Uuring: eestlased on toidualase väärinfo eristamises Euroopas nõrgimad (0)
Article title
Kriitilise mõtlemise abil on võimalik langetada teadlikumaid ja tervislikumaid valikuid. Pildi autor: Agenda PR
Tänase rahvusvahelise kirjaoskuse päeva puhul algatas Euroopa Toiduteabe Nõukogu toidu- ja terviseteaduse alase kirjaoskuse suurendamise kampaania rõhutamaks selle rolli üldsuse teadlike toitumis- ja elustiilivalikute tegemisel. Kampaania peamine eesmärk on luua tervislikum ja kestlikum ühiskond.  

2023. aasta Eurobaromeetri uuringust  selgub, et avalik-õiguslikud tele- ja raadiojaamad on 49% vastanupuhul peamised usaldusväärsed uudiste allikad ELis, millele järgnevad ajakirjandus (39%) ning seejärel eraõiguslikud tele- ja raadiojaamad (27%). Hoolimata sellest usaldusest tekitavad võimalikud teadusfaktide moonutamised ja sagedased ülilihtsustatud või sensatsioonilised reportaažid ebakindlust ning vähendavad usaldust autentse teadusteabe vastu.

Euroopa Toiduteabe Nõukogu kaardistas oma uuringus riigid, mille kodanikud tunnevad end desinformatsiooni tuvastamise suhtes ebakindlamalt. Kõige ebakindlamalt tunnevad ennast Eesti ja Poola riigi kodanikud: mõlemas riigis pole umbes 40% elanikkonnast kuigi kindlad või üldse kindlad, kas nad tunnevad desinformatsiooni ära, kui peaksid sellega kokku puutuma.

Selle ebakindluse vähendamiseks keskendub Euroopa Toiduteabe Nõukogu septembris toidu- ja terviseteaduse alase meediakirjaoskuse olulisuse rõhutamisele. Google’i märksõnade teadusanalüüsi ja oma veebisaidi lugejaskonna küsitluse kaudu tuvastas Euroopa Toituteabe Nõukogu korduma kippuvad küsimused selle kohta, kuidas veebis desinformatsiooni tuvastada. Nendele teadmistele tuginedes sisaldab kampaania praktiliselt rakendatavaid ja atraktiivseid materjale infograafikutest sügavasisuliste artikliteni, milles käsitletakse elutähtsaid teemasid nagu usaldusväärsed allikad, väärinformatsiooni tuvastamine, kognitiivsed eelarvamused ning levinud toidu- ja toitumismüütide kummutamine. Kampaaniamaterjalid koostati vahetult kogukonna küsimuste põhjal. Euroopa Toiduteabe Nõukogu materjalid on saadaval eesti keeles.

Kampaania info ja materjalid leiate sellelt lehelt: https://www.eufic.org/en/newsroom/article/uuring-eestlased-on-toidualase-vaeaerinfo-eristamises-euroopas-norgimad

Kampaania ülevaade 

  • Sotsiaalmeediakampaania toidu- ja terviseteaduse alase kirjaoskuse kohta toimub kogu septembri jooksul Euroopa Toiduteabe Nõukogu kanalites.
  • Teemakohased artiklid inglise, eesti ja poola keeles (varsti ka hispaania, prantsuse, itaalia ja saksa keeles)
  • Euroopa Toiduteabe Nõukogu peamised sotsiaalmeediakanalid:  Twitter, Facebook, Instagram
  • Euroopa Toiduteabe Nõukogu veebisaidil avaldatud materjalid:

o    Infograafik: kuidas ära tunda internetis toitumisalast väärinfot

o    Infograafik: graafikute lugemine

o    Infograafik: kognitiivsete eelarvamuste mõiste ja kuidas oma mõtlemist parandada

o    Infograafik: kui usaldusväärsed on teadustõendid

o    Artikkel: tõendusmaterjali tasemed toitumisalastes teadusuuringutes

o    Artikkel: toitumisalased teadusuuringud: kes neid rahastab ja kuidas neid avaldatakse

Euroopa Toiduteabe Nõukogu veebisaidil avaldatud kampaania artiklid ja infograafikud leiate ka siit lingilt:  EUFIC kampaania materjalid

Euroopa Toiduteabe Nõukogu on tarbijale suunatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on muuta toidu ja tervise taga olev teadus üldsusele kättesaadavamaks ning arusaadavamaks. Selle missioon on luua teaduspõhist sisu, et inspireerida ja võimestada Euroopa kodanikke järgima tervislikumaid ja kestlikumaid toitumisharjumusi ning eluviise. Lisateave Euroopa Toiduteabe Nõukogu kohta: https://www.eufic.org/

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.