Harju vallad tahavad ise kaevanduslubade üle otsustada (0)
Seoses kaevandusfirmade suurenevad huviga rajada Harjumaale uusi paekivikarjääre tegi Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) keskkonnaministrile ettepaneku anda omavalitsustele õigus keelduda kaevandamislubade andmisest.

HOLi saadetud kirjas on kaks ettepanekut: kehtestada normid, mis reguleeriksid ja talitseksid uute kaevandusalade kontrollimatut laienemist ning anda kohalikele omavalitsustele võimalus argumenteeritult vetostada maavaravarude kaevandamislubade andmist, kui varud paiknevad perspektiivsetel arengualadel (nt elamualade vahetus läheduses) ja nende kaevandamine oleks vastuolus piirkonna üldise arengukontseptsiooniga.

“Kümnete hektarite võrra rajatavad või laienevad kaevandusalad (peamiselt teedeehituseks kasutatavad lubjakivi- ja kruusakarjäärid) tekivad Harjumaal, eriti Tallinna lähivaldades elamualade vahetusse lähedusse. Eriti teravad konfliktid on tekkinud Jõelähtme vallas (massilised uute karjääride avamise soovid) ning Harku ja Saue vallas (Harku karjääri laiendamine),” seisab pöördumises.

HOL soovitab keskkonnaministeeriumil üle vaadata seadused, mis lubavad kaevandajal tellida keskkonnamõju hindamine, mis on omavalitsute liidu hinnangul huvide konflikt. “oleme seisukohal, et tuleks muuta praegust korraldust, kus kohalikke kogukondi arvestamata ja seniste planeeringutega vastuollu minnes on kaevanduste omanikel võimalik tellida keskkonnamõjude hindamine. Niisugune võimalus ja praktika on huvide konflikti allikaks, mis annab ebaproportsionaalselt lihtsa võimaluse uute kaevanduspiirkondade kasutuselevõtuks senise elukeskkonna arvel ja kohaliku elukvaliteedi olulise langemise hinnaga,” seisab pöördumises.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.