Laulasmaa koolimaja juurdeehitus ohus (0)
Article title
Laulasmaa kooli direktori kohusetäitja Kadi-Ingel Kungla juurdeehituse joonistega. Ootamatu kallinemise tõttu võivadki need vaid paberile jääda. FOTO: Andres Tohver

Kui veel kevadel kalkuleeriti, et Laulasmaa koolimaja juurdeehitus läheb maksma 2 miljonit eurot, siis nüüd näitavad arvutused, et vaja oleks 3,5 miljonit. Lisaraha loodetakse valitsuselt.

Laulasmaa kooli alla kuulub kolm koolimaja – Laulasmaa 276 õpilasega, Lehola 54 õpilasega ja Klooga 47 õpilasega. Kitsas on eeskätt Kloogaranna tee 20 paiknevas Laulasmaa koolimajas.

Miks ikkagi on Laulasmaa koolimajale juurdeehitust vaja? “See ei ole lihtsalt uitmõte. Meil täna on 60 last koolimajas rohkem, kui hoonele tegelikult lubatud on,” kurdab direktori kohusetäitja Kadi-Ingel Kungla.

Peame ütlema ei

“Laulasmaa piirkonnas arendatakse väga kiiresti kinnisvara. Me oleme juba mitmendat aastat probleemi ees, et me ei saa esimesse klassi vastu võtta nii palju lapsi, kui tahtjaid on. Me peame lihtsalt ütlema ei,” räägib Kungla.

Tema sõnul puuduvad Laulasmaa koolimajal praegu huvitegevuseks vajalikud ruumid, puudub ka õpetajate tuba ja projektijuhi tuba. Ruuminappuse tõttu ei saa Klooga ja Lehola koolimajade õpilased pärast kuuenda klassi lõpetamist Laulasmaale edasi õppima tulla.

Eriti teravalt annab Laulasmaal tunda spordihoone puudumine. Sporti tehakse koolimaja kõrval oleval muruplatsil, sest puudub ka staadion. “Lapsed on kehalise kasvatuse tundides väljas, olenemata sellest, mis ülevalt alla tuleb,” kurdab direktori kohusetäitja.

Justkui Kungla sõnade krooniks hakkab 1. oktoobril, kui Harju Elu ajakirjanik temaga vestleb, lisaks vihmale sadama rahet.

Ujumistundidega on lihtsam – need antakse ära naabruses paiknevas Laulasmaa SPA-s.

Puudu kaks miljonit

Probleemi on üritatud leevendada Laulasmaa koolimaja juurde paigaldatud moodulitega. Käesoleval aastal koostas arhitektuuribüroo Ansambel AB juurdeehituse projekti.

Ansambel AB lõplikud visandid valmisid 26. juulil. Tulevase hoone netopind on 1916 ruutmeetrit. Juurdeehitusega saaks kool kaheksa klassiruumi ning spordisaali koos abiruumidega.

Aga – projekteerima asudes arvestati hoonete ligikaudseks maksumuseks kaks miljonit eurot. Projekti valmides selgunud täpsema hinnakalkulatsiooni põhjal kujuneb maksumuseks 3,5 miljonit!

Mis põhjustel tõusis hinnakalkulatsioon 3,5 miljoni peale? AB Ansambel arhitekt Toivo Tammik hiilib Harju Elu küsimusest kõrvale soovitusega pöörduda tellija ehk Lääne-Harju vallavalitsuse poole.

“Laulasmaa kooli laienduse ja spordihoone ehituse kohta anname infot kompleksselt ca nädala pärast,” teatab Lääne-Harju valla ehitus-, planeeringute ja keskkonnaosakonna juhataja Mihkel Jürisson napisõnaliselt.

Hädaga valitsuse poole

Maakonnalehele teadaolevalt tegi Lääne-Harju vald 24. septembril pöördumise nii vabariigi valitsuse, rahandusministeeriumi kui haridus- ja teadusministeeriumi poole.

“Vallavalitsus on suuteline lisaks vallale eelnevalt eraldatud 820 000 eurole panustama projekti teostamisse valla eelarvest omavahendeid 500 000 euro ulatuses. Seega on puudu kaks miljonit eurot,” seisab seal.

“Kuna Laulasmaa kooli juurdeehitus koos spordihoonega on hädavajalik ennekõike õppe- ja kasvatustöö nõuetekohaseks ja kvaliteetseks läbiviimiseks, pöördume vabariigi valitsuse poole palvega leida riigieelarvest perioodil 2020–2021 kaks miljonit eurot Laulasmaa koolihoone ja spordihoone rajamiseks,” lõppeb pöördumine.

“Haridus- ja teadusministeerium ei ole veel nimetatud pöördumist arutanud ning otsuseid pole tehtud,” teatab kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm. “Lääne-Harju valla pöördumine on jõudnud meieni, kuid me alles kujundame oma seisukohta,” lisab rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja Kaire Luht.

Kas ei ole tekkinud mõtet viia algklasside õpilasi Laulasmaalt koolibussidega hoopis Kloogale? “Me oleme seda võimalust kaalunud, aga kohalik Laulasmaa kogukond ja lapsevanemad ei ole valmis seda vastu võtma,” väidab Kungla.

Laulasmaa laste viimist Keila kooli takistab asjaolu, et sealgi on ruumipuudus. “Nad ei võta ühtegi teise omavalitsuse last seni, kuni nende endi algkooli maja ei ole saanud juurdeehitust,” lõpetab Kungla.

Kadi-Ingel Kungla Kloogaranna tee 20 paikneva Laulasmaa koolimaja ees, mille juurdeehituse teostamiseks loodetakse abi vabariigi valitsuselt. FOTO: Andres Tohver

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.