AS ELVESO veevarustuse ja reovee ära- juhtimise teenuste hinnad alates 01.08.2024 (0)

28.06.2024 otsusega nr 9-3/2024-012 määras Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Hinnad kehtivad alates 01.08.2024 osutatavatele teenustele.

Lisaks veeteenuste hinnale määras Konkurentsiamet AS ELVESO põhiteenusega seotud lisateenuste hinnad järgnevalt (lisandub käibemaks):

  • tarbimiskoha sulgemine ja taasavamine pärast võla tasumist või omavoliliselt teenust tarbinud klientide  
       korral 70,89 €/tk
  • veearvesti erakorraline vahetus, lisandub arvesti taatluse hind vastavalt tegelikule kulule
  • 46,55 €/tk
  • arvesti plommimine 46,55 €/tk

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.