Ükskord vajame ehk kõik abi ja hooldust (0)
Article title
Foto pixahive.com

1. juulil jõustunud hooldereformi tulemusel on hooldekodudesse soovijate arv ühe kuuga vähemalt kolmekordistunud, selgub Elora haiglate andmetest. Kuidas Elora, Eesti suurim õendushaiglate ja hooldekodude grupp selleks valmis on? Kuidas on valmis omavalitsused?

Huvi hooldekodu kohtade vastu on suurenenud hüppeliselt eelkõige tänu hooldereformile, mis on rahastamistingimused muutnud eakatele ja nende lähedastele soodsamaks. Taotluste arv hakkas hooldekodudesse suurenema tegelikult juba varem, kuid tingimusega, et kohta soovitakse alates 1. juulist, kui jõustuvad uued rahastamistingimused. See näitab, kui suur osa inimesi on otsust raha pärast edasi lükanud.

Sageli arvatakse, et hooldekodu on mugavusteenus lähedastele, kes ei soovi või ei taha oma eaka lähedase eest ise hoolt kanda, kuid tegelikkuses on hooldekodu paljudele eakatele ainus võimalus saada vajaliku kompetentsi ja varustusega teenust, milleta inimese tervis halveneks oluliselt kiiremini.

Hooldekodu koha taotlemine paraku pikenes

Koos hooldereformiga muutus osaliselt ka hooldekodu koha taotlemise protsess. Koos riigipoolse rahastusega kaasnes kohalikele omavalitsustele kohustus oma haldusalas elavate inimeste abikõlblikkust hinnata. See on ühest küljest mõistlik ja arusaadav, kuna raha tuleb kasutada põhjendatult, kuid muudab samal ajal koha taotlemise keerulisemaks ja aeganõudvamaks.

Praegusel hetkel ongi hooldereform selle taha takerdunud, täna ootab meil ainuüksi ühe omavalitsuse otsuste taga hooldekodu kohta mitukümmend eakat, sest hindamine ja otsuste tegemine nõuab aega ning ressursse. Samuti ei olnud suuremad omavalitsused valmis nii suurearvuliste hinnangute tegemiseks, mis omakorda pikendas otsuste väljastamist. Tallinna linna haldusotsused, mida lubati juuli lõpuks, jõudsid meieni üleeile, 2. augustil.

Ilma hindamiseta pole aga hooldust vajaval inimesel võimalik riigipoolse toetusega hooldekodukohta saada. Hindamine on aluseks rahastuse otsusele. Otsustega viivitamine on aga toonud omakorda kaasa hoolealuste ja nende lähedaste pahameele, kes on lootnud lubatud riigipoolsele rahastusele alates 1. juulist.

Kui palju maksab koht hooldekodus

Varem läks hooldekodus oleva eaka pension tema hooldekodu koha maksumuse katteks, puuduoleva osa maksid kas lähedased või kui neid ei olnud, siis kohalik omavalitsus. Nii et kui varasemalt tuli pensionile lisaks hooldekodu koha eest juurde maksta 600–1000 eurot, siis nüüd ehk 400. Kõik oleneb hooldekodu koha maksumusest ja hooldusvajadusest. Aga muidugi ka pensioni suurusest.

Hooldekodu koha mõningane odavnemine on kaasa toonud ka huvi kasvu hooldusteenuse vastu. Huvi on kasvanud mitte kaks, aga kolm-neli korda.

Hooldekodu koha mõningane odavnemine on kaasa toonud ka huvi kasvu hooldusteenuse vastu. Lähedased, kes varem kodus hoolitsesid voodihaige eaka eest, soovivad nüüd tänu riigipoolsele rahastusele naasta tööturule ja hakata elama aktiivsemalt. Omastehoolduse koormus on tänu reformile vähenemas.

Hooldereform on siiski eesmärki täitmas

Esimestest komistuskividest hoolimata näeme, et riigipoolne reform on oma eesmärki täitmas, sest huvi hooldekodu kohtade vastu on märkimisväärselt kasvanud. Kuna tegu on nii eaka enda kui ka tema lähedaste jaoks suure otsusega, siis soovitan alati enne valiku tegemist pidada nõu ka hooldekoduga, kas pakutavad teenused, meditsiiniline varustus ja personali kompetents vastavad neile vajadustele, mis eakal hooldekodus vaja läheb. Oleme selleks spetsiaalselt välja töötanud eraldi nõustamissüsteemi, et need vajadused kaardistada ning seeläbi valiku tegemisele kaasa aidata.

Eakaga, kes aga hooldekodusse siirdub, soovitan ikka sidet hoida, helistada talle või külas käia. Hoida ühiseid mälestusi. See aitab hooldekodus oleva eaka elu täisväärtuslikuks muuta. Ükskord võime abi ja hooldust vajada kõik.

Ühinesid kolm haiglat

Elorasse kuuluvad kolm õendushaiglat ja kaks hooldekodu, moodustades sellega Eesti suurima õendushaiglate ja hooldekodude grupi. Elora nimi võeti kasutusele tänavu kevadel, et ühendada ühte gruppi viimaste aastate jooksul koondunud Keila Haigla, Kallavere Haigla ning Hiiu Ravikeskus. Kõigis kolmes üksuses tegutsevad õendushaiglad. Üldhooldekodu teenust pakub Elora Tallinnas Hiiul ja Keilas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.