Saue riigigümnaasium rajatakse Laagrisse (0)
Saue vallavolikogu keskfraktsioon esitas eelnõu, et valda plaanitav riigigümnaasium võiks asuda Laagri asemel Saue linna territooriumil. 6. märtsil arutasid vallajuhid haridus- ja teadusministeeriumiga riigikooli küsimusi. Keskfraktsiooni ettepanekut arutatakse volikogus ilmselt märtsi lõpus.

Eelnõu riigigümnaasiumi rajamiseks Saue linna esitas 22. veebruaril toimunud vallavolikogu istungil Toomas Vitsut, seda Keskfraktsiooni nimel. Otsuse eelnõu kannab nime “Riigigümnaasiumi asukoha määramiseks ja hoonestamiseks sobiva maa-ala leidmiseks Saue linnas“.

“Uue gümnaasiumi asukoha otsustamine peab toimuma ilma hämamiseta. Need liitunud valla elanikud ja nende esindajad volikogus, kes pooldavad riigigümnaasiumi ehitamist Saue linna, peavad saama võimaluse asukoha osas kaasa rääkida. Sellise mulje jätmine, nagu me võisime näha jaanuarikuisel volikogu istungil, et kõik on juba ammu otsustatud, on lubamatu,” seletas Toomas Vitsut.

Kas riigigümnaasium Saue valda ehitatakse ja millal selle jaoks raha leitakse, on saadiku sõnul ministeeriumi otsustada. Kuhu see vallas ehitatakse, on aga omavalitsuse otsustada. Läbirääkimiste mõte ongi Vitsuti sõnul selles: kas ministeeriumile sobib asukohana ka Saue linn, kui volikogu sellise otsuse langetab.

“Linna kohta kehtivad sisuliselt asukoha mõttes kõik need samad positiivsed argumendid, mis Laagri aleviku kohta. Samas lisandub ka mitmeid uusi, mida ma eelnõu seletuskirjas ka välja toon. Kaudselt otsustati Saue linn riigigümnaasiumi asukohana juba nelja valla liitumislepingu sõlmimisel. Või üritati vähemalt jätta selline mulje, et sinna see uus kool just tuleb,” lisas Toomas Vitsut.

Olukorda riigigümnaasiumi ümber kommenteeris Saue vallavanem Andres Laisk.

Millal arutatakse-hääletakse Keskfraktsiooni eelnõud?

Tõenäoliselt märtsikuu volikogus. Haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega kohtusime 6. märtsil. Seda lähtuvalt volikogu 25. jaanuari otsusest, millega esinduskogu andis ühehäälselt mandaadi jätkata ministeeriumiga läbirääkimisi. Saue valla ja ministeeriumi vahel sõlmiti tunamullu 22. jaanuaril ühiste kavatsuste kokkulepe. Volikogu otsuse eel olid oma arvamuse andnud Saue gümnaasiumi hoolekogu ning õpilasesindus, mida volikogu arvesse võttis.

Mida 6. märtsil toimunud kohtumisel arutati?

Oli konstruktiivne töökohtumine. Ministeeriumi ametnikud osalesid Tartust video vahendusel ning Tallinnast osales asekantsler Mart Laidmets. Ühiselt tõdesime, et mõlema poole esmane eelistus ja ainus võimalus kiireks edasi liikumiseks on varasemalt kokku lepitud asukoht Laagris. Volikogust jaanuaris saadud selgelt väljendatud seisukoht võimaldab ministeeriumi vaatest minna edasi järgmisse etappi. Samuti valmistada ette riigigümnaasiumi alustamise täpsemad tingimused ja ajakava. Eeldusel, et lähikuudel saaks vastav kokkuleppe osapoolte poolt allkirjad, siis võiks riigigümnaasium Saue vallas avada uksed 2021. sügisel.

Kas aastaid tagasi oli asukohana päevakorral ka Saue linn? Kui oli, siis miks ja millal seda muudeti?

Mulle teadaolevalt mitte. Asjaolusid ei oska kommenteerida. Geomedia uuringus, millega täna Harjumaale juba rajatavate ja ka kavandatud koolide asukohad paika pandi, leiti, et piirkondlike riigigümnaasiumite asukohad, mis võimaldavad vähemalt 540 õpilasega koole, peaksid olema Tabasalus, Laagris, Jüris ja Viimsis. Viimsi oma on täna juba töös ning Tabasalus asjad samuti liiguvad. Meie projektiga edasiliikumine ootas ühinemist ja uue volikogu seisukohta, mille viimane jaanuaris ka ühehäälselt andis.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.