Tallinna linn pani huvikoolidele õla alla (0)
Article title
Tallinna haridusameti noorsootöö peaspetsialist Kaisa Orunuk. Foto erakogu

Tallinna linnavolikogu võttis vastu määruse, millega muudeti Tallinna erahuvikoolidele toetuse andmise korda. Aastast aastasse on toetuse taotlejate hulk kasvanud, koroona-aastad ning majanduslikud muutused on koolidele löögi andnud.

Kahe aasta eest toetas linn 23 erahuvikooli kokku 4182 õpilasega, eelmisel aastal sai toetust aga juba 30 erahuvikooli kokku 6600 õpilasega. Nüüdseks on ruumide ülalpidamise kulud ja kõik muud kaasnevad kulutused jõudsalt kasvanud, sellest tulenevalt soovitakse toetada rohkemaid erahuvikoole.

„Tallinna erahuvikoolidele toetuse andmise korra muutmise eesmärk on laiendada toetuse saajate ringi ja lisada täiendav võimalus toetuse kasutamiseks. Muudatuste ettevalmistamisse kaasasime huvikoolide katusorganisatsioone. Pidime tegema kompromisse. Kauaoodatud toetuse saajate ringi laiendamine väiksematele huvikoolidele õnnestus,“ rõõmustab Tallinna haridusameti noorsootöö peaspetsialist Kaisa Orunuk.

Toetus muutub kättesaadavamaks ka väiksematele koolidele

Eelmisel aastal, kui toetuseks oli eelarvest ette nähtud 200 000 eurot, tõsteti erahuvikoolide toetust 50% – 2023. aasta eelarves on ette nähtud 300 000 euro ulatuses toetusi. Seni on toetust makstud erahuvikoolidele, kus õpib vähemalt 100 Tallinnas elavat õpilast, nüüd saavad toetust taotlema hakata ka need erahuvikoolid, kus õpib 85–99 Tallinna õpilast, see võimalus jõustus tagasiulatuvalt ning on suureks abiks ka väiksematele huvikoolidele.

Paljud koolid on andnud tagasisidet, et toetus on nende tegevuse jaoks väga vajalik ja suureks abiks.

„Mitmetes huvikoolides on õpilaste arv langenud. Samuti mõjutab nii õppijaid kui huvikoole energiakriis. Paljud koolid on andnud tagasisidet, et toetus on nende tegevuse jaoks väga vajalik ja suureks abiks. Muudatus abistab ka neid koole, kellel on varasemalt olnud veidi üle saja Tallinna õpilase, kuid viimaste aastate raskuste tõttu on õpilaste arv kahanenud. Neil on nüüd võimalik siiski toetust saada,“ räägib Kaisa Orunuk.

Toetuse suuruseks 85–99 Tallinna õpilasega erahuvikoolile on kavandatud 4000 eurot. 100–199 Tallinna õpilasega erahuvikooli toetus on jätkuvalt 6000 eurot, 200–299 õpilasega 9000 eurot, 300–399 õpilasega 11 500 eurot, 400–499 õpilasega 14 500 eurot ning 500 ja rohkema õpilasega 17 000 eurot.

Toetuste kasutamine hõlpsamaks

Oluline muudatus on toimumas toetuste kasutamise osas. Kui siiani on toetust kasutada saadud vaid töötasu maksmiseks ja õppevahendite soetamiseks, siis edaspidi võib sellega katta ka majandamiskulusid.

Muutumas on ka toetuse taotlemise ajavahemik. Käesoleval aastal saavad erahuvikoolide pidajad erandina esitada taotlusi 5. jaanuarist 10. veebruarini. Järgnevatel aastatel on taotluse esitamise ajaks 5.–10. veebruar. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.