Ajaleidja aitab arstiaega leida (0)
Article title
Geitrin Jansen. Foto Martin Kirikal

Eriarsti juurde vastuvõtuaja broneerimine võib vahel olla paras peavalu. Kui sobivat aega kohe ei ole, peab hiljem uuesti proovima. Siin tuleb appi Ajaleidja lahendus, mis võtab vastuvõtuaja leidmise üleriigilises digiregistratuuris enda peale.

Kuidas Ajaleidja töötab ja mis kasu saavad sellest patsiendid, rääkis Tervisekassa arendusosakonna projektijuht Geitrin Jansen.

Miks ja millal tekkis vajadus Ajaleidja järele?

Ajaleidja idee sündis 2020. aastal avaliku sektori innovatsiooni programmis ja tugines tervise infosüsteemide kasutajate sisendile. Lisaks Sotsiaalministeeriumile, Tervisekassale ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele (TEHIK) on kahe aasta jooksul kaasatud lahenduse väljatöötamisse nii perearstikeskusi, haiglaid, erialaseltse kui ka patsientide esindajaid. Idee arendamisse andis olulise panuse ka infosüsteemide arendaja Kodality OÜ.

Ajaleidja katseprojekt käivitus 2022. aasta märtsis, mil Tervisekassa ja TEHIK otsustasid Ajaleidjat testida mõne raviasutuse ja -teenusega, et analüüsida lahenduse tulemuslikkust ja välja selgitada võimalikud kitsaskohad.

Milliseid võimalusi see lahendus pakub?

Ajaleidja mõte on hoida kokku inimeste aega, kes käivad uute arstiaegade olemasolu iga päev digiregistratuuris kontrollimas. Tänu Ajaleidjale ei pea vastuvõtuaja otsimise ja broneerimise pärast muretsema.

Kui inimesel ei õnnestu digiregistratuuris kohe sobivat vastuvõtuaega leida, avaneb tal võimalus oma vastuvõtuaja eelistused Ajaleidjasse lisada ja end ootejärjekorda panna. Kui automatiseeritud lahendus leiab sobiva vastuvõtuaja, antakse sellest inimesele SMS-i ja e-posti teel teada.

Kui pakutud arstiaeg sobib, saab selle kinnitada 24 tunni jooksul kas digiregistratuuris, e-kirjaga või vastates SMS-ile „Tulen“. Kui aeg ei sobi, saab sellest samu kanaleid pidi loobuda ja jääda järgmist pakkumist ootama.

Milliste eriarstide juurde saab Ajaleidja abil aja broneerida?

Ajaleidja katseprojektiga on suuremal või väiksemal määral liitunud ligi 20 lepingupartnerit ehk kaks kolmandikku Eesti raviasutustest. Kõikide raviasutuste teenused ei ole veel broneerimiseks avatud, sest lahendus on katsetamise järgus.

Praegu saab Ajaleidja kaudu aja broneerida näiteks günekoloogi, endokrinoloogi, kopsuarsti, kardioloogi, neuroloogi, vaimse tervise õe ja veel mitme spetsialisti juurde, kokku rohkem kui kümnel erialal üle viiekümnele raviteenusele.

Kui palju seda lahendust 2022. aastal kasutati ja milline on olnud tagasiside?

Alates eelmise aasta kevadest, kui Ajaleidja käivitus, on seda kasutanud üle paari tuhande inimese, kõige enam leiab see rakendust Harju- ja Tartumaal. Samas võiks huvi olla suuremgi.

2023 jaanuari seisuga broneeriti Ajaleidja kaudu pea 2000 aega. Kõige populaarsem eriala oli naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtt, kuhu Ajaleidja kaudu broneeriti 1258 visiiti. Populaarsuselt järgmised on kardioloogi ja ortopeedi vastuvõtt. Paraku näeme, et Ajaleidja pakutud vastuvõttude aegumiste – aeg tuleb kinnitada 24 tunni jooksul ‒ ja tühistamiste arv on suur. Mullu aegus üle 8000 aja ja ligi 3000 aega tühistati.

Möödunud sügisel tahtsime teada, milline on olnud Ajaleidja kasutajakogemus ja küsisime inimestelt tagasisidet. Ootejärjekorra olemasolu peeti kiiduväärseks ja hädavajalikuks. Osad kasutajad leidsid, et lahendust on mugav kasutada – eriti toodi välja aja broneerimist ja tühistamist SMS-i teel. Vastajate sõnul on Ajaleidjal lai valik teenusepakkujaid. Uuringus osalejad tõid välja, et nad ise ei oskakski kõiki raviasutusi otsida, kust neile vajalikku abi saab.

Küll aga leiti, et kasutaja teekond Ajaleidjani on ebamugav, seda alates digiregistratuuri avalehest. Samuti toodi välja, et lahendus peaks võimaldama ka oma eelistuste täpsustamist ja SMS-iga ootejärjekorrast eemaldamist, kui mingil põhjusel pole enam arsti juurde vaja minna. Tagasisidest nähtub, et kasutajad sooviksid Ajaleidja kaudu valida ka konkreetse arsti nime, kelle juurde visiidiaegu otsida. Kui tervisemure pole kriitiline, on patsiendid valmis kauem ootama, et saada just selle arsti juurde, keda nad rohkem usaldavad. Samuti soovitakse varasemat vastuvõtuaega broneerida ka siis, kui aeg on juba olemas ja kinnitatud.

Kasutajate kogemuse ja tähelepanekute abil saame jooksvalt Ajaleidja lahendust parendada. Näiteks alguses töötas Ajaleidja nii, et kui inimene oli kolmele arstiaja pakkumisele ei öelnud, siis tegi Ajaleidja uute aegade otsimises kahenädalase pausi. Inimestele see aga ei meeldinud ja seetõttu kaotasime pausi ära.

Milliseid probleeme on teekonnal ette tulnud?

Aasta jooksul on tekkinud igasuguseid kitsaskohti. Näiteks ei saa inimesed aru, kuidas lahendust kasutada, ette on tulnud IT-probleeme, samuti ei saada aru, mida vastata Ajaleidja saadetud SMS-ile. Seega on tänavu parandamist vajavaid asju üksjagu, aga peamine on koostöö ja koos inimestega lahenduse katsetamine, samuti statistika analüüsimine. Kõige tähtsam on valmis saada teenus, mis loob tõepoolest lõppkasutajale väärtust.

Millistele erialadele on plaanis Ajaleidja lahendust laiendada?

Tänavu märtsi lõpuni kestva katseperioodi lõpus analüüsime põhjalikult, kui hästi Ajaleidja lahendus toimib ning millised on võimalikud paranduskohad.

Katseprojekti heade tulemuste korral plaanime Ajaleidjat laiendada järk-järgult ka teistele erialadele ja teenustele üle Eesti. Kui Ajaleidja lahendus peaks laienema kõikidele raviasutustele ja teenustele, on võimalik täpsemalt analüüsida ka seda, millistel erialadel, millises mahus ja millistel aegadel on nõudlus arsti juurde saamiseks kõige suurem.

Tänavu on plaanis katsetada, kas Ajaleidja võiks abistada krooniliste haigustega patsiente, keda kutsutakse regulaarselt arsti juurde tagasi. Arstil võiks olla võimalik patsient ise ootejärjekorda lisada, kui tohter teab, et soovib patsienti näiteks aasta pärast uuesti näha.

Kuidas Ajaleidjat kasutada?

1. Logi sisse digiregistratuuri.
2. Sobivat arstiaega ei ole?
3. Lisa end ootejärjekorda.
4. Saabub SMS või e-kiri ajapakkumisega.
5. Vasta 24 h jooksul.
6. Mine vastuvõtule!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.