Ettevõtjate kogemused: arenguprogramm aitab viia ellu pikaajalist plaani (0)
Article title
Food Studio, Helgor Markov.

EAS-i ja KredExi ühendasutus avas 26. veebruaril ettevõtjatele arenguprogrammi eelnõustamise. Programmi eesmärk on pakkuda ettevõtjatele tuge oma ärimudeli ümberkujundamiseks. Toetust võib kasutada nii äriprotsesside digitaliseerimiseks, personaliarenduseks kui ka müügi, turunduse, tootmise ja tootearenduse osas. Toetuse summa ühe ettevõtja kohta on kuni 500 000 eurot.

„Arenguprogramm sobib eelkõige juba tegutsevale ettevõttele, kellel on vajadus leida põhiäri kõrvale uus ärisuund ja leida uusi võimalusi kasvuks. Pluss on see, et sama toetuse raames on võimalik panustada tootearendusse, tehnoloogia ja digitaliseerimise arendustesse, aga ka viia oma tegevus rahvusvahelisele turule,“ loetles EAS-i ja KredExi ühendasutuse kliendihalduse juht Eero Liivandi arenguprogrammi pakutavaid võimalusi.

Spin-off ettevõttega 60 turule üle maailma

Kahe ettevõttega arenguprogrammis osalenud Endrus Arge sõnul oli nende suurim õnnestumine spin-off-ettevõtte loomine ehk vaikuseruume tootva Sileni äritegevuse väljakujunemine ja Walleniumist eraldumine. „Sileni näol õnnestus meil luua täiesti uus ärimudel, mis tänaseks vallutab uudse brändina maailma ja on saavutanud juhtiva positsiooni Eesti ärisisustuse valdkonnas. Walleniumi puhul arendasime edasi digitaalseid lahendusi, mis aitavad olemasolevat äri paremini ja efektiivsemalt juhtida,“ rääkis Arge.

„Täna jõuavad Sileni tooted 60 riiki ja ettevõte on kasvanud Walleniumist suuremaks ja laiahaardelisemaks. Asi, mida Walleniumi toodete eripärast tulenevalt poleks olnud võimalik saavutada,“ sõnas Sileni kaasasutaja ja juht ning Walleniumi nõukogu esimees Arge.

Silen, Endrus Arge. 

Ta lisas, et programmides osalemise tulemusel saavutasid Wallenium ja Silen mõlemad eelmisel aastal ajalooliselt parimad tulemused nii käibes kui ka kasumis. „Siit pole raske järeldada, et programmi käigus omandatu ja väljaarendatud tooted ja teenused on meie ettevõtete grupi kasvu ja konkurentsivõimet oluliselt parandanud,“ ütles Arge.

„Meie enda näitel sobib arenguprogramm nii start-up-tüüpi ettevõtetele kui ka vanakooli firmadele, kellel on ambitsiooni uusi tooteid ja teenuseid turule tuua,“ lisas Sileni juht.

Millised on turunõudmised lemmiklooma puljongile?

Arenguprogrammis osales ka Food Studio brändi alt puljongeid ja kastmeid tootev ning arendav Puljong OÜ. Nende eesmärk oli arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised tooted.

„Me lõime nullist täiesti uue tootekategooria ehk lemmikloomadele mõeldud puljongid. Kuna midagi sellist polnud keegi varem teinud, kaasasime selleks eksperte, veterinaare ja ülikoole. Just meeskonna moodustamine oli üks suurim väljakuts,“ sõnas Food Studio asutaja ja juht Helgor Markov.

„Toodete osas olime pärast esimest aastast valmis ja esmane tagasiside oli suurepärane. Kuniks jõudsime esimese välismaa ärimessini. Seal selgus, et huvi innovatiivsete toodete vastu on suur, aga toote hoiustamise ja säilitamise tingimused ei vasta turu nõudmistele. Meie toode oli värske ja seda tuli hoiustada külmkapi temperatuuril,“ rääkis puljongiinnovaator Markov.

Suurem kui viiekordne kasv ja bürokraatia

„Aga turg ei ole selleks valmis ja nõuab toodet, mis oleks hoiustatav toatemperatuuril. Tulime messilt tagasi ja alustasime sisuliselt nullist. Täna kaks aastat hiljem on meil toode, mis vastab turu soovidele,“ kinnitas ta.

Arenguprogrammiga liitudes oli kolme töötajaga ettevõtte aastane käive ligi 200 000 eurot. Tänaseks tegutseb ettevõte enam kui kümnel turul, käive on kasvanud üle viie korra ning ettevõttel on 16 töötajat.

Markovi sõnul oli programmist abi nii rahalises kui ka maine mõttes, kuid arvestama peab ka ajakulu ja halduskoormusega, mida arenguprogramm nõuab. „Arenguprogrammi soovitaks ettevõttele, kellel on head ideed, aga risk seda ilma toetava osapooleta ellu viia on liiga suur. Meie jaoks näiteks oli meeskonna palkamine A ja O, ilma milleta me sellist kasvu ja arengut läbi poleks teinud,“ lõpetas Markov.

Juhtkond peab olema kaasatud

EAS-i ja KredExi kliendihalduse juhi Eero Liivandi sõnul on suurim kasu programmist olnud ettevõtetele, kus omanikud või tippjuhtkond on olnud ise arenguplaani koostamisega seotud. „Samuti need ettevõtted, kes on teinud samaaegselt laiapõhjalist muutust, mitte ainult konkreetset arendustegevust. Ettevõtte omaosalus ja panus on sama oluline kui toetus. Arenguplaan sisaldab nii toetusega kaetavaid tegevusi kui ka ettevõtte enda poolt finantseeritavaid tegevusi,“ selgitas Liivandi.

Eelmisel perioodil osales arenguprogrammis 206 ettevõtet ning arenguprogrammis osalenud ettevõtete müügitulu suurenes viie aasta jooksul 64% koguväärtuses 1,8 miljardit eurot. „Võrdlesime meil osalenud ettevõtteid ka vastava sektori keskmisega ning vastav kasv oli 21%. See annab kinnitust, et pikaajalise läbimõeldud strateegilise plaaniga ambitsioonikad ettevõtted kasvavad turust märgatavalt kiiremini,“ ütles Liivandi.

Arenguprogrammi läbinud ettevõtted toovad oma tagasisides ka korduvalt välja, et arenguprogrammis osalemine säilitas strateegilise plaani elluviimise distsipliini. „Paljud meie kliendid on nentinud, et suure tõenäosusega oleks tootearendus mõnel raskemal või kiiremal hetkel pooleli jäetud kui poleks olnud kohustust raporteerida ja tähtaegselt tegevused ära teha. Protsessi arendused ja arendustöötajate palgakulu katmine toetusega võimaldas keskenduda pikaajalisele eesmärgile,“ sõnas Liivandi.

Ettevõtte arenguprogrammi kohta saab rohkem infot veebilehel eas.ee/toetused/ettevotte-arenguprogramm. Programmis osalemiseks saab samal veebilehel registreeruda eelnõustamisele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.