Maikuus algab Viljandi maantee põhjalik rekonstrueerimine (0)

Peatselt algab Viljandi maantee rekonstrueerimine. Vastab Reio Vesiallik, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja

Millal ehitustööd algavad, kui kaua kestavad ja millised tööd konkreetselt tulevad tegemisele?

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on välja kuulutanud riigihanke Viljandi mnt (Liivametsa tee-Pärnu mnt) rekonstrueerimistööde läbiviimiseks, mille tähtaeg on 29. aprill. Ehitustöödega on kavandatud alustada peale töövõtulepingu allkirjastamist, tõenäoliselt juunikuus, tööd lõpetatakse tõenäoliselt novembris.

Reio Vesiallik. Foto erakogu 
Millised tööd konkreetselt tegemisele tulevad?

Rekonstrueerimistööde mahus vahetatakse välja teekonstruktsioon ning rajatakse 3,25 m laiuste sõiduridadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. Asfaltkatte kogulaius sõiduteel on 7,5 m.

Tänava paarisnumbritega aadresside poolsele küljele rajatakse 3 m laiune asfaltkattega kergliiklustee. Lõigule jäävatesse bussipeatustesse rajatakse confalt-kate.

Lisaks rekonstrueeritakse koostöös Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-iga raudteeülesõidukoht, kus lisaks sõidutee osa rekonstrueerimisele rajatakse mõlemale poole nõuetekohased jalakäijate raudteeületuskohad. Rekonstrueeritakse ka ülesõidu piirkonnas asuv, Järve Terviseraja teenindamiseks mõeldud 20-kohaline parkla.

Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED tänavavalgustus. Ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldatakse reljeefsed kõnniteeplaadid.

Kas täpsustaksite ka tööde järjekorda ja ajagraafikut?

Ehitustööde detailne ajagraafik ning ajutised liikluskorralduslahendused täpsustuvad peale ehitushanke läbiviimist ning ehitustööde teostajaga töövõtulepingu sõlmimist.

Kuidas puudutavad teetööd maantee ääres elavaid inimesi?

Ehitustööde ajal esineb ehitustööde piirkonnas ajutisi liikluspiiranguid, kuid kohalikele elanikele ning piirkonnas tegutsevatele asutustele ja ettevõtetele, sh Liiva kalmistule, tagatakse vajalik juurdepääs.

Tallinna väikest ringteed niipea ei tule

Jaan Tarmak, maanteeameti strateegilise planeerimise juht

Juba pikka aega arutletakse ka Tallinna väikese ringtee rajamise vajalikkuse üle. Kui kaugele sellega reaalselt jõutud on?
Praegu koostatakse Tallinna väikese ringtee eelprojekti, mida finantseerivad ühiselt Maanteeamet, Tallinna linn, Rae vald ning Tallinna Lennujaam. Eskiisprojekti valmimise tähtaeg on juuni 2021. Eelprojekti koostamise järgselt on vajalik kokku leppida järgmise projektstaadiumi tellija ning ehitustööde rahastuse allikad. Ühtlasi koostame ka eskiisprojekti, et määrata, millise trassi peal võiks kaugemas tulevikus uus 2+2/2+1 tee tulla. Eskiis peaks valmima sellel aastal, projektijuht on Margus Viiklepp. Teehoiukavas on indikatiivsena märgitud, et 2030. aastal ehitatakse esimene lõik Tallinna piiri ja ringtee vahel. Sellest varem ehitatakse Rail Balticu ristumised piiratud kohtades.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.