Eesti Panga mullune majandusaasta jäi nulli (0)
Article title
Keskpanga president Madis Müller.

Eesti Panga nõukogu kinnitas sel nädalal keskpanga 2022. aasta aastaaruande. Selle kohaselt oli Eesti Panga majandusaasta tulem 0 eurot. Intressitulu teenis Eesti Pank 303 miljonit eurot, intressikulu oli 302 miljonit eurot ning tegevuskulud ulatusid 25 miljoni euroni. Investeeringutelt teenis keskpank kiiresti tõusnud intressimäärade tingimustes 157 miljonit eurot kahjumit, millest suure osa katsid varasemate aastate kasumite arvelt sel otstarbel moodustatud riskieraldised.

Eesti Pank on kogunud üldise riskieraldise puhvreid alates 2012. aastast. Riskieraldis on esmane kaitse kahjude vastu, lisaks olemasolevatele keskpanga reservidele.

Keskpanga presidendi Madis Mülleri sõnul on Eesti Pangal kokkuvõttes tugevad kapitalipuhvrid: 2023. aasta veebruari seisuga on erinevaid kapitalipuhvreid kokku üle 500 miljoni euro.

Keskpanga nõukogu on keskpanga kasumit riigieelarvega jaotades lähtunud eesmärgist, et keskpanga kapitalipuhvrid oleksid piisavad keskpanga ülesannete täitmiseks.

Eelmise aasta halva investeerimistulemuse taga on järsult tõusnud intressimäärad. Intressimäärade kiire tõusu perioodil kannatab eelkõige pikaajaliste võlakirjade väärtus ning suurem osa Eesti Panga investeerimisportfellist on investeeritud just võlakirjadesse. Eelmine aasta oli ajaloolises võrdluses võlakirjainvestori jaoks erakordselt keeruline, sedavõrd suur arenenud riikide võlakirjade hindade langus on haruldane viimase 50 aasta lõikes (vt selgitavat joonist veebilehelt).

Euroala keskpangana on ka Eesti Panga põhiülesanne hinnatõusu ohjeldada. Samuti on Euroopa Keskpanga otsused intressimäärade tõstmiseks lähtunud eesmärgist saada kontrolli alla veel siiani liiga kiire hinnatõus euroalal. Kasumi teenimine investeerimisportfelli või muude tegevuste arvelt on keskpankade jaoks selle kõrval teisejärguline.

Lisaks andis Madis Müller istungil nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusest ja finantssektorist. Keskpanga ökonomist Taavi Raudsaar tutvustas nõukogule majanduse rahastuse ülevaadet.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 25. aprillil.

Eesti Panga 2022. aasta aastaaruande leiab keskpanga veebilehelt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.