VASTASSEIS (0)

Vaida pink kui Rae valla reformierakondlaste demokraatia lakmustest

Ei möödu päevagi, mil valitsejad ei kuulutaks, kui tore ja vajalik on kodanikuühiskond ja ennekõike kodanike vaba tahe ning algatusvõime kohaliku elu korraldamisel.

Nüüd, mil mitmed Vaida aleviku kohalikud elanikud on omaalgatuse korras leidnud suure südamega ettevõtjate toel finantsvahendid istumispingi paigaldamiseks aleviku keskusesse, et ka eakatel oleks põhjust ja võimalust kodudest välja tulla ja avalikus ruumis jalga puhata, selgub, et säärane ei sobi reformierakondlasest Rae vallavolikogu liikmele ja Vaida alevikuvanemale Raili Salvetile.

Arusaadav, seisukohtade paljusus ongi demokraatia.

Kas ei sobi volinik Salvetile pingi disain? Arutame, leiame koosmeele.

Või on volinik Salvetile vastuvõetamatu pingi paigalduse asukoht Vaida ajaloolisele jaanituleplatsile? Arutame, leiame läheduses sobivama asukoha. Aga ei!

Aga ei, demokraatlik dialoog Salvetile ei sobi.

Reformierakondlasest volinik läks isegi oma pingivastasusega nõnda kaugele, et algatas sotsiaalmeedias küsitluskampaania ja esitab seda nüüd kui Vaida alevikurahva lõpliku ja objektiivse tahteavaldusena.

Selles küsitluses endas ei ole muidugi midagi objektiivset, rääkimata lõplikku.

Kes üldse hääletas sotsiaalmeedias? Milline on nende seos Vaidaga tegelikult?

Siinkirjutaja pole korraldanud mingit eraldi kampaaniat, vaid jätnud Vaida raamatukokku pingipaigaldamisele toetusallkirjade andmise võimaluseks paberi, millele vaidakad on andnud arvukalt allkirju. Ka seda ei saa pidada ega peagi pidama kogu Vaida elanikkonna tahteavalduseks, kuid ometi on tegemist selgemalt vaidakatega, kui et sotsiaalmeedias klikkijatega.

Olgu lisatud, et pinki on ennekõike vaja eakatele, kes liiatigi sotsiaalmeedias oma häält liigkuuldavalt esitada ei suudagi.

Peale volinik Salveti on Reformierakonna ainuvalitsuse tingimusis vallavalitsus asunud tõkestama kodanikualgatust pingi paigaldamiseks Vaidas. Pink kaalub pea 300 kilogrammi ja avalikku ruumi paigaldatuna vajab vallavalitsuse kooskõlastust.

Arusaadav. Paigaldus peab olema kooskõlastatud, tehniliselt ohutu ning vastama kõigile seaduse pügalatele.

Aga mida ütleb reformierakondlik vallavõim?

Ütleb: ei! Pingi paigalduseks luba ei anta, pöördugu avaldaja mittenõustumise korral kohtusse.

Pingi pärast kohtusse?

Vägisi jääb mulje, et Rae valla ainuvalitsemine on muutnud reformierakondlaste, eesotsas volinik Salvetiga, arusaamu demokraatiast idanaabri sarnaseks – on vaid üks tõde ja selle tõe realiseerimiseks ei põlata ära sotsiaalmeedia manipulatsioone ja isegi ebaõiglast administratiivset jõukasutust kodanikualgatuse tõkestamiseks.

Kokkuvõtvalt.

Vaidas on eakad elanikud, kes soovivad väljuda avalikku ruumi jalutama ja vajavad selleks ka kindlat teadmist, et neid ootab ees pink kus jalga puhata. Vaidas on suure südamega ettevõtjaid, kes on finantseerinud pingi soetamist. Vaida eakad väärivad pinki.

Kutsun Vaida alevivanemat ja Rae reformierakondlikku vallavõimu põhjamaiselt demokraatlikule dialoogile, et pink veel enne öökülmade tulekut osapooli rahuldavas asukohas avatud saaks.

Idanaabri demokraatiakauge valitsemisstiil jäägu Eestis, Rae vallas ja Vaida alevikus minevikku!

AIN BÖCKLER

Rae vallavolikogu liige, SDE

Vaida aleviku rahva otsus

Vaida alevikuvanema, tema eestseisuse ning samuti MTÜ Vaida Alevikuseltsi otsuse mitte kooskõlastamine koos Rae vallaga antud nimelise pingi küsimuses on olnud lähtuv 28. juuli 2021 aasta Vaida aleviku puhke- ja vabaajakeskuse koosolekul tehtud Vaida rahva otsusest. Rõhutan sõna „nimeline“, sest jutt on nimelisest pingist teatud persoonidele, mille üle on kogukonnas vaidlus toimunud ja otsus tehtud, et kõik jääb Vaidas neutraalse viitega Vaida ja kedagi persoonina esiplaanile ei tooda.

Vaida alevikuvanem ei ole saanud teha koostööd teile kirjutanud kodanikuga, sest ta pole esitanud dokumente ega nimekirja, kuigi seda on avalikult palutud.

Toon näite, kuidas asju sealt poolt toimetatakse – meieni tuli nimelise pingi info viis päeva enne üritust Vaida Sovhoos 55 ehk 25. juulil 2022 informeeriva teatena, et antud kodanik soovib meie korraldataval üritusel ja alal paigaldada nimelise pingi, aktsepteerimata koosolekul vastu võetud otsust ja omamata ühtki kooskõlastust, ning juba sealjuures kutsudes üle valla kokku külalisi alale, kus meil oli ürituse raames tegevusteks plaanitud alad (kedagi korraldajatest teavita mata).

Istepinkide vastu pole kellelgi midagi, aga kui on tegemist Vaida aleviku koosolekul vastu võetud häälteenamuse otsusega mitte paigaldada nimelisi asju, siis nii on, ja lähtume sellest üldsuse arvamusest.

Samuti Vaida jaanikuplats, mitte park (rahva otsusega jäetud kasutatav nimi), kus järgmisel aastal hakatakse koos vallaga teostama projekti selle põhjal, mis sai koosolekul veel Vaida rahva soovidega kirja pandud ja ülejärgmisel aastal hakatakse tegema puhke- ja vabaaja ala. Sealjuures on ka istepinkide osa sinna ette nähtud, nii, nagu rahvas soovis (ja mida A. Böckler praegu meie vastu ära kasutab).

Kokkuvõtteks – hetkel ei austa A. Böckler Vaida rahva üldist soovi, Vaida alevikuvanemat ega eestseisust ning samuti ka MTÜ Vaida Alevikuseltsi liikmeid, kelle rahvas on valinud seisma üldise heaolu ja huvide eest; ning lõhestab kogukonda.

RAILI SALVET

Vaida alevikuvanem 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.