Esko-Timo Tullus: Edukas mentor on oma olemuselt õppiv õpetaja (0)

[Tartu, 17.05.2024] – Edukas mentorlus ei tähenda ainult teadmiste ja kogemuste ühepoolset jagamist, vaid ka mentori enda pidevat enesearendamist ja uute teadmiste omandamist. Parimad mentorid on need, kes õpetamise kõrval ka ise õpivad ja end pidevas arengus hoiavad.

Mentorlus on kahepoolne õppimisprotsess, mis õpetab nii menteele kui ka mentorile,” ütleb tunnustatud ärimentor Esko-Timo Tullus. „Heal mentoril on küll olemas tugevad baasteadmised ja -oskused, kuid ta peab olema valmis end pidevalt täiendama ja kaasaegses ühiskonnas toimuvaid muutusi jälgima.”

Mentorluse kaudu jõuavad mentorite teadvusesse uued ideed, vaatenurgad ja aktuaalsed trendid, mida menteed endaga kaasa toovad. See sunnib mentoreid oma valdkonda värske pilguga vaatama ning õppima ka menteedelt. Läbi ettevõtluse areneb iga valdkond, millest mentor saab läbi mentee osaluse kogemusi. 

Maailm muutub järjest kiiremini ja ükski ala ei jää arengust puutumata – seega pole olemas lõplikku teadmist või kogemust, mida omada,” selgitab Tullus. „Mentorid peavad olema avatud ja uudishimulikud, et oma menteedelt samuti juurde õppida ning vajadusel oma meetodeid ajakohastada.”

Eneseareng ja pidev täiendusõpe on ühtlasi vältimatud, et mentoritel oleks piisavalt teadmisi ja oskusi, et oma menteedele tasakaalustatud ja uuenduslikku abi pakkuda. Tulluse sõnul on mentoritel valdkondlik kohustus oma menteedele parimat võimalikku tuge pakkuda, mis nõuab ka mentorilt endalt kasvamist ja arengut. 

Edukad mentorid on teadlikud oma pädevuste piiridest ning tunnistavad, et neil ei pruugi alati olla vastuseid kõikidele olukordadele,” ütleb Tullus. „Kõrgel tasemel mentorid leiavad enesekriitiliselt võimalusi juurde õppida ja vajadusel ekspertidelt abi küsida.”

Selline pidev õppimine aitab mentoril olla kursis olulisemate suundumuste, meetodite ja ressurssidega, et neid oma menteedega edukalt jagada. Õppimine ei piirdu ainult erialaste teadmistega, vaid hõlmab ka mentorluse ning suhtlemiseoskuste ja juhtimistehnikate täiustamist.

Mentorlus eksisteerib kogu meie elu vältel – keegi ei saa kunagi lõplikult kõike selgeks,” ütleb Tullus. „Seetõttu peaksid kõik mentorid käsitama end samuti õppijatena, kes igast uuest mentorlussuhtest võimalikult palju ammutavad ja oma oskusi täiendavad. Vaid nii saame tagada jätkuva arengu.”

Esko-Timo Tullus on Ärimentorid.ee platvormi asutaja ja vanemmentor. Ärimentorid.ee pakuvad tuge nii ärilise mentorluse, nõustamise ja koolituste kaudu. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.