Keila-Joa astus tänapäeva (0)

20. juunil avatud Keila-Joa reoveepuhastiga viidi lõpule Türisalu veemajandusprojekt. Puhta vee ja võimaluse reovesi tänapäevastele nõuetele vastavalt ära juhtida sai 700 Keila-Joa ümbruskonna inimest.

Kolm nädalat tagasi me kirjutasime Keila-Joa ajaloolisest mõisast, mis külastajaile peale pikka renoveerimisaega taas uksed avas. Kunstinäituse ja Eri Klasi juubelikontserdiga. Nüüd on turistidel senisest rohkem põhjust minna sellesse looduskaunisse paika, kuhu 30 aastat tagasi ka arvukalt suvilaid püstitati.

“Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimine oli Keila valla kõige suuremahulisema keskkonnaprojekti viimane etapp – sellele lisaks rekonstrueeriti 2011. aastal alguse saanud projekti käigus piirkonna trassid ja puurkaev-pumpla-veetöötlusjaam,” kinnitas Keila vallavanem Peeter Schneider kokkutulnuile.

Projekti maksumuseks kujunes ligi 3,3 miljonit eurot, 2,7 miljoni euro ulatuses toetas projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Aitab areneda

Keila vallavanem Peeter Schneider ei näe Türisalu veemajandusprojektis vaid vajadust täita Euroopa Liidu keskkonnanõudeid, tema sõnul on tegemist valla jaoks olulise arendusprojektiga. „Usun, et korraliku taristu olemasolu loob eeldused Keila-Joa kandi edasiseks jõudsaks arenguks ning saab jätkata Laulasmaa kandi elamurajoonis vee- ja kanalisatsiooni torustike väljaehitamisega,“ ütles Schneider.

See tähendab, et elanikud võivad hakata suvilaid umber ehitama aastaringselt mõeldud eramuteks. Biopuhasti aerotankide maht on kokku ligi 450 kuupmeetrit, puhastatud vesi juhitakse ehitaja Nordecon AS objektijuhi Rauno Rauski kinnitusel merre, 450 meetri kaugusele rannast.

Koos Harkuga

Projekti elluviimisega edendatakse oluliselt piirkonna elu- ja looduskeskkonda – uuendatud pumpla ja trasside kaudu saavad senisest parema kvaliteediga joogivett nii Keila kui Harku valla inimesed. Nimelt viidi projekt läbi koostöös Harku vallaga, kuna uus taristu hakkab teenindama ka Türisalu külas Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli piirkonnas elavaid Harku kodanikke.

Täielikult amortiseerunud reoveepuhasti rekonstrueerimistööd algasid möödunud aasta septembris ning viidi läbi Nordecon AS peatöövõtul. Tööle rakendati uus, aktiivmudal põhinev ning ka purgimisvõimalust pakkuv puhasti juba käesoleva aasta märtsi lõpul. Projekti kolmanda etapiga – osalise Keila-Joa suvilapiirkondade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitmisega – alustatati selle aasta alguses ning need tööd peaksid valmis saama tänavu juulikuuks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.