Erakondade reitingud: Isamaa toetus on rekordtasemel, Keskerakonna langus jätkub (0)

Ühiskonnauuringute Instituut MTÜ  ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,5%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,6% ja Reformierakonda 17,3% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. jaanuarist 9. veebruarini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Teisel kohal oleva EKRE ning kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud. Järgnevad SDE (17%), Keskerakond (10,4%) ning Eesti 200 (5%).

SDE toetus on kuue nädalaga tõusnud 6,3 protsendipunkti võrra, kuid viimased tulemused näitavad tõusu pidurdumist. Keskerakonna toetus on langenud nädalaga 1 protsendipunkti ning viimase viie nädalaga 4,8 protsendipunkti võrra. Eesti 200 toetus on kahe nädalaga langenud 1,1 protsendipunkti võrra ning on nüüd valimiskünnise piiril.

SDE toetus on kõrgeimal ja Keskerakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Eesti 200 toetus oli praegusest madalam viimati 2019. aasta lõpus.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 39,3% ning opositsioonierakondi 56,5% vastajatest.

Toome välja ka viimased ühe nädala tulemused (valim 1000), kuna need erinevad kohati märkimisväärselt viimase nelja nädala tulemustest (valim 4001).

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 31,3%, Reformierakonda 20% ja SDE-d 17,1%. Esikolmikule järgnevad EKRE 16,4%, Keskerakond 8,1% ja Eesti 200 3%.

08.01–02.02.2024
koondtulemus
15.01–09.02.2024
koondtulemus
Isamaa 26,4% 27,5%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18,4% 18,6%
Eesti Reformierakond 16,7% 17,3%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16,7% 17,0%
Eesti Keskerakond 11,4% 10,4%
Eesti 200 5,6% 5,0%
Erakond Parempoolsed 2,0% 2,1%
Erakond Eestimaa Rohelised 1,7% 1,3%
Muu 1,1% 0,8%

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut MTÜ ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (27,5%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,6%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,78%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui ka lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 15.01–22.01, 22.01–26.01, 29.01–02.02 ja 05.02–09.02 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin.

Ühiskonnauuringute Instituut MTÜ on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte kliendid on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMAR-i reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo www.norstat.ee.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.