Kauaoodatud Väo ristmik sai valmis (0)
Article title
Foto Transpordiamet

Peterburi teed, Narva maanteed, Tallinna ringteed ja Laagna teed ühendava Väo eritasandilise liiklussõlme ehitustööd on põhiliselt lõppenud ning ristmik avati liiklejatele eelmise nädala lõpus. Kokku planeeriti, valmistati projekti ette ning lõpuks ehitati uut sõlme üle 16 aasta.

Vähem kui kahe aastaga rajati neli 2 + 2 sõidurajaga maanteeviadukti, millega Tallinna–Narva maantee on viidud üle selle alla rajatud ringristmiku. Ehitusega uuendati 600 meetrit Tallinna ringteed ja 800 meetrit Rahu teed.

Lisaks neljarealistele teelõikudele rajati neli jalgteetunnelit, jalgratta- ja jalgtee võrgustik, müratõkkeseinad ja bussipeatused. Sõlme kaguküljele ehitati veo-, matka- ja sõiduautode parklad ning parklate ja tulevase tankla juurdepääsutee.

Transpordiameti ehituse juhtivinsener Kadi Tuum ütles Harju Elule, et praegu reguleeritakse tänavavalgustust ja paigaldatakse ohutuspiirdeid. „Teepiirete paigaldustööd lõpetatakse kõigi eelduste kohaselt jaanuari lõpuks. Kevadel sobivate ilmastikuolude saabumisel tehakse viimased teekatte märgistustööd ja viimistletakse rajatud haljastust,“ selgitas naine.

Väo ristmik ise asub Tallinna–Narva maanteel. Tallinna ringtee algus kuulub Väo ristmiku koosseisu ning koos Tallinna ringtee neljarajaliseks maanteeks ümber ehitatud lõikudega moodustab ühtse tervikliku esimese klassi maanteele vastava lõigu.

Poolteist kümnendit tööd

Kui kaua koormatud ning kitsa ristmiku ümberehitustöid plaaniti?

Tuum rääkis, et eelprojekt ja keskkonnamõjude hinnang valmisid juba 2005. aastal. Kuid seda ei olnud võimalik hakata ellu viima detailplaneeringu puudumise tõttu. Detailplaneeringu algatamise taotluse tegi toonane maanteeamet Tallinna linnale 2004. aastal ning see algatati linnavalitsuse korraldusega 27. detsembril 2007. aastal. „Detailplaneeringu kehtestamiseni jõuti pea kümme aastat hiljem ehk 2017. aasta juunis. Ühtekokku kestis Väo liiklussõlme detailplaneeringu ettevalmistus seega 13 aastat,“ lisas Tuum. 2019. aasta sügisel sai põhiprojekt ehitusloa ja tunamullu kevadeks oli sõlmitud ehitajaga töövõtuleping ja alustati töödega. Koguhind on 19 miljonit eurot, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Kuid ega ehituski päris tõrgeteta sujunud. „Sõlme keskmine liiklussagedus ööpäevas on ligikaudu 50 000 autot. Seega ajutise liikluskorralduse planeerimine ehitustööde kõrvalt selliselt, et liiklusvoog kulgeks sujuvalt ja välditaks suuremaid ummikuid, oli kindlasti üks suuremaid väljakutseid,“ kirjeldas Kadi Tuum.

Väo ristmiku ehitust komplitseerisid ka seal paiknevad suured kommunikatsioonid, sh Lasnamäe linnaosa kaugküttetorustik. Samuti muutis tööde kavandamise ehitajale keerukamaks ka kaitsealuste linnu- ja taimeliikide ilmnemine ehitusalal.

„Ilmnes, et ühel raiealal pesitses 3. kaitsekategooria alla kuuluv rukkirääk ning tänaseks lammutatud trammidepoo kõrvalt tuvastas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet 3. kaitsekategooria alla kuuluva Balti sõrmkäpa, mis sai ümber asustatud Tallinna botaanikaaeda,“ meenutas Tuum.

Ehitus jätkub mitmes kohas

Kuid äsjavalminud uus liiklussõlm koos mitme viaduktiga annab liiklejatele palju. „Vana sõlm oli tipptundidel rängalt ülekoormatud ja liikluse kasvades oleksid läbilaskvusprobleemid veelgi suurenenud. Vana ristmik oli amortiseerunud ja liiklusohtlik. Uus rajatud eritasandiline Väo liiklussõlm muudab liikluse sujuvamaks ja ohutumaks ning samuti parandab keskkonnaseisundit, vähendades müra ja õhusaastet,“ ütleb Kadi Tuum.

Sõlm on planeeritud perspektiiviga, et 20 aasta pärast on ristmikku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000.

Tuuma teada käivad projekteerimistööd ka Väo ristmikust Tallinna poole jääva Peterburi tee uuendamiseks. See muudaks liikluse veel sujuvamaks.

Kindel on see, et ka tänavu jätkatakse Tallinna ringteel Kanama–Valingu 2 + 2 lõigu ehitusega. Lõik peaks valmima järgmise aasta veebruaris. Samuti on sõlmitud töövõtuleping Väo sõlmest 1,5 kilomeetrit eemal asuva 104-kohalise veoautoparkla ehituseks. See on osa EL-i turvalisest parkimisalade võrgustikust.

„Töövõtulepingud on sõlmitud ka Vana-Narva maantee kilomeetrite 0–3,6 ja Saha-Loo tee rekonstrueerimisele. Kui ei esine ettenägematuid asjaolusid, valmivad mõlema teelõigu ehitustööd selle aasta jooksul. Ehitus- ja rekonstrueerimisobjektidele lisaks ehitatakse ümber mitu liiklusohtlikku kohta, tehakse teekatte taastusremonte ja pinnatakse ligikaudu 97 kilomeetrit teid,“ rääkis Tuum selle ja tuleva aasta plaanidest.

Väo ristmik

• Tallinna–Narva maantee kilomeetritel 9–10,4 asuva liiklussõlme ehitustöödega alustati 2020. aasta kevadel. Liiklussõlme peaprojekteerija on AS K-Projekt. Ehitustööde peatöövõtja Nordeconi AS ja omanikujärelevalvet tegi P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
• Ehitustööde hind on 19 miljonit eurot, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Ehitus on lõpusirgel ja Väo sõlm avatud liiklusele.
• Lisaks ristmikule rajati ligi kolm kilomeetrit kergliiklusteid ja nendega seotud rajatisi. Ehitati välja ka ristmikust kagu poole jäävale alale veoautode parkla koos infotablooga, mida saavad kasutada sadamasse suunduvad veokid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.