Kosel saab rahvas raha üle otsustada (0)
Kose vallas rakendatakse tänavu kaasava eelarve põhimõtet – vallaelanikud said kuni selle nädala kolmapäevani teha ettepanekuid, kuidas kasutada kõige paremini 7000 eurot, mis oli vallavolikogu poolt kaasavasse eelarvesse eraldatud.

Ideena on olnud kaasav eelarve Kose vallas laual terve aasta, ütles Kose vallavanem Merle Pussak. “Oleme pidevalt tunnetanud, et vallaelanikud võiksid vallas asjade korraldamises märksa rohkem kaasa rääkida,“ lausus ta. „Vallaelanikele on see võimalus teha just selline ettepanek, mida on sooviks vallas rajada, korrastada, korraldada.“

23. aprillil toimunud istungil otsustas vallavolikogu, et tänavu antakse vallaelanikele otsustamiseks 7000 eurot. Maksimaalseks kaasava eelarve suuruseks määrati aasta kohta 10 000 eurot.
Pussaku sõnul tekib elanikel kaasava eelarvega parem arusaam vallaeelarvest ja selle kujunemisest. „Paraneb kogukondade vaheline koostöö ja saame kõik koos lahenduse mõnele olulisele valupunktile vallas või siis viiakse ellu mõni päris uus idee,“ ütles ta. „Inimestel on palju häid ideid ja lahendusi, kuidas valda paremaks teha.“

Disc-golf ja seikluspark

Selle nädala alguseks oli vallavalitsusse laekunud juba omajagu ettepanekuid, kuidas 7000 eurot ära kasutada. Näitakse soovitakse Kose alevikku koerte jalutusväljakut, disc-golfi rada, välikaarte ja infotahvleid, rajada Oru külla vabaõhulava. Välja on pakutud ka seiklusparki, puhkeala ning kõige mahukama projektina Kose keskuse arhitektuurikonkurssi.

Lisaks sellele, et välja pakutud idee teostamiseks peab piisama 7000 eurost, on ettepanekute esitamisele veel tingimusi. Objekt peab olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Tegu võib olla ka näiteks avaliku üritusega.

Nüüd, kui ettepanekute esitamise tähtaeg kukkunud, teeb Kose vallavalitsus esmase analüüsi ja esitab koos arvamusega need kaasava eelarve komisjonile. Komisjon, mis koosneb volikogu komisjonide esimeestest ja vallavalitsuse esindajast, selgitab välja parimad ettepanekud ning need pannakse rahvaküsitlusele. Enne küsitlust saavad ettepanekute tegijad oma ideid vallaelanikele tutvustada. Ellu viiakse ettepanek, mis kogub hääletusel enim hääli.

Vallavanem Pussaku sõnul loodetakse parim ettepanek teada saada augusti keskpaigaks.

Saab jätku

Kose vald pole esimene omavalitsus Eestis, kes kaasavat eelarvet kasutab. Sama on teinud Tartu linn. Merle Pussak on veendunud, et taolist võimalust hakatakse tulevikus üha rohkem ka mujal Eestis kasutama. „Kindlasti hakatakse seda rohkem kasutama, hetkel on üle Eesti märgata selles osas aktiivsust,“ märkis ta. „Kaasava eelarve protsess on kaugema mõjuga, näiteks kohaliku omavalitsuse ja kogukonna vahel kasvab usaldus ja elanikud mõistavad paremini kohaliku omavalitsuse tegevust.“

Ka Kose vald kavatseb kaasavat eelarvet tulevikuski kasutada. „Arvan küll, et tegemist on jätkusuutliku protsessiga ja vallaelanikud tulevad kaasava eelarve koostamisega kaasa,“ ütles vallavanem. „Järgmisel aastal oleks juba rohkem ettepanekuid ja hääletusest osavõtjaid.“

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.