Valla idee: Jägala-Joale puhkekeskus (0)
Jägala juga ning sealne piirkond on Jõelähtme valla jaoks üks kuldaväärt koht. Väidetavalt külastab juga aastas rohkem inimesi kui ühtegi teist looduslikku objekti Eestimaal. Et piirkonna turismipotentsiaali ära kasutada, plaanib vald Jägala jõe äärde rajada spordi- ja puhkekeskuse.

Plaanid on vallal suured – joa ette kavatsetakse ehitada vaateplatvorm, kohalike laulu- ja tantsupäevade jaoks laululava; et turistid ja kohalikud saaksid jalga puhata ning keha kinnitada, on kavas avada ka kohvik, mida vald ei kavatse küll ise pidama hakata. Lisaks tahetakse rajada piirkonda terviserajad, et muuta huvitava reljeefiga maastik senisest ahvatlemaks ka tervisesportlaste seas.
Et kogu seda arengut käima lükata, on Jõelähtme vallavalitsus algatanud piirkonnas vastavad detailplaneeringud.

Et maa saaks vallale

Jägala-Joa ja selle lähiümbrus kui puhkemajandusliku potentsiaaliga piirkond on ära märgitud ka valla arengukavas aastateks 2012-2025. Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ütleb, et Jägala joa piirkonna arengust on vallas räägitud juba aastakümneid, arendamise teostamist on seni takistanud maaomandi puudumine. Ka praeguseks ei ole veel kõik vajalikud maatükid valla omandis. „Kavandatava Jägala-Joa spordi- ja puhkekeskuse maa-ala on suuremas osas munitsipaliseeritud, terves ulatuses loodame jõuda munitsipaliseerimiseni umbes lähima aasta jooksul,“ märkis Umboja.

Valla arengukavas on spordi- ja puhkekeskuse eeldatavaks investeeringuvajaduseks märgitud 3,4 miljonit eurot, millest valla omaosalus moodustaks 688 000 eurot. Vallavanema sõnul on tegu „ikka väga toore numbriga“ .

Arendamiseks vajalikke rahalisi vahendeid loodab vald taotleda struktuurifondidest.

Omadele ja külalistele

Lisaks vaateplatvormile, laululavale, kohvikule ja terviseradadele on vaja laiendada parklat, paigutada piirkonda tualetid jne. Kogu ettevõtmise mõtteks on luua külalistele senisest rohkem võimalusi midagi teha – sportida, aktiivselt puhata. „Eelkõige näeme selle piirkonna kasutajaid oma valla elanike, Harjumaa ja Tallinna linna inimeste seas,“ ütles Umboja. „Kindlasti on jätkuvalt oodatud ka kõik välisturistid, tegemist on ju enimkülastatava loodusturismi sihtkohaga terves Eestis.“

Sellised on ideed. Millal tegemiseks läheb, on vallavanema sõnul veel vara öelda, aga paari lähima aasta jooksul peaks midagi juba valmima. „Kuna asjad on alles suhteliselt idee tasandil, siis on hetkel raske konkreetsetest objektidest rääkida, aga terviserajad, laululava, kohvik ja vaateplatvorm on kindlasti kavas,“ kinnitas ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.