olema lihtsasti puhastatav ja desinfitseeritav ning hea ventilatsiooniga. Loomulikult tuleb eemaldada kõik esemed, mis võiksid linnule ohtlikud olla või teda vigastada. „Ruumi põrand peab olema materjalist, mis pakub piisavalt tuge kanade eesmistele varbaküünistele. Selliseks materjaliks võiks olla traatvõrk, sügavallapanu, karestatud betoon jms. Põrandaks kasutatava traatvõrgu traadi läbimõõt peab olema vähemalt 2,0 mm,“ on välja toodud põllumajandus- ja toiduameti (PTA) kodulehel. Aluspanuna võib kasutada liiva, saepuru, heina või põhku.

Kanad peavad saama piisavalt valgust, samas peab olema võimaldatud ka pime aeg. Ilma akendeta ruumis peab olema kasutusel kunstlik valgus, mis enne välja lülitamist annab võimaluse ka hämarikuks enne ja pärast pimedat aega, kui linnud puhkavad. Kui kasutusel on loomulik valgus, peab see olema piisav kogu ruumi ulatuses ning paigaldatud peab olema ka lisavalgustus.

Ruum peab olema kanadele piisav vabaks liikumiseks, tagatud peaks olema õrrel tukastamise võimalus ning vaba voli minna pesale, kui tahtmine peale tuleb. Lindudel peab olema igal ajal ligipääs puhtale joogiveele ja täisväärtuslikule toidule. Enda tarbeks peetavatele munakanadele võib anda toidujäätmeid, kuid pea meeles, tema organism toodab sinu toidulauale munad, anna kanale talle sobivat toitu!

Kaitse oma linde

Väliaedik, kus kanad ringi saavad jalutada, peab olema äärmiselt turvaline. Kui linnupidaja ei ole andnud endast kõik, et metsloom või röövlind kanakarja ligi ei pääseks, ei saa kaotuses süüdistada kedagi teist peale iseenda. Aediku võrk peab olema kaevatud maa alla ning võrk peab katma ka aedikut.

Linnugripi vältimiseks tuleb järgida järgmisi nõudeid: kasuta lindude pidamisel välitingimustes aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala ning katusealust söötmis- ja jootmiskohta, enne lindude juurde minemist ja nende toitmist pese käed ning vaheta riided ja jalanõud. Pea parte ja hanesid teistest kodulindudest eraldi, hoia lindude pidamisala puhas ja korras ning eemalda pidevalt lindude söödajääke.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.