Teadlased võivad olla leidnud mooduse vananemise aeglustamiseks (0)

Grupp Rootsi ja Norra teadlasi viisid läbi uuringu, mille tulemusena selgus, et seleeni ja koensüümi Q10 abil on võimalik keharakke kauem elus hoida. Teadlased loodavad kasutada uuringul avastatud infot, et aidata eakatel püsida kauem vitaalsed ja hea tervise juures.

Kõikidel rakkudel meie kehas on säilivustähtaeg, kuid uus Norra ja Rootsi teadlaste läbi viidud uuring näitab, et seda aega on võimalik pikendada.

Uuring võttis luubi alla telomeeride pikkuse, mis on usaldusväärne meetod raku eluea hindamiseks. Samuti vaadeldi teisi tuntud vananemisega seotud markereid, mis kinnitasid saadud tulemust. Meie geenid on paigutatud pikkadesse keerdus kaherealistesse molekulidesse ehk DNAsse. DNA molekul on kokku pakitud kromosoomiks. Iga kromosoomi (seega ka DNA molekuli) otstes asuvad telomeerid, mis kaitsevad DNAd katki minemise eest. Telomeere võib võrrelda kingapaela otsas oleva plastotsaga, mis ei lase paelal hargnema hakata. Iga kord, kui rakk paljuneb, muutuvad telomeerid pisut lühemaks. Lõpuks, kui need on nii lühikesed, et rakk ei suuda enam edukalt jaguneda, see sureb.

Rakkude eluiga pikenes

Teadlased andsid nelja aasta jooksul grupile hea tervise juures eakatele koensüümi Q10 (see on oluline ensüüm südames, maksas ja neerudes küllaldase energiataseme tagamiseks – toim.) ja seleeni või identse välimusega platseebopreparaate. Seejärel hindasid uuringu läbiviijad osalejate telomeeride pikkust ning tuli välja, et aktiivseid komponente sisaldanud grupi ja platseebo preparaate saanud grupi telomeeride pikkuse vahel oli suur erinevus.

Teisisõnu – eelnimetatud kahe aine kombinatsiooni tarbimine suurendas rakkude eluiga, mis võib omada märkimisväärset mõju inimese vananemise kiirusele.

Rakud kuluvad aeglasemalt

Tuleb välja, et mineraalaine seleen ning vitamiinilaadne ühend koensüüm Q10 suudavad kaitsta telomeere aeglustades nende lühenemist, mistõttu nad kestavad kauem.

Alates esialgse uuringu avaldamisest 2013. aastal on läbi viidud enam kui 20 jätku-uuringut. Suures osas neist uuringutest on teadlased erinevaid biomarkereid mõõtes näinud, et seleen ja koensüüm Q10 suudavad takistada mõningaid normaalse vananemisprotsessiga kaasnevaid bioloogilisi muutuseid.

Viimases jätku-uuringus keskenduti telomeeride pikkusele ja hulgale spetsiifilistele biomarkeritele, mis näitavad, kui kiiresti me vananeme. Taaskord on teadlaste meeskond näidanud, et seleeni ja koensüümi Q10 kombinatsioon näib aitavat eakatel säilitada tervist ja elukvaliteeti.

Madalam kardiovaskulaarne suremus

„Kõik inimesed alluvad pidevalt kiirenevale vananemisele, kus aina suurenev oksüdatiivne stress ja põletik kiirendavad protsessi eriti, kui meil ei ole piisavas koguses seleeni ja koensüümi Q10. Kui inimesed, kellel neid kahte toitainet on liiga vähe, võtavad neid toidulisandina, võib see aeglustada nende vananemist,” selgitas juhtiv teadlane ja Rootsi Linköpingi ülikooli kardioloogiaprofessor Urban Alehagen.

Kõnealune uuring viidi läbi analüüsides vereproove, mida teadlased kogusid uuringus osalenud 443 inimeselt regulaarselt viie aasta jooksul. Nendel uuringus osalenud inimestel, kes võtsid lisandina juurde seleeni ja koensüümi Q10, oli 54% madalam kardiovaskulaarne suremus võrreldes platseebo preparaati saanud grupiga.

Tavapäraselt on erinevad südame-veresoonkonna haigused eakate seas peamisteks surma põhjustajateks. Saadud tulemused äratasid teadlastes huvi, mistõttu alustasid nad süstemaatilist analüüsi tuhandete vereproovidega, mida säilitati spetsiaalsetes külmikutes.

Seleenipuudus on laialt levinud

„Siiani oleme näinud, et neil kahel toitainel on positiivne mõju fibroosile, millest räägitakse eeskätt seoses kardiovaskulaarse vananemisega. Samuti oleme vaadelnud teisi markereid ning näinud, et seleeni manustamisel ja bioloogilisel vanusel on seos,” ütles professor Alehagen.

Suures osas Euroopas on keskmine seleeni tarbimine madal – võrreldes riikidega teistest maailma osadest on seda meie pinnases liiga vähe. Uuringud näitavad, et me vajame enam kui 100 mikrogrammi seleeni päevas, keskmine päevane tarbimine Euroopas on umbes pool sellest. 

Allikas: „Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality—Sub-Study of a Randomized Clinical Trial”, Nutrients 2022, 14, 3346.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.