IKEA – ta tuleb siiski? Otsustuskorras… (0)
Article title
Terava vastuseisu põhjustanud Põlluvälja krunt asub Tallinna ringtee ääres, Kurna küla lähistel, ; teisel pool maanteed asub Maxima logistikakeskus. Foto: Rae vald

Maailmamainega 1943. aastal Rootsis asutatud mööblikontsern IKEA sisenes Eesti turule käesoleva aasta augustis, avades siin e-poe väljastuspunktiga Tallinnas Lasnamäel. Siis hakati meedias spekuleerima ka mööblikontserni peatsest maaostust Rae valda Kurna külla. Eelkokkulepe olla sõlmitud, vaja on veel Rae vallavolikogu heakskiitu maamüügi tehingule.

Teisipäeval, 15. oktoobril toimuski Jüris, Rae vallamajas tuline istung, kus nii opositsioonil kui ka koalitsioonil oli maamüügi tehingu suhtes IKEA-le oma arvamus. Küsimuse tegi keerulisemaks seegi, et ka valla volikogu eelarve- ja majanduskomisjon oli põhjalikult arutanud 20-hekatarilise Kurna külas asuva maatüki müüki IKEA-le ja häälteenamusega 8:2 otsustanud volikogule teha ettepanek otsustuskorras müüki mitte heaks kiita. Nii et ka koalitsiooni sees ei valitsenud küsimuses üksmeelt. Ometigi toodi see küsimus, maa müük otsustuskorras, volikogu päevakorda.

“Millega see arutelu lõpeb, kas kiideakse volikogus heaks, see on veel teadmata,” tunnistas Rae valla endine vallavanem, nüüdne riigikogu liige Mart Võrklaev enne isutngit.

Natuke keerulist ajalugu

“Esimest korda pidi IKEA Rae valda tulema 2006–2007. aastal, siis Ameerikanurga Tehnoparki ehk Tartu maantee äärde,” meenutas endine vallavanem Raivo Uukkivi ammuseid aegu. IKEA asemel tuli hoopis majandussurutis ja jutud mööblikontserni jõudmisest Eestisse lõppesid. Uued spekulatsioonid kontserni tulekust algasid kolm-neli aastat tagasi, siis kõneldi võimaliku asukohana Tallinn Cate’ist ehk siis Saue vallas, Tallinna külje all asuvast Laagri alevikust. Rae valda jõudsid IKEA esindajad pool aastat tagasi, selle aasta kevadel.

“IKEA esindajad valisid Kurna külla Põlluvälja kinnistu, lubades ehitada uue mahasõidu ringteelt, krundile sisesed ringteed ja kogujateed. Vallale ja maanteeametile see sobis, läbirääkimised jätkusid,” kõneles koos vallavanem Mart Võrklaevaga IKEA esindajatega läbirääkimisi pidanud abivallavanem Priit Põldmäe.

Meelis Rosenfeld 

Et konkurents IKEA-le oli kõva, seetõttu pelgas nendega läbirääkimisi pidanud valla delegatsioon, et nad võivad teha krundi ostuks madala hinnapakkumise.

“Maailmas on olnud juhuseid, kus IKEA tahab oma tuleku eest saada maa tasuta,” teadis Põldmäe.

Aga esimene hinnapakkumine IKEA-lt, 10 eurot ruutmeetri kohta, millele lisandub käibemaks, oli tunduvalt kõrgem kui Rae delegatsioon oodata oskas. Et aga maksetingimused Rae vallale ei sobinud, läbirääkimised jätkusid. Nüüd on kokkuleppes tingimused, et enamus rahast maksab IKEA ära võlaõigusliku lepingu sõlmimisel ning ainult 1/3 peale planeeringu kehtestamist. Lisatud on valla kasuks taganemisõigus, ehk kui IKEA kauplust mingil põhjusel ei tule, on vallal õigus see maa tagasi saada. “Sellise kokkuleppe pealt siis eelnõu vallavolikogule sündiski,” kinnitas abivallavanem Priit Põldmäe. Kokkuleppes IKEA-ga on ka punkt, et naabruses olevatele kinnistule ei tuleks tegevusi, mis tooks sinna suurte veoautode ehk rekkate voolu ja ummistaks liikluse.

“Riias nad läksid oma kauplusega meie andmetel natuke alt, kliendid ei pääse väikeautodega juurde,” teadis Põldmäe.

Kaasettekandeks sai sõna majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius, kes kinnitas, et kõhklusi ja kahtlusi oli komisjonis mitmeid, põhjalikult räägiti ka reostusest. Üha rohkem kerkis esile mõte, et teha sellele krundile siiski avalik enampakkumine. “Komisjon toetaski häältega 6 poolt 2 vastu ja 5 erapooletut enampakkumise eelnõu, mitte maa müüki IKEA-le otsustuskorras,” kinnitas Laius.

Oponendid nõudsid enampakkumist

“Üks teatud seltskond püüab eelnõud läbi suruda. Paratamatult on tunne, et seda tahetakse teha kolmanda osapoole huvides. Olen rääkinud kinnisvaraarendajatega, kes ütlevad, et nemad maksaks küll rohkem. Soovin sellele krundile enampakkumise ettepaneku hääletamist ka volikogus,” kõneles opositsiooni juht Meelis Rosenfeld (EKRE).

“Mart Võrklaev pidas viimast läbirääkimist üksinda, selle pärast toimubki otsustuskorras müük odava hinnaga,” tegi repliigi Rosenfeldi opositsioonikaaslane Raivo Uukivi.

“Mitte ühtegi läbirääkimist pole ma üksinda pidanud, meie viimasel kohtumisel oli juures valla jurist,” vastas Võrklaev repliigile repliigi korras.

 

“Meie kohus on vallale kuuluvat maad müüa maksimaalselt kasulikult, sest sealt saadud vahenditega saame arendada avalikke teenuseid. Teame juba aastaid, et meie laenukoormus on väljakannatamise ülemises servas, kuid lasteaedade, koolide, teede jms rajamised ei näi lõppevat. Seega on meie huvi oma vara võõrandada läbipaistvalt ja maksimaalse võimaliku kasuga,” juhtis volikogu tähelepanu eelnõu puudustele opositsiooni kuuluv Raivo Uukkivi.

Mart Võrklaeva põhjendused

Seejärel sai sõna volikogu liige Mart Võrklaev, kes oli pidnud vallavanemana läbirääkimisi IKEA esindajatega.

“Me alustasime konkurentsi IKEA pärast võrdses seisus teiste pakkujatega turul. Tugevaim vastane oli nn Tallinn Gate Laagris. Tuli võita maailmafirma usaldus, selle pärast olla väga avatud ning paindlikud. Ilmselt ei ole kellelgi kahtlust, et IKEA aitab piirkonda käivitada, tõstes ühtlasi maa väärtust. Nii et osaliselt on see ka maineprojekt. Et kinnistute müük on läinud vallal hästi, ei pruugi saadav 2 mljonit eurot tunduda liiga suur summa, kuigi tegelikult on see suur raha.

Volikogu liikmed Tairi Tikko ja Mart Võrklaev. 

IKEA on teist masti arendaja, infrastruktuuri arendamisel ja sotsiaalsfääri tasu maksmisega vaidlusi ei olnud. Eraldi mahasõit kaupluse juurde tuleb Tallinna ringteelt. Lisandub kergliiklustee, lisaks  aitab projekt lahendada probleeme ühistranspordiga, kuna IKEA paneb linnast käima oma bussi. Ka tuleb kaupluse lähiümbrusesse, Kurna küla poolsesse ossa roheala, park,” kõneles Võrklaev kokkulepetest IKEA-ga.

Meelt muutev repliik

 Enne eelnõu hääletuselepanekut palus repliigiks sõna veel volikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Gutmann (Reformierakond).

“Ka mina olin komisjonis sellel arvamusel, et sellele maatükile tuleb teha enampakkumine. Infot oli vähe ja paljudele küsimustele ei saanud varasemalt rahuldavaid vastuseid. Nüüd olen saanud oma küsimustele vastused ja skepsis on vähenenud,” kõneles Gutmann.

Hääletamine

Vastavalt opositsiooni nõudele pani volikogu esimees Tõnis Kõiv esmalt hääletusele eelnõu Põlluvälja kinnistu müügist avalikul enampakkumisel. See rahvaesindajate toetust ei leidnud. Siis hääletati vallavalituse poolt ülesseatud eelnõu “Põlluvälja kinnistu võõrandamine otsustuskorras ja tagasiostukohustuse võtmine.”

14 poolt ja 6 vastuhäälega võeti vastu otsus võõrandada Põlluvälja kinnistu IKEA-le otsustuskorras.

Nüüd on IKEA kord otsuseid vastu võtta.

 

 

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.