Keila koolile rajatakse uuel õppeaastal juurdeehitus (0)
Article title
Koolihooned pärast juurdeehituse valmimist. Ees on uus korpus, kus asuvad söökla ja võimla.

Keila kooli Pargimaja laienduse projekteerimine peab olema jaanipäevaks lõppenud. Veel tänavu septembris soovib linn alustada ehitamist, et kuni 8 miljonit maksev haridushoone oleks järgmise aasta 1. septembriks valmis.

Praegu kolmest erinevast osast koosnev hariduskompleks saab juurde 20 klassiga õppeosa, söökla ning ka võimla. Tulevikus mahub praegu ruumipuuduses vaevlevasse suurhoonesse kuni 800 õpilast. Seda tavaklassides 1.–4. ja hariduslike erivajadustega õpilaste klassides 1.–6. Kusjuures pikk õppekorpus ehitatakse kolme olemasoleva maja taha, vastu männikut-kuusikut.

Juurdeehitust projekteerib Projektbüroo OÜ. Täpsemalt on vastutav arhitekt Jane Teresk ning temaga koos töötab Alice Philips. “Keila kooli laiendusega alustasime veebruari keskpaigas. Kuna tähtajad on üsna lühikesed, siis on meil kõva tempo peal,” ütleb Jane Teresk Harju Elule.

Arhitekt Jane Teresk. Foto erakogu 

Ehitusega plaanitakse alustada juba selle aasta septembrist. “Ma olen varasemalt ka projekteerinud koolihooneid nii rekonstrueerimisprojekti, kui ka täitsa uut koolimaja. Samuti muinsuskaitse all olevat hoonet ja seega on kooli teema mulle tuttav,” lisab Teresk.

Väike mängumaa

Loominguliselt piiras arhitekti kõige rohkem detailplaneeringuga ette antud hoonestusala. Sinna tuli mahutada ette antud ruumiprogramm. Loomingulist mänguruumi plaaniliselt ja ka kõrguslikult oli vähe. “Eks kindlasti tegi olukorra keerulisemaks ka erinevatel aegadel ehitatud hoonete mahud. Kuid usun, et kui olemasolevad hooned järgmises projekteerimise etapis rekonstrueeritakse, mõjub hoonete kompleks terviklahendusena. Samas võiks iga hoone maht oma olemuselt säilitada oma aja ilme,” arutleb Teresk.

“Kuna tähtajad on üsna lühikesed, siis on meil kõva tempo peal.”

Kümme aastat tagasi Paldiski maantee ja Ehitajate tee ristmikul valminud kooli Põhjamaja välimust arhitekt ei jälginud. “Laiendus on pigem omaette hoone, mis on sobitatud Pargi tänava koolihoonetega. Ainuke, mis neid seob, on ehk kooli logo,” ütleb ta.

Praegu koosneb hariduskompleks kolmes hoonest. Kõige Paldiski maantee poolne on aastal 1930 valminud ajalooline algkoolihoone. Kõige laululava poolsem maja valmis 1960. Neid ühendab seitse aastat hiljem ehitatud silikaatkorpus.

“Laiendus on ühendatud olemasolevate hoonete mahtudega kahe klaasist galeriiga. Kogu hoonete mahule on planeeritud uus peasissepääs Pargi tänavalt, mis hakkab olema läbi praeguse söökla. Sinna on planeeritud uus garderoob,” seletab Teresk. Rajatavas hoones on ka lift.

Võimla ja söökla

Hoone võib tema sõnul jagada tinglikult kaheks plokiks: võimla-söökla plokk ja koolihoone-klasside plokk. Võimla ja söökla ploki esimesele korrusele on planeeritud uus söökla koos suurköögiga ja teisele korrusele täismõõtmetega võimla. “Koolimaja hakkab toimima ühtse tervikhoonena. Kõik erinevatel aegadel ehitatud hoonete mahud on omavahel ühendatud,” lisab arhitekt.

Järgmises projekteerimise etapis on planeeritud rekonstrueerida ka varasemate hoonete mahud.
Ehk siis 1960. aastal ehitatud hoone ja 1967/1968 ehitatud kahte hoonet ühendav korpus.

“Ma hetkel ei oska öelda, kui palju on olemasolevaid hooneid sisemiselt planeeritud muuta, eks see selgub siis, kui hakatakse hooneid projekteerima. Vanimas koolihoones tuleb kindlasti säilitada ja vajadusel taastada võimalikult palju autentset planeeringut ning interjööri ja eksterjööri,” ütleb Teresk.

Kui kaugel arhitektid praegu projekteerimisega on? “Hetkel on meil kooskõlastatud eskiisprojekt. Lähiajal hakkame taotlema Pargi tänav 2 koolihoone laiendusprojektile ehitusluba ja seejärel valmib põhiprojekt,” vastab naine.

Juurdeehituse ja vanade hoonete vaheline siseõu. 
Hariduskompleks õhust. Paremal vana algkoolihoone, vasakul ning taga uus juurdeehitus. Fotod Projektbüroo OÜ 

 

Intervjuu, Timo Suslov, Keila abilinnapea

Millal on Pargi tänava koolihoone juurdeehituse projekteerimise lõpu tähtaeg?

Projekteerimine peab olema lõpetatud selle aasta 19. juuniks.

Kui kaua võtab aega ehitamine?

Peale projekteerimist alustame kohe ehitustegevuse ettevalmistamisega ehk hankega. Edasi oleneb hanke ajast ja vaidlustustest. Soov on alustada ehitusega veel tänavu ning unistus on see, et 1. septembril 2021 oleks juurdeehitus valmis.

Kas pärast kooli juurdeehituse valmimist on linna haridusasutuste ruumiprobleemid lahendatud?

Probleemid on suuresti lahendatud. Laste arv riigis üldiselt ka väheneb, seega peaks lahendus olema ka pikas perspektiivis.

Kui suur on projekteerimise ja ehituse eelarve?

Raske on hetkel täpset eelarvet välja tuua. See võib jääda 5–8 miljoni euro juurde. Kogu raha tuleb linna eelarvest.

Kui palju võetakse kooli ümbrusest maha puid?

Puid võetakse maha täpselt nii vähe kui võimalik. See on määratud juba detailplaneeringuga.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.