Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekord muutub (0)
Article title
Nooruke kanakull maastikukaitsealal.

Algatatud on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorra muutmine. Keskkonnaamet ootab 6. novembrini kaitse-eeskirja eelnõule ettepanekuid. Avalik arutelu toimub 24. novembril Nõmme linnaosa valitsuse saalis.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala asub Tallinnas, Nõmme ja Mustamäe linnaosades. Kaitseala peamine eesmärk on kaitsta Mustamäe nõlva koos sellel kasvavate liikide, Nõmme liivikute ja Glehni pargi allikatega.

Liivikutel kasvavad kaitsealused nõmmnelgid ja kõnealuses metsas pesitseb kaitsealune lind – kanakull. Planeeritav kaitsekord tagab ka teiste metsaliikide kaitse, isegi kui neid liike eraldi kaitse-eesmärgina ei nimetata.

Maastikukaitseala kuulub osaliselt rahvusvahelise Natura 2000 alade alla.

Piiranguvööndisse kuuluva ala puhul jäävad kõik varasemad ehitamisele seatud piirangud samaks ning uusi ehitisi sinna rajada ei lubata. Kaitsekorraga täpsustatakse, millised piirkonnad on sobivamad rahvaürituste korraldamiseks, liivikutel vähendatakse rahvaüritustel lubatud osalejate arvu jne.

Teede laiendamiseks teostatud raie.
Fotod Koidula 

Kaitseala välispiir viiakse vastavusse põhikaardi ja maaüksuste piiridega, kaitseala servaalalt arvatakse välja väikesed alad, kus looduslikke kooslusi ei esine. Uue kaitse-eeskirja alusel on kaitseala pindala 197,7 ha.

Hetkel kehtiv kaitse-eeskiri võeti vastu enne looduskaitseseaduse kehtestamist, seega peab uus eeskiri jõustuma enne 2023. aasta 1. maid. Pärast kaitsekorra muudatuste kinnitamist paneb keskkonnaamet kokku uue kaitsekorralduskava.

Et kohalikku kogukonda edasiste kaitsekorralduslike tegevuste planeerimisse edukamalt kaasata, moodustab keskkonnaamet Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu, mille esimene huvigruppide kohtumine toimub juba oktoobris.

Täpsemat informatsiooni avaliku väljapaneku kohta ja kaitse-eeskirja eelnõu materjalid leiad keskkonnaameti kodulehelt avalikustamise menüüpunkti alt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.