Ohtlikud ehitised vajavad järelevalvet (0)
Veebruaris viis riigikontroll 15 omavalitsuses läbi auditi, mis näitab, et kohalikud omavalitsused ei pööra piirkonna ohtlikele ehitistele piisavalt tähelepanu. Audit käsitles ka Paldiski linna, kus hinnati ohtlikuks viis ehitist.

Riigikontrolli auditi eesmärk oli välja selgitada, kas omavalitsused sekkuvad, kui omanikud ei hoolitse ehitiste eest ja need on muutunud ohtlikuks. Päästeameti hinnangul on Eestis üle 1200 ohtliku hoone, neist 316 Harju maakonnas.

Harjumaalt vaatles audit lisaks Tallinnale veel Paldiski linna, kus tuvastati viis ohtlikku hoonet: Sadama 24 korterelamu, Kivi 13 büroohoone, Tuule 12 transpordihooned ja Kivi 9 kogukonnahoone. Nimetatud ehitistest kuulub Paldiski linnale vaid Sadama korterelamu, ülejäänud ehitiste omanikeks on eraisikud.

Omanikul on kohustused

Mahajäetud majad, millel on lahtised uksed-aknad, muutuvad pikalt seistes kodutute inimeste ja tegevuseta noorte kogunemiskohtadeks. Sellised hooned kujutavad endas ohtu. Näiteks auditi käigus kukkus Pärnu linnas noor poiss ühest mahajäetud tootmishoonest, vigastades ennast väga raskelt.
Samas mõjutavad hooned päästeameti tööd. Igal aastal kulub palju tööaega lagunevate hoonete tulekahjude kustutamisele.

Audit juhib tähelepanu, et omavalitsustel on viimane aeg enda rolli teadvustada – rääkida omanikega ja tagada ohutus. Kasutusest väljalangenud ehitise omanik peab takistama ligipääsu ja paigaldama ohu tekkimisel hoiatussildid ning asuma ohtu kõrvaldama. Audit tuvastas ka seda, et Paldiski linn ei ole ühelegi eraomanikule teinud ettekirjutust.

Omavalitsused ei pea esmatähtsaks ohtlike ehitistega tegelemist ja järelevalvet. Ehitusjärelevalve raames tegelevad omavalitsused nõuetekohase ehitus- ja kasutuslubade menetlemisega ning ehitusvaldkonna ametnikel ei jätku selle kõrvalt aega ega tahet, et tuvastada ohtlikke ehitisi ning korraldada hooletute omanike suhtes menetlusi. Paldiski linn oli üks mitmest omavalitsusest, kus ehitusjärelevalvele ei ole antud juhiseid, kuidas tegelda kasutuskõlbmatuks muutunud hoonetega.

Järelevalve paraneb

Kohalikud omavalitsused reageerivad aeg-ajalt ohule hoiatussiltide paigaldamise, uste ja akende sulgemise või lihtsamate ehitustööde tegemisega oma kulul, nõudmata ehitise omanikult selle kompenseerimist. Paldiski linn on aidanud ohtlikel hoonetel sulgeda avasid ja remontida katust.

Paldiski linnavalitsus on riigikontrolli auditiga tutvunud ja leiab, et sellega seoses võib paraneda järelevalve ohtlike ehitiste üle. Tänaseks on Kivi 9 ehitise suhtes oht kõrvaldatud ehk ligipääsud suletud. Samuti on võimalikud ligipääsud sulgenud Kivi 13 omanik ja Peetri 12 laohoone omanik. Tuule 12 garaažibokside omanikule on tehtud ettekirjutised. Hoonele sadama 24 otsib aga Paldiski linnavalitsus investorit.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.